HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Udržitelná certifikace s národním certifikačním nástrojem SBToolCZ

SBToolCZ je národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně komplexní kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby [1]. SBToolCZ posuzuje a certifikuje vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management a lokalitu, ve které je budova umístěna – Obr. 1.

Certifikace SB Tool

SBToolCZ vychází z mezinárodního schématu SBTool (Sustainable Building Tool) vyvíjeného organizací International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE), která nabízí národním pobočkám rozsáhlou databázi kritérií udržitelné výstavby k lokalizaci pro konkrétní podmínky zúčastněných států. SBToolCZ tak plně respektuje podmínky českého stavebnictví a je plně v souladu s místními normami.

Metodika SBToolCZ a proces certifikace byl oficiálně představen v roce 2010 a navazuje na dlouholetý výzkum na Fakultě stavební ČVUT v Praze v rámci centra CIDEAS [3]. V současné době je vývoj a provozování certifikačního systému v rukou Národní platformy SBToolCZ, která byla založena v roce 2011.

Zakládajícími členy NP SBToolCZ jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Cílem SBToolCZ je podpora a rozvoj udržitelného stavění v České republice a provozování, správa a rozvoj certifikačního systému a výkon certifikace za užití národního certifikačního systému pro certifikaci komplexní kvality budov SBToolCZ.

Prostřednictvím NP SBToolCZ se dostává do rukou investorů, developerů, projektantů a široké odborné české veřejnosti nástroj, který může pozitivně ovlivnit kvalitu českého stavebnictví a udržet jej na světové úrovni v rámci současných trendů udržitelné výstavby.

Bude Vás zajímat: Výpočet nákladů na vytápění

Objektivní proces certifikace budov metodikou SBToolCZ zajišťují dva nezávislé certifikační orgány TZÚS Praha, s.p. a VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o., které mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zkušebnictví, certifikace a posuzování shody stavebních výrobků a certifikace systémů managementu.

Fakulta stavební, ČVUT v Praze zastává v platformě pozici vývojového a školicího centra. Vyvíjí metodiku a schémata pro různé typologie budov, zajišťuje rozvoj, aktualizaci a validaci systému SBToolCZ. Zároveň pořádá vzdělávací kurzy pro odborníky z praxe zaměřené na problematiku udržitelné výstavby a hodnocení komplexní kvality budov.

Bude Vás zajímat: Levné dřevostavby: Jak ušetřit a neprodělat při stavbě domu

Hlavní cíle metodiky SBToolCZ lze shrnout do následujících bodů:

 • poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby
 • zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů
 • podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II
 • hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby
 • optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách
 • stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011
 • motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD

Více informací o metodice je dostupné na webu metodiky [1], či v manuálech hodnocení – např. [2].

V příštím příspěvku se zaměříme na důvody certifikace SBToolCZ. Je podle Vás certifikační nástroj SBToolCZ pro české stavebnictví přínosný? Přispějte svými názory v diskusi!

Použitá literatura

 1. ČVUT V PRAZE, Fakulta stavební. Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ [online]. 2010 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: www.sbtool.cz.
 2. Kolektiv autorů. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04865-8.
 3. VONKA, M & kolektiv. SBToolCZ – Complex Assessment Methodology of Buildings Performance for Czech Republic. Mezinárodní konference CESB10, Praha, 2010 (tisková verze + DVD). atments of Wood. 2001 

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
16.05.2012

6

Mohlo by Vás zajímat: