HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Výrobní stupně přípravy a prefabrikace dřevostaveb

Rozdílné stupně výroby nebo prefabrikace dřevostaveb určují, do jaké míry budou konstrukční prvky předem připraveny a v jakém stavu opustí výrobní závod pro následnou montáž na staveništi. Zatímco dříve byly na staveniště dodávány volné a neopracované stavební prvky, dnes jsou to plošné konstrukční prvky (elementy). U těchto plošných elementů začíná první stupeň prefabrikace dřevostaveb tím, že obsahují části nosné konstrukce a nejméně jednu vrstvu pláště.

Prefabrikovaný díl dřevostavby

Takto definovaná dřevěná konstrukce se předem smontuje do plošného elementu, upraví se výškově a šířkově dle požadovaného rozměru včetně přípravy otvorů pro dveře a okna. Ve třetím stupni se mezi konstrukční prvky vkládá izolační materiál a prvky se oboustranně oplášťují OSB deskami nebo sádrovláknitými deskami. Mezistupeň tvoří vložení průchodek pro technické instalace. Zabudování oken a dveří do plošných elementů je dalším stupněm prefabrikace.

Vysoký stupeň prefabrikace dřevostaveb lze také dosáhnout, když se ve výrobním závodě provede i montáž fasády a popřípadě se i namontuje vnitřní obklad stěn. Jednotliví výrobci jdou dnes tak daleko, že v závodě provádějí i povrchovou úpravu. To je možné, ale jen za podmínek dokonalé ochrany konstrukčních prvků při přepravě, montáži, až do předání díla uživateli.

Jak dalece je prefabrikace v závodě výhodná? Do jaké míry, rozsahu je prefabrikace smysluplná. Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Závisí to na zadání, konstrukčním systému dřevostavby a technologie, která je k dispozici při navrhování, výrobě, přepravě a montáži. Také se dobré zohlednit hledisko znečištění, nebo riziko poškození elementů. Surové neobrobené stavební prvky jsou méně zranitelné vůči klimatickým vlivům, jako je vlhkost, déšť nebo UV záření. Naproti tomu prvky s hotovou povrchovou úpravou vyžadují dokonalejší ochranu. Zvláště náchylné jsou takto komplexní elementy pro neodborné zásahy následnými řemesly. Četnost mezi stupňů vyhotovení elementů je nespočetná a dává tak značný potenciál k individuálním řešením.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Stavba dřevostavby, montáží elementů

Racionalizace a zprůmyslnění stavebnictví vybízí k rozvoji práce s většími stavebními prvky. Hlavní výhodu lze především spatřovat v přemístění výrobního procesu ze staveniště do výrobní haly nezávislé na povětrnosti a dalších vlivech ovlivňující kvalitu konečného díla. Výroba v dílně a továrně přináší i další výhody. V závodě lze pracovat dokonaleji než na staveništi. Jednotlivé stavební prvky, jako okna a dveře jsou přímo zabudovány do větších či menších velkoplošných montážních celků. To vede v konečném důsledku k vyšší kvalitě, za předpokladu profesionálního projektování a promyšleného průběhu výstavby, vznikající stavby.

Oblasti použití prefabrikace dřevostaveb

Stavění pomocí panelů s nosnou, nebo nenosnou funkcí je vhodné pro nepřeberné množství stavebních úloh. Prefabrikované konstrukční prvky se používají především při požadavku rychlé realizace, pro malou hmotnost stavebních dílů, nízkých nákladech na přepravu a montáž. Budovy lze projektovat a provádět jako dočasné, nebo trvalé. Demontovatelné a přemístitelné prostorové buňky lze s výhodou použít pro stavby, administrativních budov, kanceláří, ubytoven apod.. Zde se především ukazuje snadná reakce na časově omezený prostor realizace. Tyto aplikace na počátku své éry byly dočasný řešením s omezenou životností. Postupně se tak vyvinuli, až do dnešní podoby. Kdy můžeme fundovaně prohlásit, že dřevostavby mohou vážně nabídnout konkurenceschopné řešení s jinými systémy.

Bude Vás zajímat: Bungalovy jako dřevostavby: Proč je to výhodné?

Průmyslová výroba malých, nebo velkých elementů i dokonce celých prostorových buněk se neustále zdokonaluje, takže pojem „ Prefabrikované konstrukční prvky – prefabrikovaný dům“ je stále více reálný. Konstrukční prvky se dopravují na staveniště jako celek včetně instalací a často také opatřené interiérovými úpravami povrchů. Projektanti a výrobci takových konstrukčních prvků a prefabrikovaných objektů posunuli komplexnost prefabrikace velmi dopředu. Dodávky probíhají v krátkých lhůtách s přesnými termíny. Výrobky jsou často nadstandardně certifikovány a garantování pevné ceny jednoznačně ukazuje serióznost celkového řešení.

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
23.10.2011

16

Mohlo by Vás zajímat: