HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

IPA: Asfaltové pásy na střechu i do spodní stavby

Asfaltové pásy se v současnosti dělí na mnohem více typů, než tomu bylo dříve. Doslova kouzelné slovíčko IPA znají snad všichni kutilové, ale co se pod ním skrývá? V tomto článku se dozvíte, jak vybrat ten správný asfaltový pás, který splní vaše požadavky, i  jaké jsou nejvhodnější podmínky pro jeho montáž.


Asfaltové pásy a jejich montáž
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Shutterstock

Asfaltový pás je tradiční hydroizolační materiál na bázi asfaltu, který se zpravidla skládá z povrchové úpravy, výztužné vložky a krycí vrstvy. Vžité označení asfaltových pásů IPA představuje v dnešní době jen asfaltovou lepenku, která má nasákavou výztužnou vložku bez krycí vrstvy asfaltu.

Nejčastěji se s asfaltovými pásy setkáváme při izolaci plochých střech v hydroizolační, pojistné nebo parotěsné vrstvě. Také ve spodní konstrukci staveb nachází asfaltový pás široké uplatnění. Ať už jako izolace proti zemní vlhkosti, izolace proti radonu nebo tlakové či prosakující vodě. Asfaltové pásy lze také použít ve skladbách šikmých střech a podlah. Více se dozvíte také v naší galerii.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Shutterstock, Se souhlasem autora článku

Jak již bylo řečeno, asfaltové pásy se zpravidla skládají z povrchové úpravy, výztužné vložky a krycí vrstvy. Nyní se podíváme na jednotlivé vrstvy:

Vrstva 1: Asfaltový pás s posypem

Původně byla horní povrchová úprava asfaltových pásů opatřena pouze pískováním, aby se zabránilo slepováním pásů navinutých v roli. Později se tato ochranná funkce nahradila PE fólií na spodním povrchu pásu, který plní stejnou funkci.

Asfaltový pás, který je určen na vrchní vrstvu střešních krytin, bývá opatřen horním břidličným posypem. I když má tento posyp několik barevných odstínů, estetika není jediný důvod, proč se na asfaltový pás používá. Jedná se především o ochranu proti slunečnímu záření.

Pěnové sklo: Tepelná izolace s úžasnými vlastnostmi

Vrstva 2: Nosná výztužná vložka asfaltové lepenky a asfaltových pásů

V závislosti na materiálu se dělí na vložky nasákavé nebo nenasákavé.

Nasákavá asfaltová lepenka neboli IPA

Pásy s nasákavou vložkou jsou sice levnější, ale jejich vlastnosti umožňují pouze provizorní použití . Asfaltové pásy s nasákavou vložky totiž ve vlhkém prostředí hnijí a brzy se rozpadají. Původně byla tato vložka hadrová či celulózová lepenka, ale řadí se sem i vložka s polyethylenovou plastovou fólií.

Nenasákavé výztužné vložky asfaltových pásů

Nosná vložka bývá umístěna uprostřed tloušťky pásu a přenáší mechanické namáhání v tahu. Liší se podle materiálů, ze kterých je vyrobena:

Ze skleněné rohože – Cenově dostupnější asfaltové pásy, které ovšem mají nižší pevnost v tahu. Jejich použití je tedy vhodné tam, kde nebude asfaltový pás příliš mechanicky namáhán.

Ze skleněné tkaniny Tyto asfaltové pásy vynikají vysokou pevností při malé tažnosti a jsou tedy vhodné ke zvýšenému namáhání.

TIP: Obecně jsou skelné materiály odolnější vůči ohni. Jsou tedy nehořlavé a nepropálí se.

Z kovové fólie – Výztužná vložka může být tvořena i tenkou kovovou fólií. Nejčastěji hliníkovou, ale lze se setkat i s měděnou nebo z nerezové oceli. Asfaltové pásy s kovovou výztužnou vložkou se vyznačují vysokým difúzním odporem a jsou tedy vhodné jako doplňkové izolace spodních staveb pro vytvoření parozábrany, nebo jako izolace proti radonu.

Ze syntetických vláken – Nejčastěji polyesterová syntetická vlákna jsou dnes užívané v řadě asfaltových pásů s vysokými parametry. Umožňují vyšší míru protažení a používají se například tam, kde je potřeba dilatace.

Každý typ nosné vložky má své výhody i nevýhody. Pro dosažení lepších vlastností se proto používají i kombinace různých typů nosných vložek. Nejčastěji se jako hlavní vložka uprostřed pásu vloží polyesterové rouno a pod horní povrch se doplní vložka ze skelného materiálu.

Hydroizolační střešní fólie - jak postupovat?

Propracovanější variantou pro kombinaci vlastností jsou tzv. spřažené nosné vložky. U těchto vožek nejde jen o nezávislé uložení dvou výztužných vložek pásu, ale o skutečné propojení různých typů vložek v jednu. Jedná se například o polyesterové rouno a skelnou tkaninu nebo mřížku. Skelný materiál přebírá mechanickou odolnost a po přetržení skelných vláken přebírá nosnou funkci polyesterové rouno.

Vrstva 3: Krycí vrstva asfaltových pásů

Asfaltem může být impregnována výztužná vložka, která spolu s plnivem tvoří krycí vrstvu nosné vložky. Primární asfalt, který se vyrábí destilací ropy, se ve stavebnictví využívá jen v omezené míře, ale představuje základ pro výrobu dalších druhů asfaltu, které si zde představíme:

Oxidovaný asfaltový pás

Při vhánění kyslíku do surového asfaltu vzniká oxidovaný asfalt. Obecným nedostatkem oxidovaného asfaltového pásu je jeho malá tažnost za nízkých teplot. Při teplotních změnách a dilatačních posunech konstrukce vzniká tahové namáhání, které může vést ke vzniku trhlin a porušení pásů.

Také montáž tohoto typu asfaltových pásu není možná za nízkých teplot pod +5 °C. Při rozvinutí pásů za nízkých teplot by totiž mohlo dojít k popraskání krycí asfaltové vrstvy až na nosnou vložku.

Modifikovaný asfaltový pás

Přidáním modifikátorů jako jsou vhodné elastomery (SBS) nebo plastomery (APP) do směsi asfaltu upraveného krátkou oxidací vzniká modifikovaný asfalt. Modifikované asfaltové pásy se vyznačují vyšší tažností, menším stékáním a bývají i odolnější vůči stárnutí. Tyto vylepšené vlastnosti nabízejí širší možnosti využití těchto asfaltových pásů.

Modifikace asfaltového pásu se dělí na několik dalších typů, jako je například:

SBS – styrén – butadien – styrén

Nejčastěji používaný elastomer pro modifikaci asfaltových pásů je takzvaný termoplastický kaučuk. V porovnání s asfaltem modifikovaným APP se vyznačuje větší pevností spojů jednotlivých asfaltových pásů, ale menší odolností vůči UV záření.

APP

Asfaltové pásy s modifikací APP vznikají přidáním atakticky (amorfního) polypropylenu, který zvýší bod měknutí. Tyto pásy se vyznačují vynikající odolností vůči UV záření. Jedná se o tužší materiál, který je i odolnější vůči bodovému zatížení, ale nemá tak elastický charakter jako pásy SBS. Také není vhodné tyto pásy kombinovat v souvrství s oxidovanými pásy ani s asfaltovými pásy SBS.

Jaké jsou typy asfaltových pásů?

Na trhu najdete různé typy asfaltových pásů, které se liší svým použitím, vlastnostmi i tloušťkou krycí vrstvy.

Asfaltový pás typ A

Tloušťka tohoto typu asfaltového pásu se pohybuje okolo 1 mm, protože nemá krycí asfaltovou vrstvu. Jedná se pouze o impregnovanou vložku, a proto není vhodné tento typ asfaltového pásu použít jako hydroizolační vrstvu.

Asfaltový pás typ R

Asfaltový pás s tloušťkou do 2,5 mm s krycí vrstvou menší jak 1 mm se nepoužívá jako hlavní hydroizolační vrstva, ale spíše jako spodní vrstva souvrství. Také není vhodná pro natavování a je výhradně určená pro volnou pokládku s přibíjením lepenkovými hřebíky.

Asfaltový pás typ S

Asfaltový pás s tloušťkou okolo 4 až 5 mm s krycí vrstvou větší jak 1 m. Tyto asfaltové pásy mají nenasákavou nosnou vložku a běžně lze tento typ použít jako hlavní hydroizolační vrstvu plochých střech. Další vlastnosti a použití závisí na druhu nosné vložky, typu asfaltu a povrchových úpravách.

Co je to nopová fólie? (montáž a použití)

Montáž asfaltových pásů

Jak už bylo zmíněno, významnou roli při montáži hraje teplota a povětrnostní podmínky. Doporučené minimální teploty pro pokládku modifikovaných asfaltových je alespoň +5 °C. U oxidovaných asfaltových pásů je doporučená teplota +10 °C.

Často jsou požadavky na výstavbu takové, že je potřeba montáž provádět i za nepříznivých podmínek. V takových případech je vhodné využít vytápěných provizorních přístřešků a počítat nejen s pomalejší montáží, ale i s větší spotřebou plynu do hořáků.

Naopak při vysokých teplotách, kdy asfaltová vrstva měkne, vzniká riziko poškození pásu například prošlápnutím. Také hrozí zabudování napětí vlivem roztažnosti materiálu při vysokých teplotách. Z toho důvodu se doporučuje pokládka při povrchové teplotě asfaltového pásu do 50 °C, což odpovídá asi 25 °C ve stínu.

Při pokládce by se měly jednotlivé pásy překrývat po spádu, tak aby voda volně stékala přes spoje. V případě pokládky ve sklonu do 5° se doporučuje klást asfaltové pásy rovnoběžně s okapem. Při sklonu nad 5° by se měly pásy pokládat směrem kolmo na okap a zabezpečit proti posunu vhodným připojením k podkladu.

Poslední rada na závěr: Zorientujte se v označení asfaltových pásů

Označení asfaltových pásů může být značně matoucí, jelikož vidíme jen číselné označení a písmeno, které vlastně ani nevíme, co znamená. Toto je dobré si ohlídat, než se pustíte do nákupu asfaltových pásů.

Každý výrobce asfaltového pásu má povinnost dle norem vydat ke každému typu asfaltového pásu technický list. Tento technický list obsahuje složení a technické parametry asfaltového pásu, ale také jeho podmínky použití a skladování. Mezi technické parametry, které výrobce udává, se řadí i tloušťka nebo jeho plošná hmotnost asfaltového pásu. Výrobce, nebo případně prodejce, však nemá povinnost udávat oba dva údaje současně.

Když tedy přijdete do stavebnin pro asfaltový pás, je třeba si ujasnit, jestli uvedený údaj je plošná hmotnost, nebo tloušťka asfaltového pásu. Název může také obsahovat i označení druhu nosné vložky nebo druh použité asfaltové hmoty.

Chcete se dozvědět více například o asfaltových šindelích na střechu? Přečtěte si náš další článek: Šindelová krytina na střechu: Jak a podle čeho vybrat správný šindel


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
05.01.2018

Photocredit: Shutterstock

2

Šindelová krytina na střechu: Jak a podle čeho vybrat správný šindel

Vybíráte šindelovou krytinu na střechu? Jaký je rozdíl mezi kanadským a asfaltovým šindelem a jaké jsou vlastnosti a ceny dalších šindelů se dozvíte zde.

Co je to nopová fólie? (montáž a použití)

K čemu se používá nopová fólie a co to vůbec nopová fólie je? V článku se dozvíte nejen jaké existují druhy, ale i jaká je její správná montáž a cena.

Jsou hromosvody povinné? Kdy je potřeba mít ochranu proti úderu bleskem?

Stavíte dům a nejste si jistí, jestli potřebujete mít hromosvod? Podívejte se na varianty hromosvodů a jejich cenu.

Nadkrokevní izolace: Větší obytnou plochu v podkroví chce každý

Nadkrokevní izolace vám nejen zvětší prostor v interiéru, ale také eliminuje tepelné mosty a tím sníží tepelné ztráty vašeho domu. Podívejte se na skladbu nadkrokevní izolace a zvažte i její nevýhody.

Pálená versus betonová střešní taška: Která vítězí?

Rodí se vám pod rukama nový dům a poslední co zbývá je střecha? Nebo jste se rozhodli pro její radikální rekonstrukci? Ať tak či onak, poradíme vám, kdy je lepší sáhnout po pálených taškách, a kdy naopak po betonových.

Co když dřevo zahřejete, ale nezapálíte? Zázračně změní své vlastnosti

Obkládáte bazén nebo hledáte ideální dřevo na saunu? Tepelně modifikované dřevo vydrží díky specifickým vlastnostem nápor vody i vzduchu. Jak vzniká a kde jej využít? Dozvíte se v článku…

Dům z překližky a betonu – netradiční stavební konstrukce slouží už šedesát let

Netradičním spojením dřeva a betonu byl vytvořen sendvičový stavební systém pro výstavbu rodinných domů, který vznikl už v 50. letech minulého století. Prozkoumejte ho v dnešním článku.