Naučte se mít zlaté české ručičky na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách
HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Naučte se mít zlaté české ručičky na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách

Střední škola s šedesátiletou tradicí a mnoha tisícovkami úspěšných absolventů se představuje: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy nabízí mnoho lukrativních studijních řemeslných a technických oborů. Proč je dnes kvalitních řemeslníků nedostatek a zdali má řemeslo stále zlaté dno, o tom už více v rozhovoru přímo sředitelem školy.Představujeme Vám Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkovou organizaci – školu s dlouholetou tradicí výuky řemeslných oborů, kterou za více jak 60 let absolvovalo bezmála 9000 mladých mužů a žen.

Priority a cíle

Prioritou školy vždy byla a je příprava mladé generace na povolání ve stavebních profesích. Není tajemstvím, že na českém trhu akutně chybí absolventi technických a řemeslných oborů. Naše škola si tuto neutěšenou situaci uvědomuje a spolu se zřizovatelem a partnery se ji snaží cílevědomě řešit, např. těmito následující aktivitami:

  • Z rozsáhlých investic ze zdrojů Jihomoravského kraje, EU a našich významných partnerů systematicky zlepšujeme podmínky pro výchovu a vzdělávání a zavádění nových trendů ve stavebnictví do praxe.
  • Máme rozsáhlou spolupráci s firmami, cechy, společenstvy – našimi sociálními partnery.
  • Firmy spolupracující se školou poskytují vybraným stavebním oborům technickou a materiální pomoc pro provádění odborné výuky a vyplácí nadstandartní hmotné zabezpečení a finanční ohodnocení. Po získání výuční listu garantují pracovní místo.
  • Součástí areálu školy je Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel JMK.
  • Organizujeme a realizujeme projekt České ručičky – nejvýznamnější aktivitu na podporu učňovského školství a řemesla v ČR.

Již tradicí se stalo slavnostní Přijímání žáků do stavu učňovského a Pasování absolventů na tovaryše.

Naším cílem je vychovat schopné, spolehlivé řemeslníky, hrdé na svou práci. Mistry svého oboru, kteří budou dál šířit heslo o zlatých českých ručičkách. 

Co říká o Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy její ředitel, Ing. Josef Hypr? 

Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů a odborného výcviku?

Je všeobecně známo, že za posledních 20–30 let se svět díky moderním technologiím podstatně změnil. Například internet přinesl spoustu informací a možností, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy přestávají platit. Známé zlaté české ručičky jsou toho příkladem. Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslníky je věc velmi náročná, někdy i zhola nemožná. Mnoho kdysi běžných řemesel získalo spíše okrajový význam. Společně s vyučenými řemeslníky rapidně klesá i počet učitelů odborného výcviku.

Pedagogické sbory obecně stárnou a během několika let může nastat katastrofický nedostatek učitelů odborných předmětů na technicky zaměřených středních školách a učitelů odborného výcviku na SOU. Sbory by se měly plynule obměňovat, ale to se neděje a pravděpodobně dít již nebude. Personální zabezpečení je plně v kompetenci ředitelů středních škol. A ti jen těžko mohou konkurovat platovým nabídkám firem. 

Dalším problémem je, že ředitelé vlastně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na řemesla chodili i žáci s vyznamenáním. Někteří nezůstali jen u výučního listu, udělali si maturitu, popř. i vysokou školu. Vyrostli z nich odborníci, kteří rozumí svému oboru, jsou z nich majitelé firem. Nebo někteří z nich právě zůstali ve školství a své znalosti předávají dál. Dvacet let zapomínáme, že i řemeslné obory patří ke vzdělanosti. Uměle potlačujeme prestiž mistrů svého řemesla. Místo podpory učňovského školství nakupujeme levné pracovní síly ze zahraničí. S nedostatkem žáků, narůstá i nedostatek odborných učitelů. Když nebudou učitelé, nebudou žáci. Když nebudou žáci, nebudou řemeslníci. O zlatých českých ručičkách se budoucí generace dozví jen v dějepise. Toto skutečně nechceme.

Platí dnes stále rčení, že řemeslo má zlaté dno? 

Řemeslo je dnes zlatým dolem, jako tomu bylo kdysi, a má často větší perspektivu než některé obory, které se vyučují na vysoké škole. Zájem o řemeslníky je znatelný napříč řadou odvětví. Učňovské obory přitom žákům nabízejí možnost jednoduchého přivýdělku i během studia.

Firmy na situaci na trhu reagují a snaží se vybírat si svoje budoucí zaměstnance už během jejich studia. V Jihomoravském kraji ročně absolvuje základní školu více jak 9 000 žáků, přitom kapacita všech středních škol je podstatně ještě vyšší. Z toho plyne problém, protože učňovské obory nejsou pro děti a jejich rodiče dostatečně atraktivní. V posledních letech není bohužel význam manuální práce patřičně doceněn.

Neustále se hovoří o tom, že řemeslníků je málo – jak to vnímáte vy?

Celkem jednoduše – nemůže být každý ekonomem, právníkem či manažerem, lékařem nebo vědcem, podobně jako nejsme všichni stejného vzhledu, povah a předpokladů. Někdo pracuje hlavou, jiný rukama. Proč došlo k razantnímu úbytku žáků v učňovských (řemeslných a technických) oborech? Současný stav bych již označil za krizi, protože podniky už dnes opravdu nejsou schopny nahrazovat mladými lidmi ty, kteří odcházejí do důchodu. Převis poptávky nad nabídkou je obrovský, takže to krize podle mne už je… A je výrazně větší než třeba v Německu, Rakousku nebo dalších středoevropských zemích.

V krizi je podle mě i celý vzdělávací systém, kdy se na učiliště dostávají jen ti, co mají zásadní problém s učením, nebo ti, na které učiliště zbylo. To vše dohromady pak podvazuje jejich motivaci. Třeba i proto, že se už v mateřském nebo základním školství až donedávna zapomnělo na výuku manuální zručnosti. Stydí se snad rodiče za to, že by jejich děti měly „jen“ výuční list a tlačí je na studijní obory? Nebo snad chybí mistři odborného výcviku, kteří by mladé řemeslníky dobře připravili na budoucí profesi?

Pravda je možná někde uprostřed, ale faktem je, že dobrých řemeslníků a učitelů odborného výcviku ubývá a jejich zkušenosti, dovednosti i rutinu nelze nahradit nakupováním levných pracovních sil ze zahraničí.

O která řemesla je největší zájem na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy a kde je studentů málo?

Jihomoravské firmy se na trhu práce stále více přetahují o schopné řemeslníky. Je jich i vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek a platy mají často vyšší než je tomu u vysokoškoláků. Podle Regionální hospodářské komory Brno jsou v Jihomoravském kraji nejčastěji poptávanými řemesly autolakýrník, instalatér, MPZ, čalouník, zedník, tesař, klempíř nebo pokrývač. Mezi technickými obory hledají firmy strojírenské a montážní dělníky nebo obsluhu CNC obráběcích strojů.

Jak motivovat mladé lidi, aby se chtěli řemeslníky stát?

V současné době chybí na trhu práce až 300 tisíc řemeslníků. Firmy mají o kvalitní řemeslníky skutečně enormní zájem a zkušení odborníci tak snadno dosáhnou na plat srovnatelný s vedoucím pracovníkem nebo manažerem. Zásadní by měla být otázka, kolik tato země potřebuje právníků a kolik řemeslníků. Právník vám střechu nebo kapající vodovod nespraví. Kdo ale bude tím „bohem“, který rozhodne? Řek bych, že tím bohem je svobodná tržní ekonomika a ekonomická struktura jednotlivých regionálních potřeb.

Talent dítěte pro řemeslo je třeba hledat už v dětství. Závažným nedostatkem ve zvyšování zájmů o řemeslné a umělecké obory je nedostatečná informovanost, co vlastně tyto obory v současné vývojové etapě představují. Kladem naopak je, že školy zlepšují svoje učební podmínky, a to často i s podporou evropských fondů.

Rodiče by měli vědět, co jejich děti baví. Taky je třeba změnit uvažování rodičů, hlavně maminek. Měly by jít do provozů a na vlastní oči vidět, že dnes už nemluvíme o špinavé práci, ale o moderních provozech a technologiích. Velkou motivací k jakémukoli studiu je ale v každé společnosti budoucí mzda a prestiž vybraného povolání. Řada dobrých řemeslníků jako instalatér, sádrokartonář, tesař, pokrývač, který si založí malou firmu nebo živnost, si vydělá i násobky dnešní průměrné mzdy.

Situace v některých odvětvích je alarmující. Příkladů o vynikajících výsledcích techniků a manuálně tvořivých pracovníků je poskrovnu a nestávají se tak motivačním faktorem v přípravě mladé generace.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy pořádá každý rok galavečer - České ručičky – pro koho je, a jaký zájem o něj zaznamenáváte?

Přehlídka České ručičky každý rok reprezentuje nejprestižnější celostátní soutěže odborných dovedností v učebních oborech. Všechna postupová kola vybraných soutěží a především jejich finále jsou v průběhu celého školního roku monitorována. Jejich vítězové a zástupci příslušných středních odborných škol jsou vždy v červnu pozváni do Brna na slavnostní galavečer. Při této unikátní akci jsou všichni juniorští mistři svých řemesel pod jednou střechou oceněni prestižní zlatou plaketou Českých ručiček.

V loňském jedenáctém ročníku Přehlídky to byly obory vzdělání z oblasti stavebnictví, strojírenství, služeb, zahradnictví, lesnictví, automobilismu: zahradník, kosmetička, kadeřník, kuchař, číšník, cukrář, automechanik, autolakýrník, karosář, mechanik-seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik, elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud, instalatér, klempíř, pokrývač, tesař, kominík, lesní mechanizátor, opravář zemědělských strojů a truhlář.

Za svoji dobu trvání se Přehlídka České ručičky stala nejvýznamnějším projektem na podporu učňovského školství a řemesla. Za 11 let bylo předáno 233 zlatých plaket žákům ze 101 středních odborných škol napříč celou republikou a ze všech krajů ČR. Od třetího ročníku Přehlídky oceňujeme příkladnou pedagogickou práci. Organizační výbor Přehlídky České ručičky se v loňském roce rozhodl ocenit i 3 žákyně školy, která se zaměřuje na vzdělávání žáků s nejrůznějšími typy hendikepů.

Hlavním cílem této přehlídky je celoroční propagace učňovského školství, ale zároveň také zvýšení povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi i jejich rodiči. Jihomoravský kraj podporuje učňovské školství dlouhodobě a podniká v této oblasti v rámci svých kompetencí řadu kroků, ať jde o stipendia vybraných učebních oborů nebo prezentace odborných škol na veřejnosti při nejrůznějších veletrzích a podobně.

Proto nás těší, že v rámci Přehlídky se stále více projevuje zájem středních odborných škol o prezentaci svých oborů a výrobků šikovných rukou mladých řemeslníků.

Mgr. Miloslav Knapil, zástupce ředitele SŠSŘ Brno-Bosonohy

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Petra Pacáková

Vydáno dne:
26.03.2020

Photocredit: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

3