HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Dotace Dešťovka: Vše, co potřebujete vědět při podání žádosti

O dotační titul „Dešťovka“ vypsaný 7. srpna 2017 je stále možné zažádat. V listopadu zbývá z celkové alokace 240 milionů necelá polovina, a to přibližně 100 milionů. V našem článku se zaměříme na legislativní a technická fakta o dotaci Dešťovka, které Vám pomohou v přípravě žádosti.


Dotace Dešťovka
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Edal Anton Lefterov

Principem systému využití dešťové vody je shromáždit dešťovou vodu ze střech či jiných odvodňovaných ploch do akumulační nádrže (lze využít i starý septik, žumpu nebo jinou nádrž) a dále ji využít pro zalívání zahrady (tzv. zálivku) nebosplachování WC. Dešťovou vodu lze samozřejmě použít i na jiné užitkové účely. .

Tento ekologický přístup k využívání přírodních zdrojů se Státní fond životního prostředí rozhodl podpořit dotací Děšťovka.

Dotace Dešťovka lze využít pro tři typy využití dešťové vody:

 • Využití dešťové vody pouze pro zálivku.
 • Využití dešťové vody pro zálivku a splachování WC.
 • Využití přečištěných odpadních šedých vod (neobsahující fekálie a moč) jako vodu užitkovou pro splachování, zálivku apod.

(Při využití šedých vod lze zvolit variantu i bez využití srážkových vod. Tuto variantu lze využít i u bytových domů, kde se návratnost pohybuje v řádu několika let vzhledem k větší spotřebě na splachování.)

Principiálně platí, že tím čím větší plochu odvodňujete, tím získáte větší dotaci. Systémy pro akumulaci dešťové vody bez využití šedých vod se pohybují v cenové relaci 50 až 100 tis., při využití dotace Dešťovka lze tedy polovinu nákladů pokrýt z dotačních prostředků.

Obecně se návratnost u všech systémů pohybuje v rozmezí 4-8 let. U systému využití šedých vod u rodinných domů, vzhledem k vysoké ceně cca 230 tisíc, se návratnost pohybuje v řádech desítek let.

Kdo může o dotaci Dešťovka zažádat?

O podporu z dotace Dešťovka může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení, tedy rodinného či bytového domu. Nelze tedy žádat dotaci na rekreační objekty ani obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely.

Nutno podotknout, že z hlediska zatížení žadatele je dotace Dešťovka velmi jednoduchá a při správném postupu nezabere vyřízení mnoho času jako například u titulu Nová zelená úsporám. Samotné podání žádosti zabere 15 – 45 minut.

Online podání žádosti ZDE.

Ve chvíli, kdy podáte online žádost, jsou pro vás peníze alokovány a pokud žádost splňuje všechna požadovaná kritéria, neprobíhá žádný další výběr, jestli bude žádost přidělena.

Po podání žádosti máte 30 dní na doplnění dalších podkladů, jako je například odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Odborný posudek si můžete nechat zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Kolik peněz z dotace Deťovka dostanu a na co?

Výzva je koncipována na pokrytí maximálně padesáti procent způsobilých výdajů a na realizaci systému pro využití dešťové vody. Jako způsobilé výdaje lze uznat veškeré náklady spojené pro zprovoznění systému využití dešťové vody. Tedy například akumulační nádrž, čerpadlo, rozvody, svodné potrubí, filtrace, zemní práce apod. Ovšem 50 % nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která je stanovena na základě podání žádosti a převážně se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a systém ji vypočítá na základě zadaných dat.

Vždy je lepší si před podáním žádosti nechat zpracovat odborný posudek o specializované firmy, nebo se aspoň poradit, co do žádosti zadat. Tím si zaručíte maximální možné finanční prostředky z dotačního titulu.

Příklad žádosti o dotaci Dešťovka:

Žadatel má po podání žádosti stanovenou maximální výši dotace 45 000 Kč. Celý systém na využití dešťové vody pro závlahu a splachování žadateli zrealizuje dodavatelská firma za 80 000 Kč. V tomto případě mu bude proplaceno 50 % nákladů tedy 40 000 Kč. Pokud by mu jiný dodavatel zrealizoval systém za 120 000 Kč bude mu proplacená částka 45 000 Kč a nikoliv 50 % nákladů, tedy 60 000 Kč. Zde dojde k omezení dotace maximální výší dotace stanovenou na základě výpočtu při podání žádosti.

Legislativní omezení dotace Dešťovka:

 • Musí být odvodněno minimálně 50 % střechy obytného domu. Případně tuto plochu lze nahradit jinými plochami např. plocha garáže, stodoly atd.
 • Při podání žádosti je nutné doložit odborný posudek od specializované firmy. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc. Odborný posudek si lze nechat proplatit dotací Dešťovka jako způsobilý výdaj.
 • Nelze odvodnit plochy pojížděné motorovými vozidly např. příjezdová cesta, parkovací stání.
 • V případě žádání dotace Dešťovka pouze na zálivku musí být objekt stávající a obec musí být v seznamu suchých obcí vypsaném pro tuto dotaci, nebo splnit alespoň jednu z doplňujících podmínek.
 • Za stávající objekt je považován objekt zkolaudovaný před 27. dubnem 2017. Novostavby nezkolaudované před tímto datem musí zásobit všechny WC dešťovou vodou pro splachování. U stávajících staveb stačí zásobit alespoň jedno WC umístěné v obytné části objektu.
 • V rámci dotace Dešťovka lze odvodňovat i plochy, které žadateli nepatří. Například sousedovu garáž či stodolu a tím si zvýšit množství vody pro vlastní využití a výši dotace. Zde je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.
 • Pokud bude žadatel využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět do kanalizace, je nutné doložit souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Zde může být zpoplatněno vypouštění dešťové vody do kanalizace v rámci stočného. Je nutné si uvědomit, že žadatel je zákazníkem provozovatele kanalizace a sjednat si férové podmínky. Například podružné měření vody účtované jako stočné, případně tarifní platbu tzv. německého modelu kdy je předpoklad, že 20 % pitné vody je v objektu využito na splachování.
 • Za způsobilé výdaje lze uznat pouze náklady, například faktury, vystavené po 27. 4. 2017.
 • V případě provádění prací svépomocí, nejsou tyto náklady uznány jako způsobilé, tedy proplacené, jelikož žadatel na ně nemůže doložit daňový doklad.
 • Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody si žadatel musí předfinancovat a dotace je proplacena až po realizaci systému.
 • Termín pro realizaci systému je jeden rok od akceptace žádosti ze strany SFŽP. Nicméně nutno podotknout, že ze zkušenosti lze v případě potřeby lhůtu prodloužit.
 • Pro instalaci systému nejsou schválení dodavatelé, tudíž si může žadatel vybrat prvky systému nebo dodavatele sám bez vlivu na čerpání dotace.

Technické zásady dotace Dešťovka:

 • Akumulační nádrž musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a zamezeno vlivu denního světla. Tudíž je nejvhodnější podzemní nádrž, nebo nádrž umístěná v objektu bez rizika zamrznutí.
 • Z důvodu zamezení kontaminace vody nesmí byt napojeno na potrubí rozvodu dešťové vody jiné potrubí zásobené pitnou nebo studniční vodou.
 • V případě naplnění akumulační nádrže musí být její odtok zaručen bezpečnostním přelivem. A to buď do vsaku, nebo kanalizace.
 • Odvodňovaná plocha se počítá jako půdorysný průmět. Nikoliv jako plocha šikmé střechy. Lze si jako představit jako plochu při pohledu shora na objekt.
 • V žádosti se udává součinitel filtrace, který vyjadřuje poměr množství dešťové vody, která steče ze střechy či jiné odvodněné plochy do nádrže. Tedy pokud není systém před nádrží vybaven filtrační šachtou s přepadem, je tato hodnota 100 %. Čímž si žadatel zaručí maximální čerpání dotace.
 • Plochu závlahy udávanou do žádosti lze uvést jako celou plochu zeleně vhodné pro závlahu a ne pouze například zeleninový záhon. V některých případech takto žadatel získá dotaci vyšší o několik tisíc.
 • Vybavení systému je omezeno pouze minimálním objemem akumulační nádrže. Tuto hodnotu zjistí žadatel již při podání žádosti a odvíjí se od velikosti odvodňované plochy případně plochy zavlažované. Zde je nutno dodržet tuto minimální hodnotu, ovšem velikost nádrže nad tuto hodnotu není nijak omezena.
 • V případě využití starého septiku, žumpy apod. musí být nádrž vyčištěna, aby byla vhodná pro tyto účely.
 • Pro zhotovení systému nejsou u dotace Dešťovka schválené specializované firmy. Tudíž si žadatel může zvolit sám, nebo realizovat svépomocí.

Dozvěděli jste se vše, co jste potřebovali? Neváhejte se s dalšími dotazy obrátit do diskuze.

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
17.11.2017

Photocredit: Edal Anton Lefterov

4

Mohlo by Vás zajímat: