HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Výrobní stupně přípravy a prefabrikace dřevostaveb

Rozdílné stupně výroby nebo prefabrikace dřevostaveb určují, do jaké míry budou konstrukční prvky předem připraveny a v jakém stavu opustí výrobní závod pro následnou montáž na staveništi. Zatímco dříve byly na staveniště dodávány volné a neopracované stavební prvky, dnes jsou to plošné konstrukční prvky (elementy). U těchto plošných elementů začíná první stupeň prefabrikace dřevostaveb tím, že obsahují části nosné konstrukce a nejméně jednu vrstvu pláště.

Prefabrikovaný díl dřevostavby

Takto definovaná dřevěná konstrukce se předem smontuje do plošného elementu, upraví se výškově a šířkově dle požadovaného rozměru včetně přípravy otvorů pro dveře a okna. Ve třetím stupni se mezi konstrukční prvky vkládá izolační materiál a prvky se oboustranně oplášťují OSB deskami nebo sádrovláknitými deskami. Mezistupeň tvoří vložení průchodek pro technické instalace. Zabudování oken a dveří do plošných elementů je dalším stupněm prefabrikace.

Vysoký stupeň prefabrikace dřevostaveb lze také dosáhnout, když se ve výrobním závodě provede i montáž fasády a popřípadě se i namontuje vnitřní obklad stěn. Jednotliví výrobci jdou dnes tak daleko, že v závodě provádějí i povrchovou úpravu. To je možné, ale jen za podmínek dokonalé ochrany konstrukčních prvků při přepravě, montáži, až do předání díla uživateli.

Jak dalece je prefabrikace v závodě výhodná? Do jaké míry, rozsahu je prefabrikace smysluplná. Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Závisí to na zadání, konstrukčním systému dřevostavby a technologie, která je k dispozici při navrhování, výrobě, přepravě a montáži. Také se dobré zohlednit hledisko znečištění, nebo riziko poškození elementů. Surové neobrobené stavební prvky jsou méně zranitelné vůči klimatickým vlivům, jako je vlhkost, déšť nebo UV záření. Naproti tomu prvky s hotovou povrchovou úpravou vyžadují dokonalejší ochranu. Zvláště náchylné jsou takto komplexní elementy pro neodborné zásahy následnými řemesly. Četnost mezi stupňů vyhotovení elementů je nespočetná a dává tak značný potenciál k individuálním řešením.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Stavba dřevostavby, montáží elementů

Racionalizace a zprůmyslnění stavebnictví vybízí k rozvoji práce s většími stavebními prvky. Hlavní výhodu lze především spatřovat v přemístění výrobního procesu ze staveniště do výrobní haly nezávislé na povětrnosti a dalších vlivech ovlivňující kvalitu konečného díla. Výroba v dílně a továrně přináší i další výhody. V závodě lze pracovat dokonaleji než na staveništi. Jednotlivé stavební prvky, jako okna a dveře jsou přímo zabudovány do větších či menších velkoplošných montážních celků. To vede v konečném důsledku k vyšší kvalitě, za předpokladu profesionálního projektování a promyšleného průběhu výstavby, vznikající stavby.

Oblasti použití prefabrikace dřevostaveb

Stavění pomocí panelů s nosnou, nebo nenosnou funkcí je vhodné pro nepřeberné množství stavebních úloh. Prefabrikované konstrukční prvky se používají především při požadavku rychlé realizace, pro malou hmotnost stavebních dílů, nízkých nákladech na přepravu a montáž. Budovy lze projektovat a provádět jako dočasné, nebo trvalé. Demontovatelné a přemístitelné prostorové buňky lze s výhodou použít pro stavby, administrativních budov, kanceláří, ubytoven apod.. Zde se především ukazuje snadná reakce na časově omezený prostor realizace. Tyto aplikace na počátku své éry byly dočasný řešením s omezenou životností. Postupně se tak vyvinuli, až do dnešní podoby. Kdy můžeme fundovaně prohlásit, že dřevostavby mohou vážně nabídnout konkurenceschopné řešení s jinými systémy.

Bude Vás zajímat: Bungalovy jako dřevostavby: Proč je to výhodné?

Průmyslová výroba malých, nebo velkých elementů i dokonce celých prostorových buněk se neustále zdokonaluje, takže pojem „ Prefabrikované konstrukční prvky – prefabrikovaný dům“ je stále více reálný. Konstrukční prvky se dopravují na staveniště jako celek včetně instalací a často také opatřené interiérovými úpravami povrchů. Projektanti a výrobci takových konstrukčních prvků a prefabrikovaných objektů posunuli komplexnost prefabrikace velmi dopředu. Dodávky probíhají v krátkých lhůtách s přesnými termíny. Výrobky jsou často nadstandardně certifikovány a garantování pevné ceny jednoznačně ukazuje serióznost celkového řešení.

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Michal Šopík
Hlavní inženýr Vesper Frames s.r.o.

Vydáno dne:
23.10.2011

16 0

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE