HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Tempo růstu výstavby dřevostaveb je třikrát rychlejší než u zděných domů

Dřevostavby se stávají stále více oblíbenými, ať už mezi architekty, projektanty nebo samotnými staviteli, a v Česku se jich každý rok postaví o něco více. V roce 2016 to bylo přesně 2013 ks nově postavených rodinných domů na bázi dřeva. To dřevostavbám dává 14% podíl z celkového počtu novostaveb rodinných domů. 

Jak se tato čísla počítají a jaké faktory napomáhají rostoucímu trendu dřevěných staveb? Na to odpovídá Ing. Vratislav Blaha z Asociace dodavatelů montovaných domů.


Dřevostavba na klíč

Podle dostupných údajů bylo v roce 2000 v České republice dokončeno pouze 133 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2016 jich bylo již 2 013 ks. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již více než čtrnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.  

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené - ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)

 

1999

8 251

92

1,12

 

2002

11 499

159

1,38

 

2005

13 231

384

2,90

 

2008

19 211

1 008

5,25

 

2014

13 510

1 281

9,48

 

2015

13 412 

1 791

13,35

 

2016

           14 010

2 013

14,37

 

 Zdroj:  ČSÚ, ADMD    

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2016 meziročně pokleslo a to o 7,6 %.  Potěšující je ale zejména to, že výstavba rodinných domů zaznamenala meziroční růst kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2016/2015). To znamená, že dřevostavby v Česku "rostou třikrát rychleji" než zděné stavby.

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to: 
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle typu konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domydřevostavby - podle typu nosné konstrukce

Rok 2015       (v ks)

Rok 2016       (v ks)

Index 2016/2015     (v %)

Rozdíl        2016-2015      (v ks)

Sruby a roubenky

222

233

104,95

11

Lehký rámový skelet   

(panelová montáž)

623

963

154,57

340

Lehký rámový skelet

(staveništní montáž)

537

671

124,95

134

Těžký skelet

52

31

59,62

-21

Panely z masivního dřeva

92

79

85,87

-13

Neurčeno

92

1

1,09

-91

Ostatní

173

35

20,23

-138

Dřevostavby celkem

1 791

2 013

112,40

222

Zdroj:  ČSÚ   

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet dokončených rodinných domů v České republice se po několika letech stagnace (r. 2014 a 2015) v roce 2016 opět vrátil k mírnému růstu a to o 4,5%.

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl rekordní rok 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 013 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 222 ks domů, resp. o 12% více.  Je potěšitelné, že tempo růstu dřevostaveb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi. 

Jsem přesvědčen, že k tomuto výrazně pozitivnímu růstu přispěly tyto faktory:

a) Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.

b) Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 2,0% p.a.

c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.

d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.

e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.

f)  Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům (lepší kvalita, tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby apod.).

g) Rozsáhlé aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska tj. kolem 17 – 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavbynejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR zatím handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
02.05.2017

Photocredit: QUICKHAUS s.r.o.

21

Dřevo je geniální kompozit 1.díl

Inspirujme se dokonalostí přírody, která nám ukazuje, jak věci fungují nejlépe

4 výhody dřevostavby, které nemusí platit vždy

Na některé neustále opakované výhody dřevostaveb je třeba si dát pozor!

Rozhovor o dřevostavbách: Jak a proč se zaměřit na kvalitu?

Proč si nejen mladí lidé oblíbili dřevostavby a jak se zaměřit na jejich kvalitu? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá pan Vratislav Blaha.