Stavba dřevostavby krok po kroku 5. díl – Základová deska
HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stavba dřevostavby krok po kroku 5. díl – Základová deska

Stavební povolení máte v kapse a už nic nebrání tomu začít něco skutečně budovat. Navzdory faktu, že dřevostavby umožňují i nekonvenční způsoby založení (na patkách nebo pasech), nejvíce používaný způsob založení je stále základová deska.

Základové desky pro dřevostavby mají svoje specifika a právě o těch si povíme v tomto, již pátém dílu seriálu Stavba dřevostavby krok po kroku.


Betonáž základové desky pro dřevostavbu

O tom, jaký způsob založení pro vaši dřevostavbu zvolit rozhoduje projektová dokumentace. Ať již dokumentaci předáte realizační firmě, která vám desku postaví, nebo chcete v této části stavby přiložit ruku k dílu, je nutné dodržet parametry desky stanovené projektem.
Postup stavby základové desky pro dřevostavbu

  • Vytýčení základové desky geodetem
  • Hledání nuly (výšky budoucí podlahy)
  • Srovnání terénu – skrývka ornice
  • Výkop základových pasů (pata základů musí výt v nezámrzné hloubce, podle lokality obvodové pasy 80-120 cm, vnitřní pasy 50 cm). Šířka základových pasů bývá nejčastěji 400 mm.
  • Příprava rozvodů dle projektu (průchodky)
  • Vylití základových pasů – beton třídy B 15
  • Stěrkový hutněný násyp pod základovou desku (mezi základové pasy) – cca 20-30 cm
  • Betonová mazanina – beton třídy B 20/25 - 8 cm
  • Hydroizolace/protiradonová fólie
  • Železobeton třídy B 20/25 - 15 cm

POZOR: Po vylití základové desky, je vhodné zejména v letních měsících v počáteční fázi zrání desku kropit, aby nedošlo k jejímu popraskání.

Požadavky na základové desky pro dřevostavby

Abyste předešli problémům, které by mohly vzniknout nevhodným provedením základů pro dřevostavbu, uvedeme si základní parametry, které musí desky splňovat:

1) Výška základové desky musí být minimálně 300 mm nad terénem.

Tento požedavek je třeba dodržovat zejména z hlediska konstrukční ochrany dřeva.

2) Rovinnost desky by měla být do 15 mm.

To znamená, že rozdíl dvěma naměřenými body po ploše desky by neměl překročit 15 mm ve vertikálním směru. Tyto požadavky je velmi důležité dodržet především pro realizační firmy dřevostaveb, které staví formou prefabrikovaných panelů. Vyrovnávání nerovností desky je proces, který stavbu výrazně zdrží.

3) Rozměrová nepřesnost desky (rozdíl hodnot úhlopříček) by neměla překročit 30 mm.

4) Umístění hydroizolace/protiradonové fólie pod 150 mm vrstvu železobetonové desky.

Pro realizační firmy základových desek je umístění hydroizolace na základovou desku časová úspora, avšak při kotvení stěn dřevostavby pak dochází k výraznému porušení této vrstvy.

Cena základové desky pro dřevostavby

Pokud cena základové desky zahrnuje všechny výkopové a další práce, které se základovou deskou souvisejí (přípojky, hutnění atd.), můžeme počítat přibližně s cenou 3000 Kč m² bez DPH.

Pokud trochu prolustrujete internet, narazíte i na inzerované ceny od 1800 Kč/m². Vždy je třeba si vyjasnit, jaký objem prací nabízená cena obsahuje. V závěru totiž může lehce dojít k „nedorozumění“, které pro vás může znamenat navýšení ceny.

Snažte se realizační firmě dodat co nejvíce reálných podkladů a tím přesněji zjistíte, s jakou cenou základové desky můžete počítat. Cenu desky velmi ovlivňuje svažitost terénu daného místa, typ podloží a další důležité aspekty. Budete-li si desku dělat svépomocí, nezapomeňte na náklady spojené s pořízením nutného vybavení.


Pomohl Vám tento článek? Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Petr Novák
redaktor Dřevostavitele

Vydáno dne:
27.06.2013

37

Mohlo by Vás zajímat: