HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Projektování a konstruování dřevostaveb pomocí CAD/CAM software

Dřevostavby jsou nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí stavebního průmyslu. Jistou úlohu zde sehrává široký prostor řešení, které podporují rychlý vývoj produktů současně s expanzí výrobních technologií. Jednou z takovýchto technologií je CAD/CAM software. Svět CAD nástrojů se neustále mění a bude se měnit též do budoucna. Ne jinak je tomu i v případě oborových řešení pro dřevostavby. Je třeba si přiznat, že hlavním motorem těchto změn budou požadavky byznysu. Tedy nebude rozhodovat pouze fakt, že daný CAD software je technologicky sofistikovanější nebo že má příjemné uživatelské rozhraní. Budoucnost CAD nástrojů je především ve schopnosti přinést podniku vysokou obchodní hodnotu.

3D projekt dřevostavby

CAD DATA – ZDROJ INFORMACÍ O VÝROBKU

Mohutný rozvoj IT v posledním desetiletí umožnil dosáhnout obrovského skoku ve výkonnosti a produktivitě práce. Také práce konstruktéra v praxi výrobního podniku se zcela změnila. 3D CAD systémy jsou již takřka samozřejmostí a digitální prototyping - sen každého projektanta - se stal skutečností.

Otázkou je, do jaké míry jsou data z těchto systémů vhodná pro další procesy ve firmě vyrábějící například dřevostavby. Mám zde na mysli především marketing, nabídky a podobně. Z hlediska tvorby výrobní dokumentace se často jedná o činnosti „vedlejší“. Co do důležitosti pro úspěch firmy jsou však tyto procesy prioritní.

V praxi se ještě dnes poměrně často můžeme setkat s názorem, že CAD data (a 3D zvláště) jsou jakési moderní ekvivalenty výkresu v klasickém slova smyslu, tedy výkresu výrobního. To je však jeden z obecně oblíbených omylů. Data je třeba chápat spíše jako elektronické ztvárnění představy konstruktéra, tedy tvůrčím způsobem pracujícího člověka. Jednoduše řečeno - klasický výrobní výkres je již sám o sobě cílovým produktem. V naprosté většině případů slouží jako podklad pro výrobu. Jsou však situace, kdy bývá použit jako informativní materiál pro jiné účely v rámci firmy. Jako typické příklady lze uvést nabídky pro obchodní jednání, obrázky do prospektů, schémata v návodech k obsluze nebo podklady pro FEM analýzy.

Při tvorbě těchto dat, resp. dokumentů, je však klasický výkres pouze podkladem a cílový produkt se vytváří znovu od začátku. To se většinou neobejde bez přímé účasti projektanta - tvůrce zdroje této informace.

2D – Dokumentace a 3D - Modely

Je třeba rozlišovat mezi 2D CAD dokumentací a 3D modely.

V případě 2D CAD se povaha dokumentů nemění. Změna technologie tvorby dokumentace (prostředky IT) sice umožňuje daleko efektivněji pracovat s výkresem, CAD systém v kombinaci s textovými editory umožňuje řádově zrychlit tvorbu zmiňovaných dokumentů a grafická úroveň je nesrovnatelná. Stále se však jedná pouze o podklad v holém slova smyslu.

S nástupem 3D modelářů se náhle do ruky konstruktéra dostává mocný nástroj. Výhody takto tvořené výrobní dokumentace jsou dostatečně známé a o přednostech digitálního prototypingu a concurrent engineeringu dnes již nikdo nepochybuje (dokonce i v praxi).


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
14.10.2011

10

Nezapomněli jste na tyto 3 elementární prvky ve svém projektu dřevostavby?

Jsou nehmatatelné až zanedbatelné. Mohou vás však stát víc než peníze.

Stavba dřevostavby krok po kroku 3. díl: Co musí obsahovat projektová dokumentace

Stavební povolení to je oříšek, ale my vám ho pomůžeme rozlousnout

Mechanické vlastnosti dřeva domácích dřevin

Mechanické vlastnosti dřeva domácích dřevin zjistíte v tomto příspěvku

8 kroků, jak z myšlenky udělat 3D projekt domu za jedno odpoledne

8 kroků - papír, tužka a počítač. Bude to zadarmo a bude vás to bavit.