HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Cihla vs. dřevostavba. Který typ domu je v roce 2023 levnější?

Je dnes levnější dřevostavba, nebo zděný dům z cihel? Abychom učinili za dost věčným spekulacím, rozhodli jsme se udělat nezávislé srovnání aktuálních cen. Projekt oblíbeného rodinného bungalovu jsme nezávisle poslali několika stavebním firmám a prodejcům stavebních materiálů, kteří dle našeho zadání udělali cenovou kalkulaci. Celkem jsme tak získali porovnání několika typů cihel a dřevěných konstrukcí se srovnatelnými tepelně-technickými parametry, cenové nabídky jsme následně zpracovali do přehledných výstupů. Kdo se stal pomyslným vítězem?


Cihla vs. dřevostavba. Který typ domu je v roce 2023 levnější?
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Pxfuel, Jan Planička (se souhlasem majitele stavby)

Dřevostavba vs. zděný dům – srovnání cen

Pro cenové srovnání byl zvolen bungalov Klaret z databáze našeho portálu, který je dlouhodobě dle hlasování veřejnosti jeden z nejoblíbenějších českých projektů. Rodinný dům s užitnou plochou 100 m2 o dispozici 4+kk je příkladem standardního rodinného domu navrženého pro mladou rodinu, ale i pro aktivní manželský pár s odrostlými dětmi.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Pxfuel, Jan Planička (se souhlasem majitele stavby), Katalog projektů Dřevostavitele, Jan Planička, © Drevostavitel.cz

Srovnatelné parametry zadání

Abychom mohli udělat reálné srovnání na dvou odlišných konstrukcí, bylo potřeba stanovit si parametr, na základě kterého lze odlišné konstrukce vyhodnocovat. Tím byl zvolen součinitel prostupu tepla U (W/m2K), který udává, jaké množství tepla projde jedním m2 zvolené konstrukce při teplotním rozdílu vnitřní a vnější teploty vzduchu 1 °C. Laicky řečeno, srovnávány byly vždy 2 odlišné konstrukce (cihla a dřevostavba se systémem panelové montáže, kdy jsou jednotlivé panely vyráběny na hale a na stavbu se přivezou již hotové panely) se stejným nebo velmi podobným parametrem, který určuje míru prostupu tepla daného materiálu.

Rozhodli jsme se konstrukce srovnávat ve dvou samostatných kategoriích: cena stavebního materiálu a cena stavebního materiálu + realizace firmou. Tyto kategorie byly zhodnoceny i z celkového pohledu procesu realizace. A co přesně bylo porovnáno?

Kategorie 1: Cena stavebního materiálu a základové desky

Cena cihel a věnce stavby včetně pojivového materiálu oproti ceně dřevěných panelů pro obvodové stěny a příčky. Kalkulace je bez provedení krovu a střešní krytiny, oken, dveří atd. Srovnáván byl pouze rozdílný konstrukční materiál obvodových a vnitřních stěn včetně nákladů na základovou desku.

Kategorie 2: Cena stavebního materiálu, základové desky + realizace:

Cena cihel a věnce stavby oproti ceně dřevěných panelů pro obvodové stěny a příčky stejně jako v prvním případě a jejich následnou montáží na základovou desku, kterou realizuje stavební společnost.

Srovnání zděného domu a dřevostavby bylo koncipováno tak, aby se srovnávaly konstrukce, které mají stejný nebo velice podobný koeficient prostupu tepla (U). Do hodnocení nebyl započítán krov se střechou, okna, dveře, fasáda atd. Cenová kalkulace byla vystavena prodejci a stavebními firmami na základě projektu, který jim byl zaslán. Bližší detaily projektu si můžete prohlédnout v galerii.

Nové metody výstavby šetří zájemcům o bydlení stovky tisíc

Vlastnosti porovnávaných materiálů

Celkem byly porovnány 2 typy pálených broušených cihel s hodnotami U = 0,19 W/(m2K) a U = 0,14 W/(m2K). Na tyto hodnoty byly poté navrženy 2 skladby dřevěných panelů s identickými součiniteli prostupu tepla. Pro lepší přehled byly konstrukce označeny jako cihla A a panel A, cihla B a panel B.

Cihla A

 • Jedná se standardní broušenou pálenou cihlu bez vnitřního zateplení tl. 440 mm.
 • Součinitel prostupu tepla cihlou A je U = 0,19 W/(m2K) – uváděno s omítkami. Zde je vhodné zmínit, že většina stavebníků tuto cihlu doplňuje ještě z vnější strany termofasádou.

Panel A

 • Konstrukční panel je tvořen: předstěnou 60 x 60 mm (neizolovaný rošt), OSB deska tl.15 mm, KVH hranol 60/140 izolováný celulózovou foukanou izolací 140 mm, dřevovláknitá deska tl. 15 mm. Předstěna v interiéru není zakryta sádrokartonem. 
 • Součinitel prostupu panelem A je U = 0,17 W/(m2K). Důvodem, proč nebyl použit stejný parametr U je, že u fasádní izolace není běžně používaný materiál s menší tloušťkou než 100 mm. Panel A má tak o něco lepší tepelně technické vlastnosti než cihla A. Navíc při doizolování nachystané předstěny potom dosahuje skladba stěnu U hodnotu 0,14–0,15 W/(m2K), což odpovídá pasivnímu standardu.
 • Nutno podoktnout, že skladba stěn je zvolena z těch nejkvalitnějších materiálů, a v případě nahrazení fasádní minerální izolace za polystyren a minerální izolace za celulózovou izolaci by byla cena za uvedenou skladbu podstatně nižší, ale tato kvalitní skladba byla do kalkulace navržena vědomě, abychom do porovnání s cihlou nešli s těmi nejekonomičtějšími materiály.
 • Orientační skladbu panelu si můžete prohlédnout v galerii.

Cihly B

 • Broušená pálená cihla s minerální izolací tl. 440 mm.
 • Součinitel prostupu tepla cihlou je U = 0,14 W/(m2K).

Panely B

 • Konstrukční panel B je tvořen stejnou skladbou jako v případě A, ale je třeba přidat 60 mm izolace do předstěny nebo do fasády pro dosažení stejného součinitele prostupu tepla panelem jako u varianty srovnávané cihly B.
 • Součinitel prostupu tepla cihlou je U = 0,14 W/(m2K).
 • Orientační skladbu panelu včetně řezu si můžete prohlédnout v galerii.

Nové metody výstavby šetří zájemcům o bydlení stovky tisíc

Základová deska – porovnání: dřevostavba vs. cihlový dům

Ještě před samotným porovnáním bylo nutno zohlednit rozdílnost velikosti základové desky. Ptáte se proč? Tloušťka obvodových stěn je u dřevostaveb menší než u zděných domů. Obecně se udává, že dřevostavby mají o 7 % menší zastavěnou plochu (základová deska má ještě menší rozměr, než je svislý průmět obvodových stěn, protože termofasáda přesahuje přes základovou desku). Aby byla zachována identická hodnota vnitřní plochy domu 100 m2 (užitná plocha) pro oba typy konstrukcí, byla v případě zděného domu přepočítána zastavěná plocha a potřeba rozměru základové desky.

U dřevostavby činila zastavěná plocha domu celkovou výměru 117 m2, základová deska pro tento dům je potřeba o velikosti 113 m2. U domu z cihel je plocha základové desky 126 m2. Celkově je tak zastavěná plocha u zděného domu o 13 mvětší než u dřevostavby. Tento údaj jsme museli zahrnout do finálního vyhodnocení.

Srovnání nákladů obou základových desek dle aktuálních průměr cen si můžete prohlédnout v galerii.

Příklad 1: Porovnání cen stavebních materiálů A (U = 0,17–0,19 W/(m2K))

Cihla A vs. panel A

V prvním příkladě byly srovnány ceny cihly A s konstrukční panelem A. Původní nacenění cihel A vyšlo na 550 000 Kč (obvodové stěny + příčky), na které dodavatel okamžitě poskytl slevu 176 tisíc. Materiál na věnec byl poté kalkulován zvlášť na dalších 30 tisíc. Celkem náklady na cihly, pojivový materiál a věnec činily 404 000 Kč včetně DPH s nabízenou slevou (580 000 vč. DPH bez slevy). Je nutno podotknout, že si dodavatelé cihel do nabídky vyhradili právo, že si nabídnutou cenu mohou dodatečně upravit z důvodů současného válečného stavu Ruska a Ukrajiny. Jelikož cena zděného materiálu nebyla dána fixně, bylo srovnání provedeno na obě cenové nabídky. 

Dřevěné panely A byly naceněny na 585 000 Kč včetně DPH (věnec zde není potřeba). Ceny byly kalkulovány bez slevy, ale garancí byla fixace ceny.Cenová nabídka tak téměř identicky odpovídala ceně cihel před negarantovanou slevou. V celkovém hodnocení byla cena dřevostavby nižší díky úspoře na základové desce. Zde je nutné podoktnout, že v tomto stavu a cenové hladině máme cihly na paletě, ale kalkulovaný materiál do dřevostavby je kalkulován již jako panel – tj. výrobek, na kterém je odvedeno již velké množství práce a má oproti cihle na paletě výrazně vyšší přidanou hodnotu.

Přehledné srovnání nákladů na stavební materiály A si můžete prohlédnout v této tabulce.

Příklad 2: Porovnání cen stavebních materiálů B (U = 0,14 W/m2K))

Cihla B vs. panel B

U broušené pálené izolované cihly B vyšlo prvotní nacenění materiálu na částku asi 660 000 Kč. Opět zde byla poskytnuta negarantovaná sleva v hodnotě 211 tisíc. Celková cena po slevě byla tedy 449 000 Kč včetně DPH. Do částky bylo třeba opět připočíst i cenu věnce za 30 tisíc korun. Celkové rozmezí za materiál cihly B, bez základové desky, se tak pohybovalo mezi 479–690 000 Kč včetně DPH.

Dřevěné panely B byly naceněny na 615 000 Kč včetně DPH (věnec zde není potřeba). Bylo opět kalkulováno s garancí pevné ceny. Cenové srovnání cihly B a panelu B tak bylo rovněž velmi identické jako v prvním případě a surová cihla se stavebním materiálem vycházela levněji až po započtení slevy. Opět je ale potřeba brát v úvahu to, že jsou zde srovnávány surové cihly na paletě oproti vyrobeným panelům.

Přehledné srovnání nákladů na stavební materiály B si můžete prohlédnout v v této tabulce.

Příklad 3: Porovnání cen stavebních materiálů + realizace hrubé stavby

Cihla vs. panel

V rámci druhé kategorie porovnání bylo k již zmíněným cenám dopočteny i stavební práce. Poptávka realizací byla odeslána několika stavebním společnostem s požadavkem na cenu realizace hrubé stavby – bez oken, dveří a střechy dle výše uvedeného zadání. U cihel se nacenění týkalo pouze prací na vyzdění vnějších a vnitřních stěn včetně překladů a vyhotovení věnce s následnou betonáží. Stavba měla být následně připravena na realizaci krovu, oken a dveří. U dřevostavby obnášelo nacenění instalaci panelů na základovou desku s tím, že práce budou ukončeny ve stejné fázi jako u zděného domu.

Přehledné srovnání obou typů materiálů si můžete prohlédnout v tabulce

Dřevostavba vs. zděný dům – celkové shrnutí a vyhodnocení

Je tedy levnější zděná stavba nebo dřevostavba?

Z obou výše uvedených vyhodnocení vyplývá hned několik závěrů. Prvním je znatelný rozdíl v ceně za realizaci dřevostavby oproti zděnému domu, u kterého jsou náklady na práce firmou skoro dvojnásobné. Příčina tohoto rozdílu je především ve zvolené metodě výstavby. Dřevěné panely jsou předchystány již v továrně a na stavbě dochází k pouhému seskládání během jednoho dne. Pro realizaci je potřeba tým 4–5 lidí a jeřáb. Čas se u dřevostavby ušetří i v rámci mokrých procesů, které zde vůbec nejsou.

Zděné domy se oproti tomu musí komplikovaně a pracně vyzdívat a časová dotace je mnohem větší. Celková realizace domu se tím prodlužuje a roste tak i cena prací. Přestože se tak z počátku může zdát, že materiál na dřevostavbu je cenově stejný, ne-li o něco dražší než cihly, tento rozdíl se při realizaci zcela jednoznačně smaže, a dřevostavba je tak levnější.

Hrubá stavba a navazující práce

V jakém stavu je hrubá stavba po dokončení zanechána, má vliv i na navazující práce. Zatímco u cihly je nutné následně složitě vysekávat drážky pro vedení elektroinstalace a realizovat vnitřní omítky, u dřevostavby se zcela jednoduše rozvede elektroinstalace v již zhotovených předstěnách. Ty pak stačí případně zaizolovat a zaklopit sádrokartonem, který se už jen vyspáruje, přebrousí a vymaluje. Stěny u dřevostavby jsou navíc úplně rovné, takže následné obkladačské práce nebo výroba nábytku na míru (např. kuchyně) je mnohem snazší.

Kontrola kvality staveb

Dřevostavby vyráběné v halách většinou podléhají nějaké certifikaci kvality – nejznámější je DNK (dokument národní kvality), který musí mít firmy v ADMD (Asociaci dodavatelů montovaných domů). Existují ale i jiné certifikáty. Výroba na hale s sebou přináší kvalitu nejen z pohledu ideálních podmínek pro práci pracovníků (montážní obracecí stoly, pomůcky pro zvedání břemen jako přísavky, efektivní a přesné nástroje na řezání a podobně), pracovníci jsou také v teple, suchu a pod pravidelným vedením mistra výroby nebo jiného vedoucího pracovníka. Často konstruktéři, kteří panely pro výstavbu dřevostaveb vyrábí, jsou poblíž jejich výroby a v případě nějaké nejasnosti se pracovníci z výroby mohou velmi snadno doptat.

Stavba na staveništi je velmi náročná na disciplínu, zručnost a odpovědnost jednotlivých pracovníků. To se ukazuje již delší dobu jako jedno z úskalí budoucnosti stavebnictví a částečně jeho úzkým hrdlem. Kontroly na staveništi neprobíhají zdaleka tak často jako ve výrobě a stavba je daleko náchylnější na povětrnostní vlivy (nehledě na dostatečné technické vybavení pracovníků na stavbě a jejich zručnosti a disciplinovanosti).

Obecně lze říci, že čím více prvků dokáže firma osadit ve výrobě, tím probíhají stavby hladčeji a výsledná kvalita samotné stavby je méně náchylná na nějaké odchylky způsobené počasím nebo nekázní pracovníků.

Jak probíhá výstavba moderních dřevostaveb za 1 den si můžete prohlédnout v galerii nebo ve videu:

Okna a dveře

U výše uvedených cenových nabídek nebyly v kalkulaci započítány ceny oken a dveří, které jsou pro obě stavy identické. Pokud bychom zvolili standardní způsob objednávky panelů, je dnes běžnou praxí, že se okna osazují do dřevěných panelů už ve výrobě. Tím se opět znatelně ušetří časová dotace realizace stavby na místě.

Úspora při stavbě svépomocí

Reálná úspora se může jevit při realizaci domu svépomocí. Zde je opravdu možnost ušetřit značnou část financí, nicméně úspora je to diskutabilní z důvodů časové investice. Pokud v průběhu realizace budete platit nájem (například: 25 000 tisíc/měsíc) a stavět svépomocí budete například 18 měsíců, je příhodné do ceny výstavby započítat i nájem. Dnešní firmy jsou schopny postavit dřevostavbu k nastěhování za 1–4 měsíce. Delší doba výstavby se současně prodražuje i z pohledu cen materiálů, protože například v průběhu roku 2022 narostla cena mnohých materiálů skokově o desítky procent během několika měsíců.

Závěrečné srovnání

Z porovnání, které bylo provedeno, jasně vychází, že realizace dřevostavby je výhodnější než realizace domu z cihel. Důvodem je časová i cenová úspora, kdy ve výše uvedeném příkladu vyšla cena dřevostavby se základovou deskou v rozmezí 1,2–1,3 milionu Kč, kdežto zděný dům v rozmezí 1,4–1,7 milionu Kč. 


Vydáno dne:
31.03.2023

Photocredit: Pxfuel, Jan Planička (se souhlasem majitele stavby)

5

Výrobní stupně přípravy a prefabrikace dřevostaveb

Rozdílné stupně výroby nebo prefabrikace určují, do jaké míry budou konstrukční..... Číst více →Stupně prefabrikace dřevostaveb

U dřevostaveb se setkáváme s různými způsoby výroby a montáže objektů a jejich elementů. Jednotlivé způsoby jsou vázané na míru prefabrikace... Číst více →Jaká je reálná cena dřevostavby?

Je logické, že se lidé zajímají o své výdaje na bydlení až na prvním místě... Číst více →Cena dřevostavby – online nástroj, který vám to spočítá

Spočítejte si, kolik bude stát vaše dřevostavba i s úroky a kdy.. Číst více →Prefabrikovaný minidomek může být v podstatě čímkoliv

Minidomek pro skromné bydlení, sauna, kavárna či domek pro hosty. Tím vším může tento prefabrikovaný modul být. Záleží jen na vaší fantazii... Číst více →Dřevostavba byla jejich osudem: Dům nám postavili za dva týdny, pochvalují si manželé

Od rozhodnutí stavět až po hotovou dřevostavbu všechno běželo jako po másle. Přečtěte si, jak se to Monice a Vladimírovi povedlo... Číst více →O stavbě domu rozhodla cena, říká majitelka moderní dřevostavby u Písku

Mladý pár si postavil moderní bungalov o dispozici 4+kk u Písku. Přečtěte si, jaké komplikace je od začátku provázely a jak si s nimi poradili... Číst více →Rodinný bungalov 5+kk do L pro větší rodinu – cena, půdorys i realizace

Prohlédněte si moderní bungalov s dispozicí 5+kk a jeho elkovým půdorysem na 115 metrech čtverečních... Číst více →Zkušenosti se stavbou rodinného domu – na čem znatelně ušetřit a jak se vyhnout stresu

Prohlédněte si české rodinné domy včetně půdorysů, na jichž doporučeních byl založen tento článek. Přinášíme vám zkušenosti českých stavebníků z první ruky... Číst více →Půdorys domu jim ušetřil 600 tisíc a dopřál soukromí od dětí

Vyměnili cihly za dřevostavbu a získali 10 m2 navíc. Dům se zajímavým půdorysem krásně ukazuje, jak lze změnou konstrukčního systému ušetřit místo... Číst více →