HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Požární odolnost dřevostaveb 2. díl - Požadavky na stavební materiály

Splnění požadavků na dřevostavbu z požárního hlediska začíná správným návrhem konstrukce a správnou volbou materiálů. Musí být správně navržené únikové cesty pro zajištění bezpečného opuštění stavby uživateli a omezena možnost rozšíření požáru na sousední objekty – dodržení odstupových vzdáleností. Je třeba také zajistit únosnost jednotlivých stavebních prvků i celé stavby po určitou stanovenou dobu a omezit případné šíření ohně a kouře. Navíc je třeba brát zřetel i na bezpečnost hasičských jednotek likvidujících požár.

Žápalky na hromádce na stole

Aby výše uvedené požadavky byly splněny, je nutné v návrhu respektovat mj. dvě normy:

  • ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  • ČSN 730810 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

První norma je důležitá pro výběr materiálů s požadovanou třídou reakce na oheň a druhá pro stanovení požární odolnosti určení požadovaného druhu konstrukční části. Z hlediska požární bezpečnosti jsou stavební materiály (výrobky) charakterizovány normou ČSN EN 13501-1. Materiály jsou klasifikovány do sedmi tříd – A1, A2, B, C, D, E, F. Přičemž materiály A1 a A2 jsou „nehořlavé“ ostatní materiály tříd B-F jsou „těžce hořlavé“ až „lehce hořlavé“ viz. tabulka 1.

Pro podlahové krytiny jsou třídy stejné jen s indexem fl u příslušného písmena. Klasifikace se provádí podle normovaných zkušebních metod, ve kterých jsou uvedena klasifikační kritéria eventuálně dodatková klasifikace. Nezabývám se zde dalšími kritérii jako je kritérium vývinu kouře s1, s2, s3 a kritériem odkapávání pevných částic d0, d1, d2, protože pro zatřídění konstrukce z hlediska požární odolnosti nejsou zásadní. Většina výrobců stavebních materiálů tyto údaje poskytuje a jsou často dostupné na webových stránkách výrobců.

Výběr materiálů pro dřevostavbu

Nosným prvkem v dřevostavbě je dřevo. Je jedno zda jde o dřevo masivní, nastavené zubovým spojem (KVH, podle německého Konstruktionvollholz), lepené lamelové dřevo (BSH podle německého Brettschichtholz), dřevěné I-nosníky, nebo konstrukční překližky LVL – laminated veneer lumber. Konstrukční materiály na bázi dřeva jsou vždy (není mi známá žádná výjimka) zatříděny do třídy reakce na oheň D tudíž jde o materiál „hořlavý“.

Bude Vás zajímat: 6 důvodů pro KVH hranoly

Dalším konstrukčním prvkem v dřevostavbě jsou deskové materiály na bázi sádry (sádrovláknité desky) a dřeva např. OSB desky, méně již dřevotříska, nebo desky DHF. Výhodou sádrovláknitých desek je jejich klasifikace podle reakce na oheň do třídy A2 a zároveň jejich konstrukční charakter. Naproti tomu desky na bázi dřeva snapř. OSB poskytují stabilitu dřevěné sloupkové konstrukci, ale jsou klasifikovány ve třídě D a proto je nutné je ještě dodatečně opláštit „nehořlavým“ materiálem například sádrovláknitými nebo sádrokartonovými protipožárními deskami.

Uvnitř sloupkové konstrukce u obvodových stěn je na celou tloušťku stěny mezi vnějším a vnitřním pláštěm vložena tepelná izolace, která v konstrukci hraje významnou roli i z protipožárního hlediska. Proč? Protože chrání boční strany sloupků a v případě požáru sloupky odhořívají pouze z čelní strany. Z hlediska faktické ochrany proti požáru nezáleží tolik na materiálu izolace, ze kterého je vyrobena jako na objemové hmotnosti izolace samotné. Nejlépe se z požárního hlediska chová kamenná vlna s objemovou hmotností 50 – 80 kg/m³. Tím, že jde o izolaci s třídou reakce na oheň A1 a bodem tavení 1000°C je pro použití v protipožárních konstrukcích bezproblémová.

Bude Vás zajímat: Minerální vata je přítel dřevostaveb

Přestože skelné izolace mají třídu reakce na oheň rovněž A1 resp. A2 a bod tavení 600°C nelze je jednoznačně doporučit pro jejich relativně nízkou objemovou hmotnost cca.15-30 kg/m³. Překvapivě velmi dobře se chovají dřevovláknité izolace, které mají objemovou hmotnost 50 kg/m³. Přestože jejich třída rekce na oheň je E v případě požáru na povrchu zuhelnatí a odhořívají jen velmi pomalu. Dokonce i foukaná dřevovláknitá izolace ve stěnové konstrukci opláštěné deskami sádrovláknitými deskami tl. 18 mm obstála ve zkoušce požární odolnosti a byla dosažena hodnota požární odolnosti konstrukce REI 60 s následnou klasifikací REI 60 DP3 a REI 45 DP2.

Další díl tohoto seriálu bude věnován kombinacím materiálů nosných konstrukcí podle konstrukčních částí druhu DP.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
16.02.2012

8

Konstrukční systémy dřevostaveb 1. díl - Rozměrová a modulová koordinace

Důležitou a často opomíjenou podmínkou dobře zvládnutého návrhového konceptu...

Požární odolnost dřevostaveb 3. díl - Nosné konstrukce a třídy reakce na oheň

Požární odolnost konstrukcí dřevostaveb musí splnit normy ČSN 730810. Jak?

Česká legislativa je nepřítel pětipatrových dřevostaveb

Kvůli němu lapáme po dechu a zahraniční kolegové se nám ztrácí

Požární odolnost dřevostaveb 4. díl - Praktická aplikace

Zásady pro navrhování a realizaci konstrukcí dřevostaveb s požadavkem

Vícepodlažní dřevostavby za použití sádrovláknitých desek

Vícepodlažní domy, které mají ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou

Je to pasivní dřevostavba? 2. a 3. díl aneb použili jste dost izolace

Má váš dům dostatek izolace, aby opravdu splňoval kritéria pasivní dřevostavby?

Požární odolnost dřevostaveb 1. díl – úvod do problematiky

Dřevostavby nehoří, to požaduje česká i evropská legislativa. Je to opravdu tak?

Jsou hromosvody povinné? Kdy je potřeba mít ochranu proti úderu bleskem?

Stavíte dům a nejste si jistí, jestli potřebujete mít hromosvod? Podívejte se na varianty hromosvodů a jejich cenu.

Protipožární dveře vám při požáru poskytnou desítky minut navíc

Kolik stojí a co s sebou přináší pořízení protipožárních dveří? Jak poznat stupeň odolnosti dveří a kam je vlastně nejlépe umístit?

Stavební povolení: Princip a postup u rodinného domu

Žádost o stavební povolení má své jasně dané postupy a principy, které je nutné splnit, když chceme stavět rodinný dům. Přečtěte si odborný pohled architekta.