HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Dotace na nový kotel? Stát vám dá až 127 500 Kč

Od roku 2022 už lidé nebudou moct topit ve starých kotlích. Na nové ekologické zdroje tepla můžete ve druhé vlně kotlíkových dotací získat příspěvek až 127 500 Kč. Stát nyní prostřednictvím krajů rozdává 3,4 miliardy Kč na nové kotle. Řeknete si o dotaci? Zjistili jsme, co pro úspěšnou žádost musíte udělat.


Dotace na nový kotel

Kotlíkové dotace už podruhé podporují výměnu starých kotlů za nové ekologické zdroje. Lidé si mohou říct například o příspěvek na tepelné čerpadlo, na kotel na biomasu nebo na plynový kondenzační kotel. Dotace připravilo ministerstvo životního prostředí, jež chce domácnosti motivovat, aby se do výměny kotlů pustily. Až 100 tisíc nevyhovujících kotlů by tak do roku 2020 měly vystřídat nové zdroje tepla.

Nyní běží druhé kolo kotlíkových dotací, jež administruje Státní fond životního prostředí společně s krajskými úřady. Právě na krajích lidé o dotace žádají. Záleží proto na krajských úřadech,zda a kdy termíny kotlíkových dotací vypíšou. V první výzvě lidé vyměnili už 20 tisíc starých kotlů a podle ministerstva životního prostředí je reálné, aby si do konce roku 2019 pořídili z dotací dalších 35 tisíc nových kotlů.

Bude vás zajímat: Dotace Dešťovka – Vše, co potřebujete vědět při podání žádosti

Kdo může žádat o dotace a další příspěvky na kotel?

Na kotlíkové dotace ovšem nedosáhnou všichni. Požádat o ně mohou domácnosti, které mají kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, jež nesplňuje požadavky 3. třídy dle emisní normy EN 303-5.

K čemu lze kotlíkovou dotaci využít?

Z kotlíkových dotací lze hradit mezi 75 až 80 % způsobilých výdajů. Například na tepelné čerpadlo mohou lidé získat 120 000 Kč, na kotel na biomasu s ručním přikládáním 100 000 Kč a na plynový kondenzační kotel 95 000 Kč.

Dotaci lze použít nejen na pořízení zdroje vytápění, ale také na jeho instalaci v rodinném domě, na realizaci nebo rekonstrukci otopné soustavy nebo na úpravu spalinových cest. Na rozdíl od předchozí výzvy není třeba řešit drobné, tzv. mikroenergetické opatření, například dílčí výměnu oken.

Čtěte dále: Rekonstrukce dřevostavby má svoje specifika

O bonusový příspěvek ve výši 7 500 Kč si mohou říct lidé žijící ve znečištěných oblastech uvedených na seznamu, který poskytne příslušný kraj.

TIP: Pokud se rozhodnete navíc ještě zateplovat a spojíte žádost o kotlíkovou dotaci se žádostí o dotaci z Nové zelené úsporám, můžete získat navrch ještě 40 000 Kč.

Pro kotlíkovou dotaci si běžte na kraj

Kotlíkové dotace spravují krajské úřady. V první řadě se proto podívejte na webové stránky svého krajského úřadu, zda výzvu vypsal. Informace najdete také na vývěsce krajského úřadu, případně by vám je úředníci měli sdělit po telefonu. Tady najdete kontakty na kraje.

Většina krajů umožňuje podání žádosti pouze elektronicky, následně je třeba dodat podepsanou papírovou žádost s povinnými přílohami.

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje).
  • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
  • Fotografie starého kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Doklad o ekologické likvidaci starého kotle v zařízení, které je k tomu oprávněno.
  • Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (doklady typu cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura v případě již zrealizované výměny stávajícího kotle).
  • Další přílohy dle požadavku daného kraje (písemný souhlas spoluvlastníků, kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele atd.)

Při doložení realizace celého projektu se dokládají ještě další dokumenty podle požadavku kraje. Příkladem je kopie účetních dokladů a kopie dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů, protokol o uvedení zdroje do provozu, protokol o revizi spalinové cesty nebo fotodokumentace nově instalovaného zdroje).

P.S. Zajímáte se o moderní způsoby vytápění a výrobu energie svépomocí? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
07.05.2018

2

Šiml zvaný eurodotace 1. díl

Víte jaké jsou možnosti a úskalí eurodotací? Nový seriál poradí

Šiml zvaný eurodotace 2. díl aneb rostou dotace Bruselu na stromě?

Odpovíme si na otázku, zda evropské dotace rostou na stromě.

Je bezpečné jíst výpěstky z městských zahrad? Odpovědi možná nepotěší

Životní prostředí ve městech patří mezi silně znečištěné. Je důvod se obávat jíst ovoce a zeleninu, které si tu vypěstujeme?