HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

RD Litice

Popis fotografie
Návrh citlivě začleňuje stavbu do kontextu okolní krajiny a nově vznikající obytné lokality. Svým usazením na pozemku a dispozičním řešením se snaží využít maximum z potenciálu místa, reaguje na morfologii terénu a orientaci ke světovým stranám. Vytváří tak pevnou vazbu s místem a krajinou. Maximální důraz klade na ekologické řešení stavby - dům plní přísné limity pasivního standardu. Hlavní objem přízemí přibližně čtvercového půdorysu je kryt pultovou střechou. Z něj vystupuje v jihozápadní části hmota "slunečního trychtýře", který přes velkoformátové jižní prosklení umožňuje proslunit vnitřní dispozici až na sever do hloubi interieru. Obytný prostor se maximálně otevírá na jih i sever - nechává domem proplynout světlo, vzduch, krajinu a maže tak rozdíl mezi exteriérem a interierem. Nad východní polovinou vyrůstá hmota 2.NP jednoduchého obdélného tvaru se sklonem pultové střechy kopírujícím původní svah na pozemku. Hlasovat pro tento pasivní dům můžete zde.

Autor: Martin Zeman

číst více


Podělte se s námi o názor na tuto fotografii:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL