HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Základní principy certifikace dřevostaveb

V posledních letech neustále narůstají potřeby firem stavících dřevostavby zajistit kvalitu, zdravotní nezávadnost, bezpečnost a zejména ekologickou přijatelnost svých výrobků a služeb. Částečně je tímto směrem navedly nároky zákazníků, své udělaly také požadavky státu v podobě technických norem. Certifikace a koordinovaný přístup k systému řízení kvality mají v tržních podmínkách jednoznačně strategický a mimořádný obchodní význam. Certifikáty se staly jedním z předpokladů pro udržení konkurenceschopnosti.

certifikace dřevostaveb

Obecně se rozlišuje tzv. povinná a dobrovolná certifikace. Povinná certifikace je stanovena ze zákona a týká se bezpečnosti a s ní související kvality a zdravotní nezávadnosti výrobku. Ostatní témata, jako je ekologická výroba nebo udržitelná výstavba, patří do oblasti dobrovolné certifikace.

Povinná certifikace - posuzování shody

Výrobce je povinen podle zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. Tímto předpisem je v České republice zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky vláda svými nařízeními stanovuje technické požadavky pro jednotlivé skupiny výrobků. Zákon 22/1997 Sb. pokrývá takové výrobky, které je nutno před uvedením na trh posoudit z hlediska bezpečnosti - tzv. stanovené výrobky. Zákon neuvádí takové výrobky výčtem, ale tyto výrobky jsou obsaženy v jednotlivých nařízeních vlády, která na zákon navazují. Posouzení výrobku z hlediska bezpečnosti se nazývá posouzení shody.

Dobrovolná certifikace dřevostaveb

Zákon č. 22/1997 Sb. pojem „dobrovolná certifikace“ přímo nepoužívá. Pro jeho objasnění slouží ustanovení § 10 tohoto zákona, které zní:

Certifikace dřevostaveb podle tohoto zákona je činnost

  • autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo
  • k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

Dobrovolná certifikace je tedy činnost prováděná ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b), přičemž je nutno upřesnit, že pokud nejde o postup podle uvedeného zákona, pak dobrovolnou certifikaci mohou provádět i subjekty neakreditované.

Bude Vás zajímat: Dřevostavby bungalovy

Rozsah dobrovolné certifikace se v zásadě řídí požadavky objednavatele a tedy účelem, ke kterému má být certifikát použit. Kromě analýzy rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou jakosti certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Proč dobrovolně certifikovat?

  • důvěryhodnost produktu
  • garance stability vybraných vlastností produktu
  • konkurenceschopnost produktu
  • zviditelnění produktu
  • snížení pravděpodobnosti reklamace

Bude Vás zajímat: Levné dřevostavby: Jak ušetřit a neprodělat při stavbě domu

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Ondřej Soukup

Vydáno dne:
04.01.2012

5

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE