HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Co je to nopová fólie? (montáž a použití)

V našem článku se dozvíte, jaké jsou druhy nopové folie neboli nopovky i s aktuálním cenovým srovnáním a správnou montáží. Nopová fólie je hydroizolační folie s polokuželovými výstupky (nopy), které umožňují proudění vzduchu, a proto se nejčastěji používá k oddělení stavby od vlhkého prostředí. 


nopová folie

Nopová folie se vyrábí tvarováním rovných hydroizolačních fólií z vysokohutního polyethylénu (HDPE). Nelze ji však uvažovat jako hlavní hydroizolační vrstvu, protože napojení jednotlivých dílů fólie není dokonalé a mechanické poškození je relativně snadné.

Použití nopové fólie

  • Oddělení stavby od vlhkého prostředí.
  • Sanace vlhkého zdiva a podlah.
  • Ve skladbách vegetačních střech jako hydroakumulační vrstva.
  • Separační vrstva plochých střech, balkonů a teras.
  • Doplňková izolace proti radonu.
  • Ztracené bednění.

Druhy nopových fólií

Sortiment nopových fólií lze dělit podle jejich použití, velikosti fólie, výšky a tvaru nopů a případně pevnosti v tlaku. Při výběru fólie je třeba si uvědomit, kam ji budete dávat a k čemu má sloužit, protože některé nopové fólie jsou perforované a umožňují tak prostup vody přes nopy, nebo jsou opatřeny nakašírovanou textilií, která fólii chrání.

Existuje několik výrobců, kteří nabízejí různé velikosti balení a výšku a tvar nopu. Výška nopů začíná na několika mm a použití vhodné velikosti ovlivňuje množství proudícího vzduchu v závilosti na únosnosti fólie. Tvar nopu má vliv na pevnost v tlaku a dělí se na dva typy. Hvězdicový tvar nopu lépe odolává deformacím při montáži.

Nopová fólie bez perforace

Jde o klasickou nopovou fólii, která sama o sobě nepropustí vodu. Její využití je široké právě pro oddělení stavby od vlhkého prostředí, v drenážním systému, terasách a balkonech nebo i jako doplňková izolace proti radonu.

Aktuální cena zde:

[heurekabox:38]

Nopová fólie s perforací

Díky perforaci má možnost odvádět přebytečnou vodu a může tak tvořit tzv. hydroakumulační vrstvu například v zelených střechách. Má větší drenážní schopnost, protože přes nopy může procházet voda a lze ji tak použít pro zelené střechy, ale i na mimořádně vlhké konstrukce.

Aktuální cena zde:

[heurekabox:40]

Nopová fólie s nakašírovanou textilií

Nakašírovaná filtrační textilie zajišťuje ochranu proti zanesení nopů a tím zvýšení funkčnosti drenážního systému. Montáž tohoto typu nopové folie je možná nopy směrem k zemině a díky textilii se vytvoří provětrávaná mezera. Používá se převážně u střech a teras s nopy nahoru.

Aktuální cena zde:

[heurekabox:41]

Nakašírovaná textilie může být rovněž z druhé strany nopů a pro použití jako drenážní nebo hydroakumulační vrstva vegetačních střech.

Nopová fólie s mřížkou

Mřížka na fólii umožňuje nanesení omítky. Tento typ fólie se používá jako separační a výztužná vrstva pod nové vnitřní omítky a vlhké zdivo.

[heurekabox:43]

Montáž nopové fólie

Nejen výběr vhodné nopové fólie, ale i její správná montáž je velmi důležitá. Rovněž to závisí na způsobu, jakým budete fólii používat. Připevnění nopové fólie k podkladu je většinou pomocí hřebů s plastovou podložkou, kotvící podložkou a hmoždíky nebo jiným systémovým řešením. Pozornost by se neměla vynechat u správného ukončení fólie pomocí ukončovací lišty, která může být z různého materiálu, nebo provedení správného detailu ukončení.

Svislé kladení nopové fólie

Obecně se svislé kladení nopové fólie udává s nopy směrem ke zdivu opatřeném penetrací, tak aby mezi nopy dobře proudil vzduch. Spodní ukončení je nejčastěji zahnuté v kombinaci se štěrkem a drenážní trubkou. Horní ukončení je potřeba provést řádně správným tvarem ukončovací lišty, která opět umožní odvětrání vzduchové mezery.

Nopy směrem od zdi je možné provést v kombinaci s geotextilií. Podívejte se jak taková skladba funguje:

Vodorovná pokládka nopové fólie

Vodorovná pokládka opět závisí na funkci nopovky a lze tedy použít nopovou fólii s nakašírovaným pásem s nopy nahoru, ale i perforovanou fólii s nopy dolu jako hydroakumulační vrstvu.

Spojování nopové fólie

Přeložení dvou kusů

Jednotlivé díly nopové fólie se přes sebe přeloží alespoň 20 cm (cca 4 nopy) tak, aby do sebe zapadly.

Lepení dvou kusů

Po přeložení dvou kusů nopové fólie se vloží jeden či dva butylkaučukové pásky a rovněž i na ukončení spojení. Dále je potřeba fólie řádně stlačit.

Horkovzdušné svařování

Jednotlivé kusy fólie se položí vedle sebe a svařování se provádí svařovacími agregáty na pevném podkladu.

Při montáži se nopová fólie může vlnit a krabatit, a je proto potřeba dbát na to, aby se folie nepoškodila například o kamenivo. Mezi její velká plus se řadí cena a všestrané použití, díky kterému nemusíte provádět zásadní stavební úpravy do stávajícího zdiva.

Byl pro vás článek přínosný? Neváhejte se zapojit do diskuze s vlastními poznatky.

Autor:

Redaktorka portálu

Vydáno dne:

16 -1

Hodnocení: 5/5 (154 hodnocení)

Podělte se s námi o Váš názor:

Související články:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL