HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Renovace funkcionalistického řadového domu

Popis fotografie
Renovace domu z roku 1937 proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba tepla na vytápění byla snížena cca 20x a neprůvzdušnost zvýšena cca 12x. Věstaven byl centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla a nové vnitřní instalace včetně otopného systému. Součástí koncepce bylo použití vegetační střechy, akumulace srážkových vod, využití PV panelů, pasivní chlazení v letním období s využitím potenciálu podzákladí. Plnohodnotným cílem bylo maximální zvýšení uživatelského komfortu s uvolněním vnitřní dispozice s novými funkčními vazbami. Projekt se zabýval vnitřním prostředím budovy, zvýšením úrovně přirozeného osvětlení a zlepšením akustických vlastností, včetně důrazu na úroveň designu interiéru s odkazy na dobu vzniku původního objektu. Příprava trvala 6let a na její průběh měl vliv stav společenských podmínek v ČR. Hlasovat pro něj můžete na: http://soutez.pasivnidomy.cz/

Autor: CPD

číst více


Podělte se s námi o názor na tuto fotografii:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL