HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Cena spotřebované vody stoupá. Mnozí začínají ke snížení nákladů využívat retenční nádrže

Průměrná cena spotřebované vody pro rodinný dům každoročně stoupá. A existuje jen několik málo možností, jak náklady na spotřebu vody snížit o tisíce korun. Nejen Češi si velice oblíbili volbu instalace nádrže na dešťovou vodu, protože právě využitím dešťové vody ušetříte každoročně nemalou částku. V článku jsme si mimo jiné rozebrali i volbu materiálu (beton vs. plast) nebo to, jak se u retenční nádrže řeší přepad do veřejné sítě.


Retenční nádrž
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Pavel B. (se souhlasem)

Klimatická změna je chtě nechtě tady

Vlivem klimatických změn dochází ke snižování ročního úhrnu srážek, k prudkým změnám počasí a častějším suchým obdobím. Stále více se také objevují problémy s dostupností pitné vody. Využití dešťové vody se tak jeví jako užitečná alternativa. Domácnosti tuto vodu používají pro stavební práce, splachování toalet nebo zavlažování zahrad. Jedním z efektivních a praktických způsobů, jak dešťovou vodu sbírat a využívat, je instalace retenční nádrže na dešťovou vodu. Prohlédněte si detaily ve fotogalerii níže.

Co je to retenční nádrž?

Retenční nádrž je velká nádrž nebo rezervoár určený k zadržení povrchového odtoku, obvykle během silných dešťových srážek, a jeho postupnému uvolnění do kanalizace, řeky, nebo jiných vodních toků. Jejím cílem je předcházet povodním a erozi tím, že kontroluje rychlost a množství vody, které je vypouštěno do okolního prostředí.

Jímka je obvykle podzemní nádrž, která slouží k dočasnému uskladnění kapalných nebo polotuhých odpadů. Jímky bývají nejčastěji používány tam, kde není možné připojení na veřejnou kanalizaci. Odpady z jímky se musí pravidelně odčerpávat a likvidovat na vhodném místě.

Žumpa je jednoduchá podzemní nádrž na shromažďování odpadních vod, obvykle bez úpravy či čištění. Tento termín se často používá pro systémy, kde se odpadní voda shromažďuje, než bude odvezena k dalšímu zpracování nebo vyčištění.

Septik, známý také jako septická jímka, je zařízení pro biologickou dekompozici a dlouhodobé uskladnění odpadních vod. Septiky vyžadují pravidelné vyprazdňování.

Nádrž na dešťovku slouží ke shromažďování a skladování dešťové vody, která může být následně použita pro zavlažování zahrad, splachování WC nebo pro jiné účely. Pomáhá také snižovat spotřebu pitné vody a omezuje zatížení městského systému odvodnění.

Porovnejte si ceny od malých u velkých výrobců podzemních nádrží na vodu zde.

Tyto pojmy se často zaměňují. Pozor na to

Dejte si na to pozor a nepleťte si je. Jímka a žumpa jsou určeny pro shromažďování odpadních vod, zatímco septik navíc umožňuje biologickou degradaci odpadu. Nádrž na dešťovku a retenční nádrž jsou zase určeny ke shromažďování dešťové vody, avšak nádrž na dešťovku je primárně určena pro využití této vody, zatímco retenční nádrž je zaměřena na prevenci povodní a kontrolu odtoku.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Luxusní zahradní bazén za pár korun – jednoduchý návod na stavbu svépomocí

Retenční nádrž je vhodná pro širokou škálu domácností a pozemků

Retenční nádrže jsou využívány nejen na velkých zemědělských pozemcích (pro zadržení vody během období sucha), ale i v případě běžných domácností po celé České republice.

1. Domácnosti v oblastech s častými dešťovými srážkami nebo rizikem povodní

Retenční nádrže snižují riziko záplav tím, že zachytávají a postupně uvolňují nadměrné množství dešťové vody, což chrání nemovitosti i infrastrukturu.

2. Domácnosti v městských a předměstských oblastech s omezenou plochou pro infiltraci

V hustě zastavěných oblastech bývá půda pokryta dlažbou nebo asfaltem, což omezuje přirozené vsakování dešťové vody do země. Retenční nádrže v takových případech spravují odtok povrchové vody a snižují zatížení městského odvodňovacího systému.

3. Pozemky s novostavbami

Některé nové výstavby zahrnují požadavky na správu dešťové vody, aby se zabránilo zvýšenému odtoku z nově zastavěných ploch. Retenční nádrže jsou často součástí těchto řešení, aby se zajistilo, že nová výstavba nebude mít negativní dopad na stávající odvodňovací systémy a přírodní vodní toky.

4. Pozemky v oblastech se sníženou dostupností vodních zdrojů

V oblastech, kde jsou vodní zdroje omezené nebo jsou častá období sucha, poskytují retenční nádrže důležitou rezervu vody pro nezbytné domácí nebo zemědělské použití.

Přepad vody z retenční nádrže do veřejné sítě

Retenční nádrže mohou mít navržené přepady nebo přelivy, které fungují jako bezpečnostní mechanismus pro případ, že hladina vody v nádrži překročí určitou maximální úroveň. Tyto přepady zajišťují, že nadbytečná voda bude bezpečně odvedena, aniž by došlo k poškození nádrže nebo okolní infrastruktury.

Uvnitř retenční nádrže je systém, který kontroluje rychlost, s jakou je voda vypouštěna do kanalizačního systému. Cílem je uvolňovat vodu pomalu a kontrolovaně, aby nedocházelo k přetížení kanalizačních systémů a bylo minimalizováno riziko povodní. Pro regulaci průtoku vody se často používají různé typy ventilů, škrticích klap nebo regulátorů průtoku.

Pozor na legislativu

V České republice musí být systémy pro vypouštění vody z retenčních nádrží v souladu s místními předpisy, které určují, v jakém množství a v jaké kvalitě může být voda vypouštěna do veřejných systémů. V tomto případě se můžete setkat s požadavky na filtraci nebo další čištění vody před jejím vypuštěním.

Betonová vs. plastová retenční nádrž

Retenční nádrže bývají vyrobeny z různých materiálů, přičemž nejběžnějšími jsou beton a plast. A teď, pro kterou se rozhodnout, že?

Beton je velmi odolný materiál s dlouhou životností. Dokáže odolat extrémním podmínkám, včetně silného mechanického namáhání i zatížení z okolní půdy. Navíc není ovlivněn UV zářením, oproti plastovým kouskům. V neposlední řadě je betonová nádrž výhodnější, protože díky pevnosti betonu existuje menší pravděpodobnost, že dojde k praskání a úniku. 

Na druhou stranu jsou betonové nádrže obvykle dražší než plastové, jak z hlediska samotného materiálu, tak instalace (vyžaduje odborné zpracování a manipulaci).

Plastové nádrže jsou mnohem lehčí než betonové, což usnadňuje jejich transport a instalaci. Jsou odolné vůči korozi, což je ideální pro agresivní prostředí, jako jsou slané nebo kyselé půdy. V neposlední řadě mohou být snadno formovány do různých tvarů a velikostí podle potřeby. Ceny plastových nádrží na českém trhu si můžete srovnat např. zde. Na druhou stranu i plast má své minusy.

  • Pokud není speciálně upraven, může nastat degradace vlivem UV záření.
  • Plastové nádrže nemají tak vysokou pevnost jako beton (jsou náchylnější k deformacím pod zemí).
  • Vysoké nebo velmi nízké teploty často ovlivňují integritu plastových nádrží.

Jak se správně rozhodnout?

Ideálně si položte otázku, která o všem rozhodne. Plánujete po zakopané retenční nádrži jezdit autem nebo nad ní mít parkovací stání? Pak se určitě rozhodněte pro betonový kus. A stejně tak se vám vyplatí zvolit beton, pokud stavíte na jílovitém podloží. Důvod je prostý – jílovité podloží není pevné (stabilní), a tudíž byste pod plastovou nádrž museli s velkou pravděpodobností dělat betonový základ. A v takovém případě se vám (i finančně) vyplatí investovat do „betonové retenčky“.

Nádrž na vodu byste měli samozřejmě vybírat i s ohledem na její objem. Nejmenší nádrže (od objemu 200 litrů), najdete i s cenami zde. Dále jsou na trhu oblíbené IBC kontejnery nádrže s objemem 1 000 litrů. Jejich ceny naleznete zde. Tříčlenné rodiny by měly pro sběr dešťové vody popřemýšlet nad nádržemi o objemu 3 000–4 000 litrů (ceny na českém trhu si porovnejte zde). Vícečlenné rodiny poté jistě ocení nádrže o objemu 5 až 10 kubíků (porovnání cen zde).

Vydáno dne:
16.05.2024

Photocredit: Pavel B. (se souhlasem)

1

Nádrž na dešťovou vodu: Kolik vám ušetří a jak ji vybrat?

Nádrž na dešťovou vodu výrazně sníží spotřebu pitné vody z kohoutku. Nádrže na dešťovou se vyrábí pro podzemní i nadzemní využítí. Jak určit její typ a objem?.. Číst více →Sud na dešťovou vodu: Podle čeho si ho vybrat?

Sud na dešťovou vodu vybírejte podle materiálu, objemu a doplňků. Aby přečkal horko i zimu, nezapomínejte na údržbu venkovního sudu... Číst více →Unikátní buňka v Brně zkoumá, jak využít dešťovou vodu a zlepšit tak klima ve městě

Jak zlepšit klima ve městě za využití dešťové vody? Na to odpovídá koncept City Cell Prototype. Přečtěte si rozhovor s tvůrcem... Číst více →Lukáš postavil plovoucí základovou desku svépomocí. Ušetřil tak 500 000 Kč

Lukáš a Petra se pustili do stavby plovoucí základové desky svépomocí bez sebemenších zkušeností. V rozhovoru se s námi podělili o cenovou kalkulaci, postup výstavby krok po kroku i seznam materiálů, které potřebovali... Číst více →Základovou desku postavili bez zkušeností a ušetřili 500 000 Kč. Prozradili postup

„Díky tomu, že jsme stavěli základovku svépomocí, jsme ušetřili 40–50 %,“ popisuje pan Josef v článku... Číst více →Statisíce ušetřili při stavbě domu na základech. Stačil jen 1 kubík betonu

Chtěli ušetřit, a tak stavěli svépomocí, postavili úsporné základy a také zvolili tzv. suchou výstavbu domu. Jak postupovali a které drahé materiály nahradili finančně dostupnými variantami?.. Číst více →