Architekty, projektanty a energetické specialisty čeká změna, na adaptaci mají čas do 1. ledna 2022
HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Architekty, projektanty a energetické specialisty čeká změna, na adaptaci mají čas do 1. ledna 2022

Vyšla nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která stanovuje tzv. parametry NZEB II. To znamená, že přichází úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to po 1. 1. 2022. Na co se budou muset architekti, projektanti a energetičtí specialisté nachystat?Proč přišla novelizace?

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a stanovuje postup hodnocení energetické náročnosti budov a závaznou podobu průkazu energetické náročnosti budovy.

Hlavními cíli současné novelizace vyhlášky (č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov) je zefektivnění hodnocení energetické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let, zvýšení kvality a kredibility zpracovávaných průkazů energetické náročnosti budov, včetně zvýšení přehlednosti a využitelnosti PENB k energetické optimalizaci budov. Současně je novelizace využito k implementaci evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD III. Vyhláška byla vydána ke dni 5. 6. 2020 s účinností od 1. 9.2020.

Co nás čeká za změny?

Změny jsou především koncepčního charakteru a lze je shrnout do následujících čtyř bodů:

  • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie.
  • Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022 (nZEB II).
  • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov.
  • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy.

Úprava vyhlášky je doprovázena i úpravou navazujících normativních předpisů, především pak ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data a koordinována s aktualizací ČSN 730540-2.

Jak bude vypadat nový průkaz energetické náročnosti budovy?

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Centrum pasivního domu
nezisková organizace

Vydáno dne:
31.07.2020

Photocredit: Centrum pasivního domu

4

Mohlo by Vás zajímat: