HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

MŠ Pohádka

Popis fotografie
Rekonstrukce mateřské školky v Litoměřicích. Jedná se o tři pavilony, prostřední jednopodlažní hospodářský pavilon tvořící spojovací část mezi dvěma krajními dvoupodlažními identickými pavilony dětí. Všechny tři pavilony jsou nepodsklepené. Objekt je užíván v pracovní dny od 6:00 do 16:00. Objekt je postaven v konstrukční soustavě MS 71 dle typového projektu před revizí tepelně-technické normy v roce 1979. Jedná se o montovaný skelet resp. železobetonovou rámovou soustavu se skrytými průvlaky. Nosné vodorovné konstrukce jsou zhotoveny z prefabrikovaných ŽB panelů. Hlasovat pro tento pasivní dům můžete zde.

Autor: Michal Černý

číst více


Podělte se s námi o názor na tuto fotografii:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL