HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Lukáš postavil plovoucí základovou desku svépomocí. Ušetřil tak 500 000 Kč

„Zhotovení základové desky jsem si nechal nacenit několika firmami, ale vzhledem k vysoké ceně jsem přistoupil ke stavbě svépomocí, a ušetřil tak 500 000 Kč,“ vzpomíná pan Lukáš na počátky výstavby plovoucí desky svého rodinného domu. S partnerkou Petrou se pustili do tohoto velkého projektu bez sebemenších zkušeností. V rozhovoru se s námi podělili o cenovou kalkulaci, postup výstavby krok po kroku i seznam materiálů, které potřebovali.


Základová deska svépomocí
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Lukáš K. (se souhlasem)

Stavba od základů

Zavítáme do Plzeňského kraje. Lukáš s Petrou se rozhodli postavit si rodinný bungalov nepravidelného tvaru a podělili se s námi o své zkušenosti. Stavba celé plovoucí základové desky probíhala svépomocí za účasti jednoho zkušeného zedníka, který ale s tímto typem desky také neměl žádnou zkušenost. Složení zeminy bylo navíc kamenité, místy jílovité. Společně to však dokázali. Dnes jim na pozemku stojí krásný rodinný dům, na jehož stavbu se můžete podívat ve fotogalerii.

Plovoucí základová deska vs. běžná základová deska

Plovoucí základová deska je pro stavebníky po technologické stránce jednodušší a rychlejší. Stejně tak u dřevostaveb je tento druh zakládání domu rychlejší a má krátkou technologickou přestávku. Oproti běžné základové desce není u plovoucí desky nutné budování základových pasů. Plovoucí základová deska je totiž založena na tepelné izolaci buď z pěnového skla (není nasákavé a nenamrzá) nebo na deskách z extrudovaného polystyrenu (XPS). Rozhovor s panem Lukášem se bude týkat realizace plovoucí základové desky založené na XPS.

Lukáši, jaká je zastavěná plocha vašeho domu?

Zastavěná plocha činí 166 m2. Jedná se o nepravidelný tvar s hrubými rozměry 16 x 12 metrů.

Kde jste čerpal informace, jak si základovou desku postavit?

Většinu informací jsem čerpal z odborné publikace. Dále pak z internetu z různých blogů a samozřejmě probíhala konzultace s projektantem i statikem.

Proč jste se vůbec pustil do stavby svépomocí?

Zhotovení desky jsem si nechal nacenit několika firmami, ale vzhledem k vysoké ceně jsem přistoupil ke stavbě svépomocí. Tímto jsem ušetřil odhadem 500 000 Kč.

Kolik vás to tedy celkově stálo?

Celkem jsme se ženou do stavby vložili 852 872 Kč (s DPH). Jednotlivé položky vycházely při naší zastavěné ploše 166 m2 následovně:

 • cena za vylití betonu: 8 500 Kč (platila se pouze pumpa, celkem 3 hod.),
 • cena za výkopové práce a zemní práce: 66 240 Kč,
 • platba za práci zedníků a všech brigádníků: 141 019 Kč,
 • cena za materiály (beton, armatura, kanalizační potrubí atd.): 637 113 Kč (podrobný rozpis níže).

Máte cenové srovnání s firmou, která by vám základovou desku postavila?

Nejnižší cenová nabídka stavby na klíč před covidem byla za 795 000 Kč bez DPH. Vzhledem ke skokovému nárůstu cen materiálů bylo navýšení ceny při realizaci odhadnuto na 30–50 %.

V jakém období jste realizoval základovou desku?

Realizace základové desky probíhala v létě. Úmyslně jsme se vyhnuli výstavbě v zimním období. Pracovali jsme ve čtyřech lidech za příjemného počasí, v rozsahu teplot cca 18–34 °C.

„Bojoval“ jste při návrhu základové desky s radonem?

Úroveň radonu byla stanovena jako „střední“, a proto bylo nutné provést daná opatření. Zvolili jsme systém odvětrání pod základovou deskou ve štěrkovém loži, a to perforovaným potrubím o průměru 10 cm. Vyústění jsme vedli ze dvou míst KG trubkou o průměru 10 cm směrem nahoru (na střechu).

Jaké veškeré materiály jste na stavbě použil?

 • Štěrk frakce 16–32,
 • jemný křemičitý písek 0–8 mm,
 • XPS 120 mm (aktuální srovnání cen zde),
 • hydroizolační folie tl. 2 mm (aktuální cena zde),
 • betonářská ocel – pruty, průměr 10 a 12 mm + distanční prvky, vlnovce atd.,
 • geotextilie (aktuální cena zde),
 • beton C25/30.

A co nářadí? Jaké jste potřeboval?

Některé nářadí je lepší koupit, jiné zase půjčit. Konkrétně já jsem si půjčil nivelační přístroj, vibrační lať a elektrický vazač armatury. Zakoupit se podle mě naopak vyplatí veškeré ruční nářadí, které člověk používá celou dobu při stavbě.

Jak jste si spočítal množství potřebného betonu?

Množství jsem měl už určeno na základě projektové dokumentace. A raději jsem počítal i s cca 5% rezervou.

Dokázal byste v bodech uvést postup realizace plovoucí základové desky?

1. Skrývka ornice.
2. Výkop základové spáry (cca 85 cm).
3. Výkop pro drenáž (cca 115 cm).
4. Pokládka drenáže a zemnicího pásku.
5. Geodetické zaměření a vytyčení prostupů základovou deskou.
6. Pokládka KG potrubí pro ZTI + pokládka vedení odvětrání radonu (střední radonový index).
7. Tvorba štěrkového lože + hutnění.
8. Pokládka geotextilie a tvorba pískového lože + vyrovnání.
9. Pokládka 1. vrstvy XPS desek.
10. Pokládka 2. vrstvy XPS desek.
11. Tvorba šalování z XPS desek + zajištění šalovacími prkny po celém obvodu základové desky.
12. Pokládka zemní hydroizolační folie s přesahem přes šalování.
13. Armování (montáž dolní, středové, krajové, smykové a horní výztuže).
14. Dilatace prostupů základovou deskou.
15. Vylití základové desky (pumpa).
16. Penetrace základové desky v místě nosných zdí.
17. Navaření asfaltových pasů v místě nosných zdí.

Skladba plovoucí základové desky založené na XPS:

 • Nášlapná vrstva (tloušťka 15 mm).
 • Cementový potěr (tloušťka 60 mm).
 • EPS podlahové – ve dvou vrstvách křížem (tloušťka 60 mm).
 • Separační vrstva – geotextilie.
 • Hydroizolace a radonová bariéra – zemní folie z PVC (tloušťka 5 mm).
 • Železobetonová deska C 25/30 (tloušťka 250 mm).
 • Folie proti protlačení.
 • Tepelná izolace XPS lambdamax 0,04 W/mK – ve dvou vrstvách (tloušťka 240 mm).
 • Štěrkopísek frakce do 8 mm (tloušťka 30 mm).
 • Separační vrstva – geotextilie.
 • Hutněný štěrk frakce 16–32 s vloženým potrubím pro odvod radonu (tloušťka 150 mm).
 • Rostlý terén.

Měli jste domluvený stavební dozor?

Ano, to každopádně. Stavební dozor provedl kontrolu stavby před vylitím základové desky betonem a především správného vyvázání armatury.

Jak si s plovoucí základovou deskou poradili Markéta a Radek a jaké měli komplikace s podložím? Přečtěte si rozhovor z exkluzivní redakční návštěvy na Vysočině:

3+1 v Brně vyměnili za luxusní bungalov na Vysočině. Stavební pozemek z dražby však manželům slušně zavařil

Jak dlouho trvaly jednotlivé fáze výstavby?

 • Výkop základů: 4 dny (skrývka ornice, výkop základové spáry, terénní úpravy).
 • Realizace drenáže vč. položení zemnicího pásku: 2 dny.
 • Štěrkové lože a následná pokládka vedení ZTI + odvětrání radonu: 2 dny.
 • Pokládka geotextilie a tvorba pískového lože + vyrovnání roviny: 2 dny.
 • Pokládka 1. vrstvy XPS: 2 dny.
 • Pokládka 2. vrstvy XPS: 3 dny.
 • Tvorba šalování z XPS desek + zajištění prkny: 1 den.
 • Pokládka zemní hydroizolační folie: 1 den.
 • Armování: 7 dní.
 • Dilatace prostupů + stanovení výšek betonu: 1 den.
 • Vylití základové desky: 1 den.

Zeptám se na ukotvení hromosvodu – znáte správný postup?

Hromosvod jsem vytvořil pokládkou zemnicího pásku po celém obvodu základní desky. Zemnicí pásek (aktuální ceny ke srovnání najdete zde) jsem vložil přímo do zeminy a spoje ošetřil gumoasfaltem (přesnou cenu zjistíte zde). Vývody nad úroveň terénu jsme vyvedli s metrovým odstupem od budoucích nosných stěn na čtyřech místech (rohy objektu). Jeden vývod jsme provedli pod základovou deskou v chráničce vysypané jemným křemičitým pískem (budoucí napojení do ekvipotenciální svorkovnice). Celé nám to zabralo 1 den.

Jak jste vyřešil odpady a vývody v případě plovoucí základové desky?

Odpady a vývody jsem vyřešil tak, že jsem kolem nich udělal dilataci z mirelonu, tloušťka cca 2 cm a vyústění cca 30 cm nad plánovanou výškou železobetonové desky.

Jak probíhalo zaizolování desky?

Hydroizolaci jsem udělal navařením asfaltových pasů po celém obvodu desky a všude tam, kde byly plánované nosné zdi. Finální hydroizolaci (orientační cenu zjistíte zde) jsme provedli až po zastřešení stavby těsně před stavbou vnitřních příček.

Jak jste zajistil rovnost základové desky?

Výšku stanovil geodet při tvorbě pískového lože. Následně probíhala kontrola pomocí šlaufky a vodováhy. Výsledná odchylka byla do 3 cm.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Dům za 2,5 mil. má dnes už málokdo. Koupil vyřazené kontejnery za 95 tisíc a pustil se do práce. Stavební úřad neměl námitky

Co byste doporučil stavebníkům předtím, než se do stavby základové desky pustí?

Rozhodně se nebát a jít do toho. Pokud má člověk čas a má dobře zpracovanou projektovou dokumentaci a k tomu stavební dozor, je to za mě jedna z těch jednodušších fází stavby. Je zapotřebí postupovat dle pracovních postupů pro jednotlivé fáze, nic si nezjednodušovat a „neimprovizovat“. Jde o základ domu, proto je nezbytné klást vysoký důraz na přesné zhotovení díla. Důležité je také vše i několikrát přeměřovat, než se začne s další fází výstavby.

Nám naštěstí po celou dobu stavby základové desky přálo počasí. Doporučuji ji realizovat koncem jara nebo začátkem léta. Pokládka polystyrenových desek, ze které jsme měl největší strach, byla nakonec docela zábava a šlo to rychle od ruky.

Doporučuji zakoupit řezačku polystyrenu (s teplotní strunou) a zapůjčit elektrické vazače armatury – ušetřilo nám to spoustu času a práce s těmito pomocníky byla radost.

Velice děkujeme panu Lukášovi za podrobný popis realizace plovoucí základové desky svépomocí. Ať se vám s rodinou v novém domě krásně žije.

P.S. Navštivte veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky, který se uskuteční 5. – 8. března 2024 v Praze. Volnou vstupenku zdarma si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Vydáno dne:
26.01.2024

Photocredit: Lukáš K. (se souhlasem)

6

Stavba dřevostavby krok po kroku 5. díl – Základová deska

Stavební povolení máte v kapse, jdeme na základovou desku. Jak a za kolik?.. Číst více →Rodinný dům ve svahu – má zastavěnou plochu 84 m2 a netradičně řešenou dispozici 5+kk

Máte komplikovaný svažitý pozemek? Jak by se vám líbil rodinný dům zasazený do svahu s dispozicí 5+kk? Je ideální pro početnější rodinu a nabízí i dvě garážová stání u domu. Kolik stojí?.. Číst více →Betonové patky jsou levnější než základová deska. Má to ale háček

Při stavbě rodinného domu mnoho lidí pořádně neví, jaké mají možnosti v případě samotného založení stavby. Kromě klasické základové desky existuje méně známá metoda, která je v USA zcela běžná... Číst více →