HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Pasivní domy 3. díl - Tepelné mosty a vzduchotěsnost

V třetím dílu seriálu o pasivních domech se budeme věnovat termínům, které jsou často zmiňovány právě v souvislosti s pasivními domy, a to tepelným mostům, jejich eliminaci a problematice vzduchotěsnosti.

Zobrazení tepelných mostů u pasivního domu

Odvody tepla v budovách probíhají nejen přes velké plochy, ale také přes mnoho malých tepelných cest. U tepelných ztrát transmisí jsou to tzv. tepelné mosty, u tepelných ztrát větráním skrytými proudy vzduchu skulinami a trhlinami v budově, jejichž celkový rozsah je měřitelný na základě vzduchotěsnosti Blower-Door testem.

Tyto dodatečné úniky tepla dříve nebyly, u téměř nezateplených budov, procentuálně významné. U dobře tepelně izolovaných budov, jako jsou pasivní domy, kde je k dispozici zpětné získávání tepla ze spotřebovaného vzduchu, naproti tomu velmi významně roste vliv tepelných mostů. Při zanedbání důsledků vlivu tepelných mostů může být spotřeba energie několikanásobně vyšší, než bylo vypočteno.

Tepelné mosty

Ideální typ pasivního domu má plášť s dostatečně silnou vrstvou tepelného izolantu, kterým je bez přerušení obklopena. Pak by byla bez tepelných mostů. Mnohdy se ale nedá z konstrukčních nebo statických důvodů zabránit tomu, že materiály s vysokou pevností v tlaku nebo v tahu jako jsou beton, ocel nebo těžké zdivo pronikaly tepelně izolační vrstvou. Mají-li tyto materiály vysokou tepelou vodivost, vznikají tepelné mosty bodové nebo liniové.

Bude Vás zajímat: Nepodceňte izolace do střechy

Při výstavbě pasivních domů bez tepelných mostů by měla být respektována tři pravidla:

  • počet, délku a šířku průniků přes izolační obálku pokud možno minimalizovat
  • používat do průniků materiály s minimální tepelnou vodivostí např. dřevo nebo dřevěné I nosníky
  • připojované strany stavebních částí dostatečně tepelně zaizolovat

Detaily pasivního domu mohou být označeny jako detaily bez tepelných mostů, když jejich koeficient ztrát vztažený na vnější rozměry ψa< 0,01 W/(m.K). Jestliže je vyšší, pak musí být dodatečný únik tepla, způsobený tepelnými mosty, zohledněn v energetické bilanci. Častými tepelnými mosty jsou u dotykové plochy masivních staveb zateplených z vnější strany (teplých), u vnějších a vnitřních stěn na základových deskách nebo na sklepních stropech zateplených na vrchní straně (studených). Dodatečný únik tepla přes takové patní body zdiva může činit několikanásobek úniku tepla celého stropu podlaží.

Pokud vás tématika tepelných mostů zajímá hlouběji, tak zde najdete kvalitní literaturu ke studiu.

Vzduchotěsnost

Extrémně nízká energetická spotřeba pasivních domů v porovnání s nízkoenergetickými domy spočívá především ve snížení tepelných ztrát řízenou ventilací. Přesným dávkováním přiváděného vzduchu do jednotlivých obývacích prostor je možno oproti hygienickému požadavku rychlost výměny vzduchu snížit a s pomocí vysoce efektivní rekuperace tepla redukovat o cca 70 % tepelné ztráty spojené s větráním.

Toto ovšem funguje tehdy, když výměna vzduchu skutečně probíhá přes rekuperační zařízení a nikoli okny, skulinami nebo spárami. Výměna vzduchu takovými vedlejšími cestami vzduchu obchází nejen rekuperaci tepla, není také dávkovaná, protože je ovlivňována např. silou větru. Předpokladem pro vhodné snížení vedlejšího vzduchového proudění je proto vysoká vzduchotěsnost pláště budovy pasivního domu.

Toto ovšem funguje tehdy, když výměna vzduchu skutečně probíhá přes rekuperační zařízení a nikoli okny, skulinami nebo spárami. Výměna vzduchu takovými vedlejšími cestami vzduchu obchází nejen rekuperaci tepla, není také dávkovaná, protože je ovlivňována např. silou větru. Předpokladem pro vhodné snížení vedlejšího vzduchového proudění je proto vysoká vzduchotěsnost pláště budovy pasivního domu.

K dosažení tak vysoké vzduchotěsnosti je třeba respektovat následující základní pravidla:

  • utěsnit spáry mezi plošnými materiály na vnitřní straně venkovní obálky
  • utěsnit všechna napojení konstrukcí na výplně otvorů a další prostupy přes venkovní obálku
  • pokus se nepoužívají difúzně otevřené systémy použít parotěsnou folii v některé z vnitřních vrstev venkovní obálky
  • vzduchotěsné vrstvy zatím nezakrývat, dokud není provedeno měření vzduchotěsnosti. Pouze pak je možno provést dodatečná zlepšení.

V příštím a zároveň závěrečném dílu seriálu se blíže podíváme na technická vybavení pasivních domů.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
16.11.2011

5

Pasivní domy 1. díl - Od nízkoenergetického k pasivnímu domu

Nízkoenergetické domy mají oproti obvyklým novostavbám mírně zvýšenou tepelnou ochranu.

Pasivní domy 2. díl - Charakteristické vlastnosti konstrukcí pasivních domů

Pasivní dřevostavba musí respektovat charakteristické vlastnosti konstrukcí

Pasivní domy 4.díl - Technické vybavení v pasivním domě

Pasivní dům bez správného technického vybavení si lze jen těžko představit.

Proč certifikovat nízkoenergetické a pasivní domy?

Chcete-li mít kvalitu svého domu potvrzenou, máte možnost

Nová zelená úsporám je šancí pro pravé pasivní domy

Ministerstvo konečně vyhlásilo podmínky pro Novou zelená úsporám

Je to pasivní dřevostavba? 5. díl aneb Řešil někdo tepelné mosty?

Zásadní otázka, na kterou byste se měli před samotnou stavbou zeptat.