HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Střední škola stavební a strojní Teplice představuje své obory

Učíme pro život, ne pro školu. To je motto Střední školy stavební a strojní v Teplicích, která se představí v tomto článku. Nabízí svým studentům skvělé zázemí a nadstandardní podporu i možnosti spolupráce s firmami z praxe. Už víte, kam půjdou studovat vaše děti?i Foto: Střední škola stavební a strojní Teplice

Dovolte nám, abychom představili naši školu – Střední školu stavební a strojní Teplice, p.o. – jako páteřní školu Ústeckého kraje, která nabízí široké spektrum stavebních i strojních oborů – celkem 18 oborů. Jsme škola s dlouholetou tradicí, vynikajícím zázemím pro výuku a také s mimořádným propojením výuky s praxí. I přesto všechno se potýkáme s určitým snížením zájmu žáků o stavební obory, které dle mého názoru může být způsobeno i tím, že na veřejnost často prosakují spíše negativní informace o problémech ve stavebnictví (např. prodlužování oprav D1, sesuv půdy u Lovosic a pád mostu do trati u Studénky atd.), než pozitivní sdělení.

Ukazujeme pozitiva stavebnictví

Jako škola se snažíme právě ukazovat na obrovská pozitiva stavebnictví a na jeho úspěchy. Mezi ně nesporně patří profesní hrdost nad vytvořeným dílem, které přežívá generace a je vystaveno na obdiv i k užitku širokých mas, možnost práce ve venkovním prostředí i obrovský posun používaných technologií, které z této původně fyzicky náročné a špinavé práce dělají čistou a zajímavou profesi.

Finanční podpora studentů

Jsme i v tomto směru velmi podporováni Ústeckým krajem (ÚK). Zástupci ÚK si uvědomují význam stavebních oborů a vytvářejí nadstandardní podmínky pro posílení zájmu žáků o studium těchto oborů. Je to zaprvé přímá podpora vybraných oborů stipendiem (Zedník, Instalatér, Klempíř a Elektrikář), kdy žák, který studuje tento obor, bere za určitých podmínek stipendium ve výši 300 Kč – 500 Kč měsíčně (dle ročníku). Dále ÚK dlouhodobě umožňuje studium těchto oborů i v máločetných třídách a dotuje tedy logicky jejich dražší výuku, aby zajistil kvalifikované a žádané odborníky pro toto odvětví. V neposlední řadě ÚK podpořil i natočení propagačního spotu o stavebnictví, který ukazuje tento obor v reálné, tedy pozitivním světle.

V čem tkví snížený zájem o učební stavební obory

Existují čtyři faktory, které ovlivňují snížení zájmu o učební stavební obory:

V první fázi je to dopad demografického vývoje, kdy se projevuje to, že v ročnících, které nastupují do středních škol a již na nich jsou, je historicky nejnižší počet narozených. To zvyšuje „hlad“ po žácích a zlepšuje možnost žákům dostat se na školu, o níž by v minulosti nemohli ani přemýšlet. Bohužel se to projevuje pak následně negativně u stavebních oborů, na které „nezbyde“.

Za druhé je to vliv ztráty rodinné tradice. Ve stavebnictví se výrazně snížil podíl českých zaměstnanců, a proto je částečně zpřetrhaná tradice řemesla, ve kterém pokračuje následné pokolení.

Za třetí je to v naší oblasti i problém toho, že pokud se do těchto oborů hlásí žáci, přicházejí často ze sociálně vyloučených lokalit, kdy postrádají podporu ke studiu ze strany rodiny.

Posledním problémem jsou i předčasné odchody žáků ze studií, kdy během prvních dvou ročníků z žáků vytvoříme již relativně zkušené odborníky, které ve třetím ročníku nalákají firmy na zajímavý výdělek a oni odejdou za okamžitým příjmem, aniž by dokončili doposud úspěšná studia.

Spolupráce se základními školami i firmami z praxe

Přesto jsme jako škola úspěšní a alespoň se nám podařilo tento negativní trend zastavit. Obnáší to nadstandardní prezentaci školy a studijních oborů ve všech možných komunikačních prostředcích. Podařilo se nám přesvědčit spolupracující firmy (celkem 68 firem), že se do těchto náborových kampaní aktivně zapojují. Finančně podporují reklamní kampaně, zapojují se i do náborů žáků ze ZŠ aktivní účastí. Jako škola pořádáme dny otevřených dveří, aby se mohli žáci i rodiče seznámit se školou i dílnami, kde se tyto obory vyučují. Navíc pořádáme i akce pro větší skupiny žáků – tzv. sdílení učeben, kdy mají žáci ze ZŠ možnost přijít do našich dílen a aktivně si stavební řemeslo „osahat“, než se rozhodnou k nám nastoupit. To často doposud váhající žáky zlomí, protože zde pochopí krásu řemesla. V neposlední řadě je to i aktivní zapojení našich žáků do praxe, kdy si žáci v prvním ročníku osvojí předepsané dovednosti dané školním vzdělávacím programem a od druhého ročníku již vykonávají praxi každý druhý týden ve smluvních firmách a získávají nejen reálné zkušenosti, ale i si tím vydělávají zajímavé peníze.

Společná podpora stavebnictví 

Závěrem bychom chtěli stavební veřejnost vyzvat: Pojďme společně budovat pozitivní vnímání stavebnictví jako oboru, kde se vytvářejí hodnoty, které přežívají pokolení, kde jsou jasně vidět výsledky práce a kde většina staveb slouží člověku. Podporujme i to, abychom umožnili šikovným řemeslníkům si po určité době udělat státem certifikované mistrovské zkoušky, které sice budou profesně velmi náročné, ale posunou jejich absolventy do „ligy“ skutečných uznávaných profesionálů.

Mgr. Aleš Frýdl – ředitel školy

P.S. Navštivte veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky, který se uskuteční 5. – 8. března 2024 v Praze. Volnou vstupenku zdarma si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Vydáno dne:
24.03.2020

Photocredit: Střední škola stavební a strojní Teplice

4

Studenti v Nebrasce navrhli unikátní dřevostavbu

Realizace podle návrhu studentů architektury v Nebrasce není jen obyčejnou dřevostavbou. Široko daleko totiž nenajdete jinou dřevostavbu postavenou z CLT panelů... Číst více →Prokázáno: Stromy mají zásadní vliv na výsledky žáků ve školách!

Jak pomoci žákům základních škol k lepším výsledkům? Američtí psycholové radí: Zasaďte jim pár stromů na školním pozemku!.. Číst více →Když se splní sen: Studentka pro svoji obec navrhla zastávku, která se úspěšně zrealizovala

Brněnská studentka navrhla autobusovou zastávku, kterou v její rodné vesnici následně i zrealizovali. Jak se lišil její návrh od finální realizace a co na novou zastávku říkají spoluobčané?.. Číst více →V některých školách naměřili nebezpečné množství oxidu uhličitého

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého v interiéru způsobuje únavu, otupělost a dokonce zdravotní problémy. V tříleté studii se prokázalo, že toto je na většině českých škol velký problém... Číst více →