HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Nájemní smlouva 2021: Na co si dát pozor + vzor ke stažení

Nájemní smlouva upravuje podmínky používání prostor, které využívá nájemce za účelem bydlení, uskladnění věcí či podnikaní. Tyto podmínky stanovuje pronajímatel a je jen na potencionálním nájemníkovi, jestli tyto požadavky bude respektovat a podepíše s pronajímatelem nájemní smlouvu. Při uzavření smlouvy je nutné vyplnit všechny potřebné údaje a dohodnout se na výši nájmu. Jaké další náležitosti musí smlouva mít, se dozvíte v dnešním článku, ve kterém naleznete i vzor smlouvy ke stažení.


Nájemní smlouva
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Pixabay

Nájemní smlouva – definice

Pro získání přehledu o záležitostech týkajících se pronájmu si nejdříve definujme co je nájemní smlouva. Jedná se o pakt mezi pronajímatelem a budoucím nájemcem ohledně pronajímaných prostorů, které bude nájemce využívat. Za tuto službu se nájemce pronajímateli zavazuje, že bude pravidelně platit nájemné. Pronajímané prostory mohou být byty, rodinné domy, garáže, prostory k podnikání a podobně. Důležité je nájemní smlouvu nepodcenit a zkontrolovat si, aby obsahovala všechny podstatné údaje.

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem

Nájemní smlouva z pohledu pronajímatele je téměř vždy sestavena tak, aby co nejvíce chránila pronajímané prostory. Často bývá v nájemní smlouvě popsáno, že nájemce nesmí provádět stavební úpravy nebo kouřit v bytě. Z opačného pohledu, tedy z pohledu nájemce, by měla nájemní smlouva obsahovat co největší svobodu při užívání pronajímaných prostor. Jedná se například o to, aby nájemce mohl mít na bytě zvíře, aby si mohl vodit návštěvy nebo mohl využívat i sklep či zahradu. Častým požadavkem nájemců je také mít vyhrazené parkovací místo, například v husté zástavbě panelových domů.

Co má nájemní smlouva obsahovat a na co si dát pozor?

Správná nájemní smlouva by měla obsahovat minimálně 4 věci:

  1. O jaký objekt nájmu se jedná
  2. Údaje o pronajímatel a nájemci
  3. Délka pronájmu
  4. Definování úhrady

 Chyby, na které si musíte dát ve smlouvě pozor:

  • nedostatečně definovaná nemovitost, která je účelem pronájmu
  • chybně uvedené kontaktní údaje nájemce nebo pronajímatele
  • chybějící informace, kdy a kde byla smlouva uzavřená
  • chybějící podpis nájemce nebo pronajímatele
  • informace, které jsou v rozporu se zákonem

Doba sjednání nájmu

Když se vrátíme k obsahu nájemní smlouvy (k bodu č. 3), je dobré si vysvětlit, jak si vhodně ve smlouvě ošetřit dobu nájmu. Pokud se v nájemní smlouvě neuvádí doba nájmu, tak by měla smlouva automaticky platit na dobu neurčitou. Z toho může výhodně těžit nájemce, protože ukončit nájemní smlouvu z pohledu pronajímatele je možné jen ve výjimečných případech. Nájemní smlouvy však často bývají postaveny na dobu určitou s délkou trvání 1 roku. Po uplynutí této doby obě strany mohou sjednat prodloužení smlouvy formou dodatku.

Nájemní smlouva na dobu určitou

Nájemní smlouva na dobu určitou se uzavírá na předem stavenou dobu. Ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou lze buď dohodou obou stran, uplynutím doby sjednané ve smlouvě, výpovědí nájemce (aby mohl dát nájemce výpověď, musí se změnit okolnosti, za kterých nájem uzavíral, např. získání práce v jiném městě, pořízení si vlastního bydlení, tíživá finanční situace apod.) nebo výpovědí pronajímatele (pronajímatel může uplatnit pouze důvody, které spočívají na straně nájemce (např. hrubé porušení povinností, trestný čin proti pronajímateli),  nebo z důvodu veřejného zájmu (např. rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby)).

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Nájemní smlouva na dobu neurčitou umožňuje nájemci ukončit nájem kdykoliv (bez uvedení důvodu), pokud dodrží výpovědní lhůtu tři ěmsíce, která je stanovená zákonem.

Ošetření platby a navyšování nájemného

V nájemní smlouvě je nutné mít přesně stanovenou částku za nájem včetně údajů o termínu jeho splatnosti. Je dané zákonem, že se nájemné platí dopředu obvykle za každý měsíc nejpozději do pátého dne v měsíci. Tímto ustanovením se řídí nájemní smlouvy, kde například termín splatnosti není definován vůbec. V mnoha nájemních smlouvách je to řešeno individuálně. Při sepisování dodatku o prodloužení nájemné smlouvy se často řeší navýšení platby nájemného, pokud například jeho pravidelné roční navyšování nebylo řešeno v nájemní smlouvě při jejím podpisu. Pronajímatel má právo zvýšit nájemné nejdříve rok od podpisu nájemní smlouvy. Zvýšení nájmu nesmí přesáhnout 20 % za uplynulé 3 roky. Součástí nájemní smlouvy bývá i vratná kauce ve výši 2 až 3 měsíčních nájmů.

Nájem vs. podnájem

Často se můžete setkat také s terminologií podnájemní smlouva. Jaký je mezi nimi rozdíl? Nájemní smlouvu vždy uzavírá vlastník nemovitosti s koncovým uživatelem. Podnájemní smlouva se často uzavírá mezi koncovým uživatelem pronajímaných prostor a člověkem, který už je v nájmu. Nájemce zpravidla už v bytě či domě bydlí za zvýhodněnou cenu a hledá k sobě další podnájemníky. V závislosti na velikosti pronajatého objektu může nájemce uzavřít podnájemní smlouvu s více podnájemníky. V případě sjednání podnájemní smlouvy se doporučuje, aby si podnájemník zajistil kopii nájemní smlouvy k daným prostorům.

Nájemní smlouva – vzor ke stažení

Vzor nájemní smlouvy si můžete stáhnout zde. 


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Marek Kuchař

Vydáno dne:
15.09.2020

2 0

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE