HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stát zabavil přes sto tisíc nemovitostí. Jejich hodnota je více než pět miliard korun

Neznalost neomlouvá. Proto vlastníkům, kteří na začátku letošního roku přišli o svůj majetek, zbudou místo původní nemovitosti pouze oči pro pláč. Může za to jejich nedostatečná identifikace v katastru, o které mnozí neměli tušení. Co teď bude se zabavenými nemovitostmi a existuje nějaká možnost, jak mohou bývalí vlastníci dostat svůj majetek zpátky?


Státu propadlo přes sto tisíc nemovitostí
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Picryl (CC0)

Jak to nakonec dopadlo?

Před koncem roku 2023 vydala naše redakce několik článků, ve kterých upozorňovala na blížící se datum, dokdy musí nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí upravit svůj zápis v katastru. Pokud by tak neučinili, jejich majetek by přešel do vlastnictví státu. Jelikož od zmiňovaného data 1. 1. 2024 uběhlo již několik měsíců, přicházíme s finální bilancí, která ukazuje, kolik nemovitostí nakonec státu opravdu propadlo.

Desetileté pátrání je u konce

Pátrání po zapomenutých vlastnících nemovitostí trvalo jedno desetiletí. ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) se od roku 2014 intenzivně věnoval dohledání nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Jednalo se o případy, kdy v katastru nebyl u nemovitosti uveden žádný vlastník nebo u vlastníka chyběl některý z jeho nezbytných identifikačních údajů, tedy celé jméno, trvalé bydliště a datum narození, popř. rodné číslo. Ten, koho se nepodařilo objevit nebo kdo se nepřihlásil sám, o svůj majetek nenávratně přišel. Stát tak získal nemovitosti v hodnotě více než 5 miliard korun.

Nenašla se ani polovina

Zapomenutých nemovitostí bylo celkově okolo 200 tisíc. Na stát se nyní převádí 107 824, tedy větší polovina z nich. U 65 519 nemovitostí se v průběhu lhůty podařilo dohledat majitele nebo se k nemovitosti sami přihlásili, u zbytku je stále vedeno řízení k určení majitele (např. dědické řízení).

Pokud budeme počítat v hektarech, převádí se na stát celkem 15 408 hektarů. Největší část z toho tvoří orná půda (cca 10 000 hektarů). Dále sem patří 2 000 hektarů trvalého travního porostu, 1 300 hektarů lesa nebo 638 staveb. Mimo to jsou zde ještě ovocné sady, vinice, zahrady, komunikace, hřbitovy atd.

Na rozdělení pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky se můžete podívat zde.

Co bude s majetkem dál?

Obce a vlastníci okolních nemovitostí jsou s převedením majetků na stát spokojení, jelikož nebylo výjimkou, že nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem chátraly nebo byly nebezpečné pro okolí. Momentálně dochází k převodu pozemků na Českou republiku. Zemědělské pozemky budou převedeny na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky zase Lesům ČR. O zbytek ploch mohou projevit zájem jiné instituce nebo obce. Ty mohou získat nemovitosti zadarmo v případě, že je zde sledován veřejný zájem.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Luxusní zahradní bazén za pár korun – jednoduchý návod na stavbu svépomocí

Bývalí vlastníci ještě mají naději

Není však pravdou, že vlastníci, kteří nestihli informace v katastru doplnit před koncem roku 2023, o své nemovitosti navždy přišli. Ani po začátku roku 2024 není ještě vše ztraceno. Existuje totiž možnost, jak se mohou bývalí vlastníci svého práva opět domoci. Jedná se o takzvanou žalobu o určení vlastnictví.

Není-li údaj zapsaný v katastru nemovitostí v souladu se skutečností, může se vlastník nemovitosti pomocí této žaloby domoci rozhodnutí soudu, ve kterém soud určí vlastnické právo ke konkrétní nemovitosti. Je však třeba prokázat, že vlastník nemovitosti vlastnické právo mezi daty 1. ledna 2014 a 1. ledna 2024 vykonával nebo měl alespoň takovou vůli.

Potenciální vlastník musí prokázat, že nemovitost neopustil a prokazatelně vlastnické právo vykonával. Důkazem může být například uzavření smlouvy o dané nemovitosti, hrazení daně za nemovitost a podobně. Jedná se však o řízení sporné, to znamená, že vlastnictví musí doložit žalobce a soud nebude rozhodující okolnosti dokládat ze své iniciativy.

Vydáno dne:
03.05.2024

Photocredit: Picryl (CC0)

1

Nahlížení do katastru nemovitostí (KN) + NÁVOD

Líbí se vám pozemek a nevíte, jak ho najít v katastru nemovitostí? Podívejte se na užitečné návody, jak s katastrem nemovitostí pracovat... Číst více →Vyplatí se prodat či koupit nemovitost zatíženou právní vadou?

Je možné prodat nemovitost s právní vadou? Na co si dát při koupi takového bytu či domu pozor? Odpovědi naleznete v našem článku... Číst více →Chybějící informace v katastru mohou zásadně ovlivnit hodnotu nemovitosti

Informace, které nejsou obsaženy v katastru nemovitostí, mohou zásadně ovlivnit cenu nemovitosti nebo pozemku. Které to jsou a kde je hledat?.. Číst více →Odmítnout pronájem nemovitosti může majitele přijít draho

Vlastnictví nemovitosti má v Česku velkou tradici a skoro každý buď nějakou vlastí nebo má zájem v budoucnu pořídit... Číst více →