HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Problém: Štítek nebo Průkaz?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a Energetický štítek obálky budovy (ESOB) jsou dva často zaměňované pojmy, se kterými se v problematice energetických úspor pracuje. Jednou z hlavních příčin obecného zmatení je i fakt, že jsou si tato dvě osvědčení na první pohled podobná, každé však podává různé informace.

V tomto článku vám prozradíme, které z nich je užitečnější, jaký je v nich rozdíl a které opravdu potřebujete.


Energetický štítek a průkaz

Hlavní rozdíl mezi Průkazem energetické náročnosti budovy a Energetickým štítkem obálky budovy je v tom, že Průkaz vypovídá o spotřebě energie na provoz domu, kdežto z Energetického štítku vyčtete úroveň stavebně-energetických vlastností konstrukce domu.

Kéž by to bylo jednoduché jako pračka

Grafická podoba Průkazu energetické náročnosti i Energetického štítku obálky budovy je skutečně obdobou energetických štítků, které najdeme na nových domácích spotřebičích. Zhotovení předchází obsáhlé výpočty, zápis výsledků je však jednoduchý a čitelný na první pohled, jak můžete vidět v ilustrační grafice tohoto článku.

Obsah, který nám jednotlivá osvědčení sdělují je však rozdílný. Když si koupíme novou pračku se spotřebou ve třídě A, budete skutečně spotřebovávat méně než 0,19 kWh na 1kg prádla. Co se však dozvíte z Průkazu a ze Štítku?

Průkaz vám prozradí, kolik energie spotřebuje váš dům

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o spotřebě energie. U třídy A, tedy pasivních domů, je uváděná spotřeba menší než 50 kWh/m2, jedná se však o spotřebu energie primární! Výpočet zahrnuje pouze energie spotřebovávané na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu.

Bude Vás zajímat: Výpočet nákladů na vytápění

Nezohledňuje se spotřeba související s životem obyvatel domu, jako je používání kuchyňských spotřebičů, zapnutá televize nebo počítač. Navíc jsou budovy posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek a ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba energie se tedy bude výrazně lišit od hodnot, uvedených v Průkazu.

Štítek vám řekne, že ušetříte, ale neprozradí kolik

Energetický štítek obalu budovy vám podá ještě detailnější informace, respektive vám napoví, kolikrát je konstrukce vašeho domu lepší než normami povolené minimum. K tomuto závěru dojde na základě výpočtu prostupu tepla stěnou vašeho domu a pro vás to znamená, že čím lepší třídu získáte v energetickém štítku, tím méně budete muset topit. Klasifikace Energetického štítku však neudává hodnoty spotřebované energie, ale tzv. klasifikační ukazatel CI, který musí být pro třídu A menší než 0,3. Interpretace tohoto výsledku může činit nemalé potíže.

Tak který?

Na otázku, které z probraných osvědčení opravdu potřebujeme, se nabízí odpověď, že Průkaz energetické náročnosti budovy, protože ten je ze zákona povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení při výstavbě nových budov nebo při větších změnách, které ovlivňují energetickou náročnost dokončených budov.

Průkaz energetické náročnosti podává komplexní přehled o spotřebě primární energie, mohou ho však vydávat pouze osoby oprávněné k činnostem v oblasti energetické účinnosti (jejich seznam najdete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky). Energetický štítek však více napomůže při výběru skladby stěn vašeho domu a mohou jej zpracovávat všichni, kdo zvládnou metodiku jeho výpočtu. Proto bývá často využíván při definování požadavků investora vůči projektantovi v rámci zadání „Chceme ušetřit na vytápění.“

Bude Vás zajímat: Výpočet součinitele prostupu tepla stěnou

Jaké jsou Vaše zkušenosti s Průkazem energetické náročnosti budovy a Energetickým štítkem obálky budovy? Využíváte jejich údaje nebo jsou pro Vás pouhou povinností? Napište nám své zkušenosti do diskuse.

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
19.04.2012

15

Mohlo by Vás zajímat: