HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

6 základních funkčních vrstev dřevostavby

Konstrukční systémy dřevostaveb se skládají z mnoha různorodých vrstev a materiálů. Pro správné fungování budovy musí každá z těchto vrstev, včetně jejích detaily a napojení, plnit své specifické funkce a celek musí splňovat stavebně technické požadavky na výstavbu.

Výstavba vícepatrové dřevostavby

Při plánování a provádění stavby je důležitý správný výběr, tloušťka a použití materiálu v konstrukci dřevostavby. Zde se často dělají velké chyby jak při návrhu, tak i při provádění (montáži) celé konstrukce. Architekt, projektant, zhotovující firma a další řemesla musejí znát funkční vrstvy dřevostaveb. Skladba konstrukce dřevěných staveb se totiž značně liší od klasické zděné skladby.

Následující grafiky ukazují rozdíly a četnost jednotlivých funkčních vrstev konstrukcí na bázi dřeva oproti klasické výstavbě.

Konstrukční prvek zděné stavby

Zděná stavba řez
 • Homogenní monolitický prvek střední až vysoké hmotnosti.
 • Stavebně fyzikální a statické vlastnosti závisí na druhu použitého materiálu (objemové hmotnosti) a jeho tloušťce.

Konstrukční prvek dřevostavby

Řez stěnou dřevostavby
 • Nehomogenní vícevrstvý (sendvičový) prvek nízké hmotnosti.
 • Systémový prvek, který se montuje z různorodých materiálů suchou cestou.
 • Stavebně fyzikální a statické vlastnosti závisí na skladbě prvku, materiálech, spojích a detailech.

Každá z výše naznačených vrstev materiálů používaných v konstrukcích dřevostaveb má svou specifickou funkci. Šesti nejdůležitějšími z nich a jejich vlivem na kvalitu dřevostavby se budeme v tomto článku zabývat podrobněji.

Bude Vás zajímat: Proč (ne)stavět dřevostavby svépomocí

1. Průvzdušnost (vzduchotěsnost / větrotěsnost) dřevostavby

Vzduchotěsnost

U průvzdušnosti rozdělujeme dva pojmy. Jedná se o vzduchotěsnost a větrotěsnost.

Vrstva vzduchotěsnosti má za úkol zamezit provětrávání obvodové obálky z interiérové strany. Funkční vrstva větrotěsnosti se nachází na exteriérové straně budovy a má funkci zamezit provětrávání obvodové stěny ze strany exteriéru.

Nedostatečná průvzdušnost má vliv na:

 • Tepelnou ochranu
 • Ochranu proti vlhkosti
 • Akustiku
 • Požární odolnost
 • Trvanlivost konstrukce
 • Duševní pohodu (průvan)
 • Spotřebu tepla

2. Tepelná ochrana budovy

Rozložení teplot v rohu stěny dřevostavby

Cílem tepelné ochrany budov je dodržení příjemné teploty vzduchu a dodržení povrchové teploty konstrukcí, čímž lze předejít tvorbě plísní.

Nedostatečná tepelná ochrana má vliv na:

 • Zdravý škodlivé prostředí (plísně)
 • Spotřebu tepla
 • Duševní pohodu (průvan)
 • Tvorba kondenzátu

3. Ochrana proti vlhkosti

Stěna dřevostavby řez, parozábrana

Cílem ochrany proti vlhkosti je návrh konstrukce tak, aby při normální vlhkosti vzduchu nedocházelo ke kondenzaci v konstrukci.

Bude Vás zajímat: Výpočet součinitele prostupu tepla stěnou

Vlhkost má vliv na:

 • Životnost stavebních prvků
 • Zdravotní nezávadnost (plísně)
 • Tepelnou ochranu (tepelné ztráty)
 • Trvanlivost konstrukce

4. Ochranu proti hluku

Přenos zvuku konstrukcí dřevostavby
Přenos zvuku přes dvouvrstvý stavební dílec

Při navrhování vzduchové a kročejové neprůzvučnosti je důležité správné navržení a provedení jednotlivých vrstev konstrukce dřevostavby.

Platí pravidlo: Konstrukce na bázi dřeva nedosahují svých vynikajících akustických vlastností díky své hmotnosti, ale inteligentní kombinací a uspořádáním materiálů ve skladbě konstrukce. Cílem ochrany proti hluku je správný návrh konstrukce, detailů a následné odborné provedení.

Hluk má vliv na:

 • Zdravotní stav člověka
 • Rozmrzelost
 • Nesoustředěnost
 • Podrážděnost

5. Protipožární ochrana

Zapálená sirka

Hlavním cílem protipožární ochrany není jen zabránit vzniku a šíření požáru, ale hlavně záchrana lidského života. Správně navržený dům umožňuje provádění případných hasicích prací a tím chrání majetek.

Riziko vzniku požáru závisí na:

 • Zařízení budovy
 • Technických instalacích
 • Druhu používání
 • Údržbě
 • Druhu materiálu opláštění (třída reakce na oheň)
 • Druhu materiálu konstrukce

6. Stabilita a vyztužení dřevostavby

Schéma vyztužení stěny dřevostavby

Dřevostavba je vystavena nejenom svislým zatížením (vlastní tíha, nahodilá zatížení), ale také vodorovným zatížením (vítr, seismické účinky).

Stěny domů na bázi dřeva tvoří svislé stojky, rozmístěné v pravidelných vzdálenostech (625 mm), které jsou připojeny na horní a dolní žebro. Rám je opláštěn jednostranně nebo oboustranně deskovými materiály, které jsou připojeny k rámu sponkami, hřebíky nebo vruty.

Sloupky jsou připojeny k hornímu a dolnímu žebru pomocí kovových spojovacích prostředků. Spoje rámů jsou ze statického hlediska považovány za klouby.

Stěna je namáhána v její rovině vodorovně přes horní žebro silou Fv a svisle rovnoměrným zatížením nebo tlakovými silami Fs.

Přenos vodorovného a svislého zatížení závisí na :

 • Opláštění (deskový materiál)
 • Stojky / sloupky
 • Horní prvek
 • Dolní prahový prvek
 • Upevňovacích prostředcích
 • Osové vzdálenosti spodní konstrukce

Bude Vás zajímat: 6 důvodů pro KVH hranoly

O tom, že funkční vrstvy lze porušit nejen z nevědomosti, ale snad i úmyslně, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích.

Porušená parotěsná fólie v dřevostavbě
Funkční vrstva parotěsné fólie není správně provedena a napojena, což má vliv na tepelnou ochranu, ochranu proti vlhkosti, statiku a další.
Porušená stabilita stěny dřevostavby
Funkční vrstva stability a vyztužení není správně provedena. Výztužná stěna se skládá z odřezků a zbytků desek.
Chybné spojení desky na stěně dřevostavby
Špatně napojené a spojené konstrukční desky ovlivňují statiku, požární odolnost i akustiku stavby.


Která ze zmíněných vrstev dřevěných konstrukcí je podle vás nejproblematičtější? Přihlaste se a napište nám do diskuse.

Použitá literatura

 • INFORMATIONSDIENST HOLZ
 • Podklady FERMACELL

Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Dipl.-Ing. Jaroslav Benák
Technický ředitel Fermacell

Vydáno dne:
08.02.2012

7 0

Mohlo by Vás zajímat:

Dřevostavba pro šestičlennou rodinu

Dům měsíce v galerii
100 Dřevostaveb