HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stropní a podlahové OSB desky

OSB desky jsou v dnešní nejen suché výstavbě nejpoužívanější konstrukční desky na bázi dřeva. Napomáhá k tomu i cena OSB desek, která nutí výrobce díky rostoucí konkurenci v oblasti velkoplošných materiálů zejména sádrovláknitých desek držet na stabilní hladině. Název OSB desek pochází z anglického názvu Oriented Strand Board, tedy deska z orientovaných třísek.

Jak silné OSB desky na stropy a podlahy použít? Čím je kotvit a jak velké nechávat dilatace od stěny? To se dočtete v článku. Kolik OSB desky stojí můžete zjistit zde..


Výroba OSB desky
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Archiv redakce

Někdy jsou OSB desky chybně nazývány jako dřevo-štěpkové (dřevní štěpky však mají mnohem větší rozměry a teprve z nich se vyrábí třísky na OSB desky). Třísky o ideálních rozměrech 75x25x0,6 mm jsou v povrchových vrstvách orientovány rovnoběžně s delší hranou desky a je tím zároveň určen hlavní směr desky. V prostřední vrstvě jsou třísky v OSB deskách orientovány kolmo na hlavní osu. Orientací třísek je dosaženo vyšší tuhosti a pevnosti v hlavním směru desky.

Všechny OSB desky spadají do kategorie D z hlediska třídy reakce na oheň. Hustota OSB desek pohybuje dle typu a výrobce od 550 do 630 kg/m³. Výpočtová tepelná vodivost OSB desky je 0,13 W/mK.

Typy OSB desek

OSB desky se dělí na čtyři základní skupiny podle typu oblasti použití:

  • OSB/1 - Desky pro všeobecné účely a pro použití v interiéru v suchém prostředí (vyznačuje se vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů v roce překročí 65 %)
  • OSB/2 - Desky pro nosné účely pro použití v suchém prostředí
  • OSB/3 - Desky pro nosné účely pro použití ve vlhkém prostředí (vyznačuje se vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů v roce překročí 85 %)
  • OSB/4 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Podle rostoucího čísla typu OSB desky roste i cena. Proto jsou nejčastěji používané typy OSB/2 a OSB/3.

OSB desky a jejich rozměry

Na trhu najdete nejčastěji desky OSB/3.Ceny různých tlouštěk si můžete porovnat zde:

OSB deska 12 mm

OSB deska 18 mm

OSB deska 22 mm

Použití OSB desek ve stropních konstrukcích

OSB desky je do stropů nutné klást hlavním směrem desky (delším rozměrem) kolmo na stropní trámy. Pro tyto účely se nejčastěji používají OSB desky o tloušťkách 15, 18 a 22 mm v závislosti na zatížení a osové vzdálenosti podpor stropní konstrukce. Jelikož je formát OSB desek těchto tlouštěk nejčastěji 1250 x 2500 mm je výhodné tyto rozměry zohlednitpři dimenzování stropních konstrukcí a osových vzdáleností jednotlivých stropních nosníků. Výhodná je tedy osová vzdálenost nosníků 625 mm. Pro osové vzdálenosti stropních nosníků do 625 mm se nejčastěji používají OSB desky tloušťky 18 mm, při vzdálenosti do 800 mm pak tloušťky 22 mm. Přesné stanovení tloušťky stropních OSB desek je nutné posoudit podle jejich statického zatížení.

Při uvažované hustotě OSB desky 600 kg/m³, tloušťce 18 mm a rozměrech 1250 x 2500 mm, má jedna deska hmotnost 33,75 kg. Aktuální ceny OSB desek můžete zjistit zde.

Mezi deskami, které nejsou spojeny na pero-drážku, se zachovává dilatační spára 3 mm, v případě spojení OSB desek na pero-drážku s prolepením se doporučuje zachovat dilatační spáru 15 mm od stěn. Stropní desky k trámům připevňují buď konvexními hřebíky nebo vruty. Délka hřebíku je stanovena jako 2,5 násobek tloušťky desky minimálně však 50 mm, u vrutů minimálně 45 x 4,2 mm. Hřebíky se na okrajích desek umisťují v maximální rozteči 150 mm, v poli 300 mm při minimální vzdálenosti 10 mm od okraje desky.

Čtěte také... Velkoplošné materiály 1. díl – Desky na bázi dřeva

OSB desky mají při použití jako stropní záklop velmi významnou funkci z hlediska celkového ztužení stropní konstrukce i celého domu.

Použití OSB desek v podlahových konstrukcích

Pro podlahy na nosných roštech platí stejné zásahy jako u stropních konstrukcí. V případě plovoucích podlah je roznášecí vrstva tvořena buď jednou vrstvou OSB desek o tloušťce 18-22 mm při nízkých soustředěných zatíženích zejména nad stykem desek.

Ve většině případů se roznášecí vrstvy podlah doporučuje použití dvou vrstev OSB desek o tloušťce 15-18 mm. Hlavní osy obou vrstev jsou na sebe kolmé a jednotlivé vrstvy desek jsou k sobě slepeny nebo jsou provrutovány. Cena OSB desky tloušťky 15 mm se pohybuje okolo 140 Kč/m². Aktuální cenu naleznete zde.


Podívejte se na proces výroby OSB desky:


Zaujal vás článek o OSB deskách? Podělese o své zkušenosti v naší diskuzi.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
09.01.2013

53

Jak rychle se staví dřevostavba?

Čas jsou peníze a kratší výstavba dřevostavby vám ušetří oboje.

Velkoplošné materiály 1. díl – Desky na bázi dřeva

Jak se vyznat ve velkoplošných materiálech na bázi dřeva, které se v dřevostavbách používají.

Sádrokarton nebo sádrovlákniká deska?

Na co je lepší použít sádrokarton a kde je výhodnější jej zaměnit za sádrovláknitou desku? Jaké mají tyto desky přednosti, se dozvíte v tomto článku.

6 základních funkčních vrstev dřevostavby

Jak lze volbou materiálů s správnou montáží ovlivnit kvalitu dřevostavby?

U dřevostavby si pohlídejte skladbu stropu

Akustika dřevostaveb je stále diskutované téma. Jak ji ovlivňuje konstrukce stropu?

Jakou zvolit v dřevostavbě podlahu

Rozebereme tři konstrukce podlah: suchou cestu, anhydrit a beton

Jak správně stavět stěny z OSB desek

OSB deska se u dřevostaveb používá na všechny typy konstrukcí. Jak je používat?

Podlaha z OSB desek: Výběr a montáž

Podlaha z OSB desek je zajímanou alternativou dřevěné podlahy.

OSB deska: Aktuální cena a vývoj

V následujícím článku si představíme jednotlivé typy OSB desek a ukážeme aktuální ceny, za které si je můžete pro svou stavbu pořídit.

Vinylová podlaha: Příjemný vzhled a snadná pokládka

Jak vypadá vinylová podlaha? Čím se vůbec liší od klasického lina? Kolik stojí a zvládneme si ji doma položit sami? Odpoví článek.