HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Znamená to, že tempo růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi. S podrobnými čísly vás seznámí Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda Asociace dodavatelů montovaných domů.


devostavba

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %.  Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů.  V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. 

Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.  

 


Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce
, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to: 
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

 

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 ks domů, resp. o 7,25 % více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5 x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi. 

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby.

Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).

Jsem přesvědčen, že k pozitivnímu vývoji počtu dřevostaveb realizovaných v ČR přispívají zejména tyto faktory:

a) Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě ze své budoucnosti a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.
b)  Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů kolem nebo mírně nad 2,0% p.a.
c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.
d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.
e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.
f)  Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům - výborná kvalita (zejména u panelové montáže), vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby, zdravé ekologické bydlení, apod.
g) Rozsáhlé komunikační a osvětové aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu kvalitních dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavbynejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit.  Více informací o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů a jejího smírčího orgánu je uvedeno na webu www.admd.cz.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
08.06.2018

Photocredit: Shutterstock

1

Jak rychle se staví dřevostavba?

Čas jsou peníze a kratší výstavba dřevostavby vám ušetří oboje.

Ombudsman pro dřevostavby: Pomůže, když se dva perou

Kdo postavil dřevostavbu správně a kdo špatně? Ombudsman pomůže spor vyřešit k oboustranné spokojenosti. Povíme si, jak to dělá.

Ruský byznys se dřevem je na vzestupu. Co za tím stojí?

Ruský dřevozpracující průmysl chytá druhý dech a podle vládního plánu mám být třetina nových domů ze dřeva. Má plán šanci?