HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Dědeček postavil vnukovi elektrickou motokáru ze dřeva. Zveřejnil podrobný návod

„Chtěl jsem vyrobit malou dřevěnou motokáru na elektrický pohon pro svého nejmladšího vnuka,“ podotýká v rozhovoru milující dědeček dvouletého Patrika. Do detailu popsal postup výroby elektrické motokáry, která je snem každého dítěte. Kompletní výrobu také zdokumentoval – výroba svépomocí už nemůže být jednodušší.


Elektrická motokára svépomocí
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: gcall1979 (CC BY-NC-SA 4.0)

Vynález je z vaší hlavy?

Rozhodl jsem se vyzkoušet model v polovičním měřítku na základě plánu v plném měřítku, který jsem prozkoumal na webu. Změřil jsem si rozměry malého šlapacího autíčka, na kterém můj vnuk jezdil, abych mu mohl motokáru maximálně přizpůsobit. Rozvor náprav byl asi 71 cm. Na základě tohoto měření byl navržen zbytek dřevěné motokáry.

Fotogalerie:

i Foto: gcall1979 (CC BY-NC-SA 4.0)

Seznam materiálů pro výrobu motokáry

Zde naleznete kompletní seznam všech materiálů použitých v tomto projektu. Pokud vám bude dílčí příslušenství scházet, nakoupit si ho můžete online prostřednictvím níže uvedených odkazů.

 • Aktuální ceny závitových tyčí naleznete zde.
 • Aktuální ceny měděných trubek naleznete zde.
 • Aktuální ceny pružin naleznete zde.
 • Aktuální ceny strojních šroubů naleznete zde.
 • Aktuální ceny lithiových baterií naleznete zde.
 • Aktuální ceny 2cestného přepínače naleznete zde.
 • Aktuální ceny 3cestného přepínače naleznete zde.
 • Aktuální ceny stejnosměrného motoru naleznete zde.
 • Aktuální ceny ovladačů motoru naleznete zde.
 • Aktuální ceny řetězů naleznete zde.
 • Aktuální ceny klavírního závěsu naleznete zde.
 • Aktuální ceny kulatého ložiska naleznete zde.
 • Aktuální ceny kovového proužku naleznete zde.
 • Aktuální ceny pojistné matice naleznete zde.

Krok 1: Stavba podvozku

Podvozek motokáry byl vyroben z 20 mm tlusté překližky (rozložení překližky včetně popsaných rozměrů). Toto rozložení bylo vyříznuto pásovou pilou a ruční přímočarou pilou. Všechny řezy byly obroušeny a vyhlazeny.

Dvě 81cm podpěry z vrstvené překližky byly připevněny k podvozku (vzdálené 25,4 mm od osy podvozku). Byly zajištěny na místě pomocí šroubů – kvůli dodání pevnosti podvozku.

Krok 2: Systém řízení (vřetena)

Nejdříve je dobré rozepsat si rozměry levého a pravého vřetene. Dva kusy 20 mm tlusté překližky byly slepeny dohromady, aby poskytly adekvátní tloušťku pro šroub (⌀ 12,7 mm) umístěný vodorovně a uprostřed (slouží jako náprava pro přední kola).

Jakmile lepidlo zatuhlo, byly na překližku obkresleny dva vzory a poté vyříznuty na pásové pile. Dvě vřetena byla očištěna a vybroušena do hladka. Poté byla přenesena do vrtacího lisu, takže bylo možné vyvrtat otvory (⌀ 12,7 mm) pro uložení délek závitových tyčí. Tyto šrouby byly drženy na místě pomocí 12,7mm pojistných matic a podložek.

Překližkové výztuhy a 12,7mm spodní rozpěrka (připevněná k překližkovému podvozku) byly navrženy tak, aby držely vřetena a přední kola ve stejné výšce jako zadní kola. Na pravé a levé straně výztuh byl vyvrtán středový otvor na strojní šroub (⌀ 8 mm). Tento šroub bude otočným bodem.

Krok 3: Systém řízení (mechanika)

Kovová stabilizační tyč o šířce 25,4 x 3 mm byla vyrobena tak, aby se vešla mezi vřetena v jejich neutrální paralelní poloze (směrem vpřed) a aby se zespodu připojovala k pohyblivému ramenu každého vřetene.

Mechanický sloupek řízení byl vyroben ze závitové tyče (⌀ 15,8 mm). Ke stabilizaci spodní části tyče řízení bylo použito spodní ložisko (⌀ 15,8 mm). Běžné ložisko (⌀ 15,8 mm) bylo zapuštěno do dřevěné výztuhy (⌀ 35 mm otvor), aby drželo horní část. Obě ložiska byla připevněna k dřevěným blokům, které byly oříznuty tak, aby odpovídaly úhlu 30° sloupku řízení (viz fotografie).

Tyč řízení byla umístěna pod úhlem 30° k překližkovému podvozku pomocí dočasné dřevěné podpěry, zatímco ložiska a dřevěná výztuha sloupku řízení byly umístěny a zajištěny na místě.

Dále se našrouboval 19 mm tlustý překližkový volant a spodní ocelová deska pro uchycení spojovací tyče. Jednalo se o standardní ocelovou výztužnou desku s jedním z otvorů rozšířeným na průměr 15,8 mm – mohl tak být přišroubován ke spodní části tyče řízení pomocí 15,8mm pojistné matice.

K dokončení mechanismu řízení se nařezala závitová tyč (⌀ 8 mm) na velikost 15 cm a na každou stranu se přišroubovaly dva konce spojovací tyče. Jakmile bylo dosaženo přesné délky spojovací tyče (neutrální rovnoběžná poloha v přímém směru), každý konec spojovací tyče byl připevněn k pravému vřetenu a desce tyče řízení pomocí šroubu (⌀ 8 mm) a pojistné matice.

Exkluzivní dětské hřiště postavil tatínek dětem svépomocí – fotonávod v 9 krocích

Krok 4: Výroba hnacího ozubeného kola

Pro vnukovu mini motokáru byla použita opravdová náprava (bez svářečky to bylo téměř nemožné). Na pravé zadní kolo bylo připevněno hnací ozubené kolo, čímž byla mini motokára poháněna. Bylo to 68zubé řetězové kolo, na které pasuje řetěz 25H (15 cm v průměru). K upevnění řetězového ozubu na kolo byly použity dva překližkové disky.

 • První disk byl vyřezán na ⌀ 15,8 cm z 17 cm tlusté překližky pro připevnění k vnitřnímu paprskovému náboji kola.
 • Druhý kotouč byl vyříznut na ⌀ 11,4 cm z překližky o tloušťce 12,7 mm a připevněn k řetězovému kolu.

Disk musel mít dostatečně malý průměr, aby umožnil záběr řetězu s řetězovým kolem. Tyto dvě podsestavy byly sešroubovány dohromady poté, co byly vyrovnány v jejich středových bodech pomocí strojních šroubů 6,35 x 76 mm.

Krok 5: Stavba zadní nápravy

K horní zadní části překližkové skříně byla pomocí šroubů a pojistných matic (⌀ 11 mm) připevněna dvě ložiska (⌀ 12,7 mm). Středová linie nápravy je vzdálená 10 cm od zadní části podvozku. Ložiskem byla vložena ocelová tyč se závitem (⌀ 12,7 mm). To bude zadní náprava.

Pravé kolo s připojeným hnacím pastorkem bylo zajištěno k zadní nápravě 12,7mm pojistnou maticí a podložkou. Poté byla nasunuta černá rozpěrka vsuvky, aby byla zajištěna stabilita mezi ozubeným kolem a pravou stranou překližkové skříně.

Krok 6: Instalace motoru a ovladače

Zadní vertikální 19 mm tlustá překližka byla připevněna k překližkové skříni, aby sloužila jako platforma pro montáž motoru a doprovodných elektrických součástí. Měří 45,7 cm na šířku a 25,4 cm na výšku. Stejnosměrný hnací motor byl umístěn v linii s hnacím ozubeným kolem a připevněn k překližkové zadní části pomocí 4 šroubů (⌀ 8 mm). Byl použit stejnosměrný motor (24 V, 350 W). Dodává se s již připojeným 11zubým motorovým pastorkem.

Odpovídající řetěz (25H) byl poté dimenzován na správnou délku a připevněn k řetězovému kolu motoru i hnacímu řetězovému kolu pomocí hlavního konektoru řetězu. Ovladač motoru a držák lithiové baterie byly také připevněny k zadní překližkové plošině pomocí šroubů.

Krok 7: Stavba sedátka ze dvou rámů

Byly navrženy dva rámy sedadla pro podepření dna sedadla, opěradla a platformy pro upevnění zadního motoru. Rámy byly navrženy s úhlem 70° pro opěradlo sedadla a úhlem 10° pro spodní část sedadla. Zadní strana rámů měla úhel 90° (drží zadní překližkovou motorovou plošinu, aby se časem nenakláněla dopředu a neuvolňovala hnací řetěz).

Tyto rámy byly vyrobeny z 19 mm silné překližky. Borovicové pásy (široké 25,4 mm a tlusté 19 mm) byly připevněny ke spodnímu okraji rámů lepidlem na dřevo. Rámy byly umístěny asi 30 cm od sebe. Zadní motorová plošina byla připevněna k vertikálnímu segmentu rámu sedadla pomocí šroubů.

Sedadlo a opěradlo bylo vyříznuto z 12,7mm překližky, aby odpovídalo šířce překližkového podvozku. Obojí bude připevněno k rámům, ale prozatím bylo odloženo, aby bylo možné nainstalovat a dokončit brzdový systém a elektrické spoje.

Krok 8: Brzdový systém se zadními blatníky

Byl navržen brzdový systém pomocí zadních blatníků (ty byly vyrobeny slepením čtyř kusů 19 mm tlusté překližky). Jakmile lepidlo ztuhlo, byly blatníky vyříznuty na pásové pile v půlkruhové konfiguraci s mírně větším průměrem, než jaký mají kola, a sice 20 cm. Blatníky byly nařezány na tloušťku přibližně 19 mm. Byly broušeny a poté natřeny několika vrstvami laku.

Brzdnou plochou bude vnitřek zadních blatníků přitlačující se na vnější stranu zadních kol. Je to hnací kolo poháněné ozubeným kolem.

Byly použity dvě ocelové závitové tyče, které držely blatníky na místě. Tyče překlenuly šířku mini motokáry, i tak budou skryty sedadlem. Čep (⌀ 8 mm) bude pevně zajištěn na horní části dvou středních výztužných nosníků a kusů dřeva levé a pravé axilární výztuže, umístěné poblíž vnější strany překližkové skříně. Spodní část sedadla bude držet tuto tyč pevně na místě.

Zadní ocelová tyč se závitem (⌀ 9,5 mm) slouží pro trochu větší tuhost. Bude umístěna přes dvě výztuhy sedadla, kde se výztuhy setkávají s podpěrnou platformou zadního motoru, a pak bude pokračovat ven a bude připevněna k blatníkům. To bude sloužit jako podpora pro zadní stranu blatníků. Svislá štěrbina je umístěna mezi vzpěrami sedadla, takže se zadní tyč může pohybovat nahoru a dolů.

Ve středu zadní tyče je vyvrtán otvor (⌀ 2,3 mm) pro uložení brzdového lanka (⌀ 1,5 mm). Pružiny jsou připevněny tak, že zadní tyč drží zadní část blatníků v normální poloze nad zadními koly. Když je brzdové lanko aktivováno, zadní část dřevěných blatníků se stáhne dolů a vyvine tření a tlak na kola. Na vnitřní straně levého zadního blatníku byla umístěna guma, aby poskytovala trochu větší přilnavost.

Krok 9: Zapojení spínače ON-OFF

Všechna elektrická připojení byla dokončena pomocí vodiče vhodné velikosti a odpovídajících konektorů k ovládací skříňce motoru. Pokyny pro každé připojení jsou součástí ovladače motoru. Spínač ON-OFF a přepínač vpřed-vzad byly umístěny na dřevěné výztuži sloupku řízení pod volantem. Změna směru otáčení elektromotoru není nic jiného než přepólování vodičů. Přepínač vpřed-vzad je 3cestný přepínač, který má konfiguraci ON-OFF-ON.

Krok 10: Instalace pedálu a sloupku řízení

Bylo zapotřebí brzdového a rychlostního pedálu. Pedál rychlosti nebo akcelerace byl jednoduše našroubován na pravou stranu překližkové skříně. Ve skříni musel být umístěn otvor, aby po sešlápnutí pedálu mohla fungovat reostatová část ovládání rychlosti. Ke zvětšení úhlu, ve kterém reostat pracoval, byl použit také dřevěný klín.

Kabel vedoucí zpět k ovladači motoru byl veden pod podvozkem, přiveden zpět nahoru za sedadlo a připojen k ovladači motoru.

Brzdový pedál byl vyroben z 12,7 mm silné překližky. Byl připevněn k levé straně překližkové skříně standardním 5cm pantem. Kovová výztužná deska byla přišroubována do zadní části pedálu s jedním otvorem. Tento otvor pojme brzdové lanko (⌀ 1,5 mm), které bylo připevněno k zadní vodorovné závitové tyči (⌀ 9,5 mm). Vede po malé měděné trubce, aby je nasměrovala doprostřed motokáry, pod sedadlo a skrz výztuhu sloupku řízení.

Dřevěný vertikální sloupek podpěry řízení byl uzavřen tenkou 3 mm silnou překližkou (bylo možné ji ohnout do křivky sloupku). Obklopovala elektrické spínače i dráty a dodávala mini motokáře hezký vzhled.

Krok 11: Uzavření prostoru motoru a hnacího řetězu

V tomto okamžiku byla spodní a zadní část sedadla přišroubována na místo a pokrývala tak všechny elektrické a brzdové komponenty. Strany překližky (tloušťka 12,7 mm) bylo nutné změřit a nařezat, aby seděly. Levá strana byla dimenzována mezi opěradlo sedadla a zadní překližkovou plošinu, aby se vešla kolem ložiska. Na místě byla zajištěna pomocí šroubů.

Pravá strana byla trochu složitější. Překližka musela být namontována kolem hřídele motoru a hnacího řetězu. Kartonový vzor byl obkreslen a vyříznut, aby byla zajištěna stabilita pro řetězové kolo a řetěz. Vzor byl poté nakreslen na kus 12,7 mm silné překližky a vyříznut na pásové pile. Tato pravá strana byla následně vyhlazena a obroušena. Tato strana byla opět přišroubována pomocí šroubů.

Horní přístupová dvířka byla oříznuta na míru a připevněna k zadní vertikální překližce na motor s průběžným klavírovým závěsem. Aby bylo víko při jízdě na mini motokáře zajištěno, byla na ně namontována spona. Tato horní část také poslouží k uchycení lithiové baterie.

Krok 12: Dokončení

Přední kola byla přišroubována pojistnými maticemi (⌀ 12,7 mm). Na některé oblasti zdobení a akcentů byla nanesena světle modrá barva, nějaké dřevo zůstalo nenatřené. K ochraně a utěsnění dřeva pak byly použity dvě vrstvy laku. Sedačka byla natřena černou barvou. Volant byl již nalakován modrým smaltem. Nakonec byla 24voltová lithiová baterie zaklapnuta do plastového držáku baterie.

Jak reagoval vnuk na novou motokáru?

Vnuk motokáru hned otestoval a zdálo se, že to funguje dobře. Moc se mu líbí.

P.S. Chystáte se na veletrh FOR ARCH ve dnech 19. – 23.9.2023 v Praze Letňanech? Máme pro vás zdarma volnou vstupenku ke stažení zde.

Vydáno dne:
11.07.2023

Photocredit: gcall1979 (CC BY-NC-SA 4.0)

3

Video: Jak vyrobit pohovku z palet

Nevíte co s paletami? Vyrobte si z nich pohovku! Jste-li fanoušek DIY nábytku, je tenhle stručný návod přesně pro vás!.. Číst více →Originální nápady a DIY vychytávky na zahradu

Dejte šanci starým nepoužívaným věcem a vytvořte si hravě a svépomocí nové dekorace i užitečné věci na vaši zahradu. Přinášíme vám více než 40 skvělých nápadů... Číst více →50 levných DIY vychytávek do interiéru, které musíte zaručeně vyzkoušet

Chtěli byste mít originální domácnost, ale nechtějí se vám za ni platit vysoké částky? Představujeme vám 50 DIY vychytávek do bytu i na vaši zahradu... Číst více →30+ inspirace na jarní truhlíky – dekorace v netradičních nádobách a nepřehlédnutelná DIY aranžmá

Chcete mít jarní květinovou výzdobu, která vyrazí všem dech? Nepohrdněte klasickými hliněnými květináči, ale inspirujte se jarními truhlíky z upcyklovaných předmětů. V tomto článku jsme jich pro vás vybrali velkou spoustu... Číst více →DIY dřevěné dekorace na zahradu i do bytu – více jak 25 nápadů z větviček, klacíků a proutí

Patříte mezi ty, kteří milují přírodní dřevěné dekorace? Inspirujte se originálními nápady, jak využít větvičky, klacíky, proutí, naplavené dřevo nebo samorosty z lesa... Číst více →Dřevěná loftová postel – návod na její výrobu svépomocí v 10 krocích

Chystáte se na rekonstrukci a bojujete s nedostatkem místa? Zvažte loftovou postel, která dobře vypadá a ušetří vám i mnoho prostoru!.. Číst více →Jak udělat venkovní ohniště na zahradě – postup na DIY ohniště s vnitřním průměrem 80 cm

Chcete si vyrobit originální ohniště v zemi, nikoliv na nožičkách? Pusťte se do jeho výroby svépomocí podle ozkoušeného postupu... Číst více →