HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stát zabavil přes sto tisíc nemovitostí. Jejich hodnota je více než pět miliard korun

Neznalost neomlouvá. Proto vlastníkům, kteří na začátku letošního roku přišli o svůj majetek, zbudou místo původní nemovitosti pouze oči pro pláč. Může za to jejich nedostatečná identifikace v katastru, o které mnozí neměli tušení. Co teď bude se zabavenými nemovitostmi a existuje nějaká možnost, jak mohou bývalí vlastníci dostat svůj majetek zpátky?


Státu propadlo přes sto tisíc nemovitostí
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Picryl (CC0)

Jak to nakonec dopadlo?

Před koncem roku 2023 vydala naše redakce několik článků, ve kterých upozorňovala na blížící se datum, dokdy musí nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí upravit svůj zápis v katastru. Pokud by tak neučinili, jejich majetek by přešel do vlastnictví státu. Jelikož od zmiňovaného data 1. 1. 2024 uběhlo již několik měsíců, přicházíme s finální bilancí, která ukazuje, kolik nemovitostí nakonec státu opravdu propadlo.

Desetileté pátrání je u konce

Pátrání po zapomenutých vlastnících nemovitostí trvalo jedno desetiletí. ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) se od roku 2014 intenzivně věnoval dohledání nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Jednalo se o případy, kdy v katastru nebyl u nemovitosti uveden žádný vlastník nebo u vlastníka chyběl některý z jeho nezbytných identifikačních údajů, tedy celé jméno, trvalé bydliště a datum narození, popř. rodné číslo. Ten, koho se nepodařilo objevit nebo kdo se nepřihlásil sám, o svůj majetek nenávratně přišel. Stát tak získal nemovitosti v hodnotě více než 5 miliard korun.

Nenašla se ani polovina

Zapomenutých nemovitostí bylo celkově okolo 200 tisíc. Na stát se nyní převádí 107 824, tedy větší polovina z nich. U 65 519 nemovitostí se v průběhu lhůty podařilo dohledat majitele nebo se k nemovitosti sami přihlásili, u zbytku je stále vedeno řízení k určení majitele (např. dědické řízení).

Pokud budeme počítat v hektarech, převádí se na stát celkem 15 408 hektarů. Největší část z toho tvoří orná půda (cca 10 000 hektarů). Dále sem patří 2 000 hektarů trvalého travního porostu, 1 300 hektarů lesa nebo 638 staveb. Mimo to jsou zde ještě ovocné sady, vinice, zahrady, komunikace, hřbitovy atd.

Na rozdělení pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky se můžete podívat zde.

Co bude s majetkem dál?

Obce a vlastníci okolních nemovitostí jsou s převedením majetků na stát spokojení, jelikož nebylo výjimkou, že nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem chátraly nebo byly nebezpečné pro okolí. Momentálně dochází k převodu pozemků na Českou republiku. Zemědělské pozemky budou převedeny na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky zase Lesům ČR. O zbytek ploch mohou projevit zájem jiné instituce nebo obce. Ty mohou získat nemovitosti zadarmo v případě, že je zde sledován veřejný zájem.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Leonardo DiCaprio postavil sobě a své mamince dřevostavbu v Malibu

Bývalí vlastníci ještě mají naději

Není však pravdou, že vlastníci, kteří nestihli informace v katastru doplnit před koncem roku 2023, o své nemovitosti navždy přišli. Ani po začátku roku 2024 není ještě vše ztraceno. Existuje totiž možnost, jak se mohou bývalí vlastníci svého práva opět domoci. Jedná se o takzvanou žalobu o určení vlastnictví.

Není-li údaj zapsaný v katastru nemovitostí v souladu se skutečností, může se vlastník nemovitosti pomocí této žaloby domoci rozhodnutí soudu, ve kterém soud určí vlastnické právo ke konkrétní nemovitosti. Je však třeba prokázat, že vlastník nemovitosti vlastnické právo mezi daty 1. ledna 2014 a 1. ledna 2024 vykonával nebo měl alespoň takovou vůli.

Potenciální vlastník musí prokázat, že nemovitost neopustil a prokazatelně vlastnické právo vykonával. Důkazem může být například uzavření smlouvy o dané nemovitosti, hrazení daně za nemovitost a podobně. Jedná se však o řízení sporné, to znamená, že vlastnictví musí doložit žalobce a soud nebude rozhodující okolnosti dokládat ze své iniciativy.

Vydáno dne:
03.05.2024

Photocredit: Picryl (CC0)

1

Nahlížení do katastru nemovitostí (KN) + NÁVOD
Líbí se vám pozemek a nevíte, jak ho najít v katastru nemovitostí? Podívejte se na užitečné návody, jak s katastrem nemovitostí pracovat.

Vyplatí se prodat či koupit nemovitost zatíženou právní vadou?
Je možné prodat nemovitost s právní vadou? Na co si dát při koupi takového bytu či domu pozor? Odpovědi naleznete v našem článku.

Chybějící informace v katastru mohou zásadně ovlivnit hodnotu nemovitosti
Informace, které nejsou obsaženy v katastru nemovitostí, mohou zásadně ovlivnit cenu nemovitosti nebo pozemku. Které to jsou a kde je hledat?

Koupit, prodat nebo vyčkat? Usnadnění dotací a zvýhodněné úvěry 2024 ovlivňují ceny nemovitostí
Blíží se nová vlna zájmu o dotace na opravu starých domů. Majitelé očekávají nával zájemců o koupi domů po babičce.

Všem vlastníkům nemovitostí vznikla 1. ledna nová povinnost. Pokud na ni zapomenou, hrozí jim pokuta 400 tisíc
Majitelům nemovitostí přibyla další věc, kterou si budou muset pohlídat. Pokud ji opomenou, mohou být postihnuti sankcí ve výši 400 tisíc korun.

Odmítnout pronájem nemovitosti může majitele přijít draho
Vlastnictví nemovitosti má v Česku velkou tradici a skoro každý buď nějakou vlastí nebo má zájem v budoucnu pořídit.

Ideální čas na pořízení nemovitosti právě nastal. V dohledné době se zřejmě nebude opakovat
Pořízení nemovitosti je pro většinu lidí událost, ke které se odhodlají jen jednou za život. Pro některé ani to ne.

Zvýšená daň z nemovitosti se týká celého Česka. Ve Zlíně se zvedne až pětinásobně
Zvýšení daně z nemovitosti v ČR zabolí její občany hned dvakrát. Mnozí z nich zaplatí na dani z nemovitosti i pětkrát tolik, co předešlé roky. Jaká je situace ve vašem městě?