HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

EPD Řevnice

Popis fotografie
Stavba je dřevostavbou s užitím vysokého podílu přírodních, nebo recyklovaných materiálů (dřevo, foukaná celulóza, nebo slaměné balíky). Střechy je ozeleněny a je řešena jako bezúdržbová - extenzivní se sukulentními teplomilnými společenstvy. Střecha nad 2.NP je provětrávaná. V severní části střechy bude umístěno 8 solárních fotovoltaických kolektorů bez napojení na distribuční síť elektřiny. Všechny části domu jsou založeny na pasech (resp. na patkách) v ne zámrzné hloubce. Příčky jsou v interiéru provedeny z vysoko-pevnostních vápenopískových cihel. Hlasovat pro tento pasivní dům můžete zde.

Autor: Karel Šuster

číst více


Podělte se s námi o názor na tuto fotografii:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL