HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Legislativní omezení brání rozšíření cenově dostupných staveb. Proč s tím nikdo nic nedělá?

Dřevostavbám se věnuje 12 % stavebních firem. Většina stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Pořizovací náklady dřevostaveb jsou podle respondentů zhruba stejné, jako jsou u staveb klasických. Podle stavebních společností, které se dřevostavbami zabývají, omezuje rozšíření těchto staveb především nízké povědomí o jejich dobré kvalitě.


Dřevostavby jsou ekologičtější
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: CEEC Research s.r.o. (se souhlasem)

Dřevostavby jsou mezi veřejností čím dál více populární, avšak podle ředitelů stavebních společností budou oproti klasickým stavbám v dohledné době stále minoritním trhem. Dřevostavbám se plně nebo zčásti věnuje 12 % stavebních firem. Většina firem působících ve stavebním sektoru (88 %) se dřevostavbám nevěnuje. V segmentu rodinných domů je podíl dřevostaveb oproti zděným domům z cihel a pórobetonu 14,7 % ku 85,3 %. Každý sedmý rodinný dům v České republice je ze dřeva, což je už poměrně podstatná část trhu, a očekává se, že tento podíl se bude nadále zvyšovat.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: CEEC Research s.r.o. (se souhlasem)

Dřevo je materiál budoucnosti

Dřevostavby se pojí s hodnotami, jako je ekologie a udržitelnost, jak potvrzují také výsledky studie. Dvě třetiny dotázaných stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí než stavby klasické.

Dřevo je materiál budoucnosti. Očekáváme růst podílu dřevostaveb nejen v rodinné výstavbě. Dřevo je obnovitelný přírodní zdroj, který pro svůj růst spotřebovává CO2. Stavební materiál na bázi dřeva je jediný uhlíkově negativní materiál, a navíc je i zcela recyklovatelný,“ upozorňuje Sylva Krechlerová, jednatelka velkého dřevozpracujícího závodu v Česku.

Pořizovací náklady dřevostaveb zhruba stejné jako u staveb zděných

Vlastní výstavba dřevostaveb je rychlá a bezprašná, další výhodou je, že při realizaci dochází k minimalizaci mokrých procesů. Nižší pořizovací cena dřevostaveb je dalším aspektem, který se často uvádí mezi výhodami dřevostaveb oproti stavbám klasickým. Na tom se ale stavební firmy neshodují. Pouze nižší procento dotázaných (17 %) tvrdí, že tomu tak opravdu je, stejné procento dotázaných (17 %) naopak tvrdí, že je pořizovací cena ještě vyšší, a téměř dvě třetiny dotázaných (66 %) tvrdí, že pořizovací cena je stejná jako u staveb zděných.

To souvisí s růstem cen řeziva z roku 2021, kdy došlo ke skokovému zdražení až o 50 %, ačkoli v současnosti se cena stavebního řeziva stabilizuje,“ přidává vysvětlení Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Polemiku také vyvolávají náklady na údržbu dřevostaveb. U výhod uvádí dodavatelé právě nižší náklad na údržbu oproti zděným domům, ale s tím souhlasí pouze nižší procento dotázaných stavebních společností (11 %). Více jak polovina (56 %) se shoduje na tom, že náklady na údržbu jsou zhruba stejné, a jedna třetina ředitelů stavebních firem (33 %) tvrdí, že jsou náklady na údržbu dřevostaveb dokonce vyšší. Dřevostavby se tak staví jako alternativa po bok domů stavěných z konvenčních materiálů.

Cihla vs. dřevostavba. Který typ domu je v roce 2023 levnější?

Dřevostavby ve veřejném sektoru

Významnými investory pozemního stavitelství jsou veřejní zadavatelé. Dřevostavby ve veřejném sektoru dosud nacházejí své místo sporadicky, zejména tam, kde rozhoduje rychlost průběhu stavby, a jsou tak využívány u staveb předškolních a školních zařízení.

Při správném návrhu má dřevostavba pro investora i budoucího provozovatele nesporné výhody, kterými jsou například rychlost výstavby a její nižší energetická náročnost, pozitivnější vnitřní klima působící na zaměstnance a lepší dispoziční možnosti. Zároveň není třeba se obávat životnosti konstrukcí. Z hlediska ekologie jsou dřevostavby velmi atraktivní, a to především pro investory sledující myšlenku například uhlíkové neutrality,“ říká Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Někteří veřejní zadavatelé navíc upozorňují, že do tendru na veřejné zakázky na výstavbu dřevostaveb se hlásí menší okruh dodavatelů těchto staveb, a proces výběru zhotovitele se tak prodlužuje nebo opakuje. Na další obtíže upozorňuje Věra Palkovská, primátorka města Třinec, totiž že podle zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba u dřevostaveb nesoutěžit pouze podle ceny:

Pokud nebude legislativně možné si bez problémů vybrat odpovídající projektovou kancelář se zkušenostmi s těmito stavbami, kvalitního dodavatele, který použije kvalitní materiál, a kvalitní dozor se zkušenostmi, nemáme odvahu se do tohoto typu výstaveb příliš pouštět.“

Pivnice, Penny Market i školka. Češi si zvolili Dřevěnou stavbu roku 2023

Omezení dřevostaveb z hlediska stavebních předpisů

Masivnímu rozšíření dřevostaveb v ČR také brání to, že na ně nejsou připraveny stavební předpisy ani protipožární normy. Velká část staveb sloužících veřejnosti se například setkává s legislativním požadavkem na nespalné stropy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje práci v oblasti aktualizace norem vztahujících se na dřevostavby tak, aby byly odstraněny případné překážky pro vyšší využití materiálů na bázi dřeva. V této souvislosti spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a v oblasti tvorby norem s Českou agenturou pro standardizaci,“ říká Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu, a dodává:

Univerzitní centrum se zabývá vytvořením normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský řeší projekt využití dřeva ve vazbě na životní cyklus budov, energetickou náročnost a dopady na životní prostředí pro budoucnost využití dřeva jako stavebního materiálu. MPO společně s Ministerstvem zemědělství spolupracuje rovněž na evropské úrovni za účelem vytvoření podmínek pro využívání výrobků na bázi dřeva ve stavebnictví.“

Rozšíření staveb ze dřeva omezuje také nízké povědomí o kvalitě

Podle stavebních společností, které se věnují dřevostavbám, brání většímu rozšíření staveb ze dřeva především nízké povědomí o jejich kvalitě (56 % dotázaných). Dalšími faktory bránícími rozšíření staveb ze dřeva je shodně (22 % dotázaných) cena materiálu a momentální nedostatek kvalitního materiálu na trhu. Podle některých dotázaných stavebních společností je také problém v kvalitě dřevostaveb nebo v technologii (17 %), která je složitá a k jejímu zvládnutí je potřebná specifická odbornost.

Průzkum vyplývá z Kvartální analýzy českého stavebnictvíQ1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.


Vydáno dne:
30.04.2023

Photocredit: CEEC Research s.r.o. (se souhlasem)

0

Jaké jsou omezení a limity pro dřevostavby? Mentalita zděných domů

Jaké mají dřevostavby omezení a limity? Nejsou často jen v naší hlavě?.. Číst více →Ekologické stavby jako utopie nebo budoucnost?

Zajímají vás ekologické stavby a domy? Podle čeho se měří míra ekologie.. Číst více →Vzduchotěsnost staveb bychom neměli přehlížet. Proč je tak důležitá?

Vzduchotěsnost staveb je velmi důležitým parametrem. Ať už máte zděný dům nebo dřevostavbu, nikdy by vám do domu nemělo foukat. Jak vzduchotěsnosti docílit se dočtete v článku... Číst více →Jitka: Po bydlení ve dvou zděných domech jsem si na stáří postavila dřevostavbu

Přinášíme vám rozhovor s paní Jitkou, která si po dvou zděných domech postavila na aktivní stáří dřevostavbu. Jak se jí v ní žije?.. Číst více →Dřevostavba má o 60 % nižší náklady na vytápění než klasický zděný dům

Hledáte ideální dům pro vaši rodinu? Představujeme vám moderní dům s volitelnou dispozicí od 2+kk až do 5+kk. Prohlédněte si jeho prakticky řešený půdorys... Číst více →Cihla vs. dřevostavba. Který typ domu je v roce 2023 levnější?

Je levnější dřevostavba, nebo zděný dům? Velké srovnání cen stavebních firem na skutečném projektu domu s cenami z roku 2023... Číst více →