HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Požární odolnost dřevostaveb 3. díl - Nosné konstrukce a třídy reakce na oheň

Nosné konstrukce dřevostaveb jsou v sestaveny z materiálů, kterým jsme se podrobněji věnovali v předchozím článku tohoto seriálu. Vhodnou kombinací materiálů a jejich vrstvením dosáhneme příslušných požadavků na statiku, akustiku a požární bezpečnost. Většina konstrukcí v dřevostavbě tak celkem jednoduše splní požadovanou požární odolnost REI (t) podle ČSN 730810. Tyto požadavky jsou definovány v normách ČSN EN 1363-1 Základní požadavky a ČSN EN 1363-2.

Hořící dřevo

Alternativní a doplňkové postupy a konstrukce dřevostaveb jsou zkoušeny podle zkušebních norem pro jednotlivé typy nosných a nenosných prvků. Jsou to:

 • ČSN EN 1364-1 Nenosné prvky – stěny
 • ČSN EN 1364-2 Nenosné prvky – podhledy
 • ČSN EN 1365-1 Nosné prvky – stěny
 • ČSN EN 1365-2 Nosné prvky – stropy a střechy
 • ČSN EN 1365-3 Nosné prvky – nosníky
 • ČSN EN 1365-4 Nosné prvky – sloupy

Na základě výsledku zkoušky je stanovena výsledná požární odolnost např. REI 30. To znamená, že po dobu 30 minut nebyl překročen parametr únosnosti R (konstrukce se nezhroutila), parametr celistvosti E (konstrukce nepraskla a oheň neprošlehl) a parametr izolační schopnosti I (strana konstrukce odvrácená od požáru se nezahřála nad limitní teplotu).

Potíže nastávají při zatřídění konstrukcí podle druhu použitých materiálů. Normy ČSN 730802 a ČSN 730804 rozděluje stavební konstrukce podle druhu použitých materiálů do tří skupin tzv. konstrukčních částí druhu DP, DP2, DP3. Definice druhů konstrukčních částí je následující (viz. norma ČSN 730810):

Konstrukční části druhu DP1

nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:

 1. jen z výrobků třídy reakce na oheň A1 anebo A2 - pokud však jsou výrobky třídy A2 celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5% hmotnostních organických látek
 2. nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a/ (např. tepelné izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích nesmí být závislá stabilita ani únosnost konstrukce.

Bude Vás zajímat: Minerální vata je přítel dřevostaveb

Konstrukční části druhu DP2

nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:

 1. z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejich tloušťka je ověřena zkouškou, nebo je alespoň 12 mm (např. omítky na pletivu, desky na bázi sádry a jiné deskové materiály odpovídajícího zatřídění),
 2. z výrobků třídy reakce na oheň A1 až D umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a/; na těchto výrobcích může být závislá stabilita konstrukce (např. dřevěné sloupky, dřevěné nosníky),
 3. případně také z výrobků kterékoliv třídy reakce na oheň umístěných uvnitř konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukce (např. tepelné izolace mezi dřevěnými sloupky, opláštěné dle bodu a/).

Konstrukční části druhu DP3

Tyto konstrukční části zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Obsahují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

Z výše uvedených definic je zřejmé, že konstrukce s nosnými prvky ze dřeva jsou konstrukční části druhu DP2 a/nebo DP3. To ale u rodinných domů a menších bytových domů nemusí nevadit, protože většina konstrukcí splňuje kritérium konstrukční části druhu DP2 alespoň po dobu často požadovaných 15 minut.

Splnění požadavků na konstrukční část druhu DP2 znamená v případě dřevostavby, že je nutné nosnou dřevěnou konstrukci opláštit materiálem třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Toho lze dosáhnout např. následujícími způsoby. Dřevěná nosná konstrukce se opláští z obou stran sádrovláknitými deskami nebo se z vnitřní strany provede opláštění OSB deskou na kterou se později připevní z vnitřní strany protipožární sádrokartonová deska. Z vnější strany se připevní rovněž deska OSB dále zakrytá minerálním zateplovacím systémem. Vždy je důležité, aby z obou stran byly materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Neuvažuji zde o dalších požadavcích na konstrukce z hlediska akustiky a tepelné techniky.

Bude Vás zajímat: OSB desky

Pozn: Je zajímavé, že velmi podobnou cestou v klasifikaci konstrukcí se vydali i naši západní sousedé v SRN, kde otázka požární odolnosti zejména u vícepodlažních domů na bázi dřeva je diskutována mnohem intenzivněji než u nás. V Německu nemají konstrukční části druhu DP1-DP3 jako my, ale zavedli tzv. „Kapselkriterium“ označované K(t), které stanovuje dobu začátku vznícení dřevěné nosné konstrukce a je v podstatě jednodušší obdobou naší konstrukční části druhu DP2.

Tématem přístího a posledního příspěvku našeho seriálu o požární odolnosti dřevostaveb bude aplikování všech podmínek a kritérií v praxi.

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
17.03.2012

Photocredit: Ada Be

13

Mohlo by Vás zajímat: