HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Pulťák

Popis fotografie
Novostavba rodinného domu je řešena jako samostatně stojící objekt o jedné bytové jednotce. Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní částečně zapuštěný do svahu. Má obdélníkový půdorysný tvar a je zastřešen pultovou střechou. Všechny konstrukce obálky budovy dosahují minimálně doporučených normových hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy. Na jižní fasádě je koncipováno více prosklené plochy z důvodu umístění obytných místností, prosvětlení a pasivních solárních zisků. Pro větrání jednotlivých místností je navržena vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla. Hlasovat pro tento pasivní dům můžete zde.

Autor: Petr a Adéla

číst více


Podělte se s námi o názor na tuto fotografii:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL