HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Požární odolnost dřevostaveb 4. díl - Praktická aplikace

Již ve fázi návrhu a později projektu je dobré znát konstrukce, které budou splňovat předpokládané požadavky na požární ochranu. Na první pohled to vypadá jako stavění od střechy, ale v principu jde o výběr takové konstrukce, kde je možné její protipožární vlastnosti doložit Požárně klasifikačním osvědčením vystaveným autorizovanou osobou. Řada výrobců tyto konstrukce má a na vyžádání je schopna doložit Požárně klasifikační osvědčení.

Oheň v krbu

Pro splnění všech požadavků na požární odolnost dřevostaveb a jejich konstrukčních částí je při projektování nutností:

  • provést kvalifikovaný návrh vhodného konstrukčního řešení a umístění dřevostavby
  • zvolit vhodné materiály a skladby konstrukčních prvků
  • provést kvalifikované posouzení požární odolnosti všech konstrukcí
  • zajistit kvalifikované zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Před realizací a pri realizaci dřevostavby je nutné zejména:

  • zpracovat výrobní a realizační dokumentaci
  • zajistit výrobu a montáž podle výrobní a realizační dokumentace
  • (z)kontrolovat provedení skutečného stavu, zda odpovídá zpracované dokumentaci

V případě, že je navržená konstrukce atypická a žádný z výrobců identickou skladbu ve svém portfoliu nemá, lze vyjít z již zkoušené konstrukce jako základu a při zachování parametrů původní skladby nechat zpracovat autorizovanou osobou jednorázové posouzení navrhované konstrukce platné pouze pro jeden konkrétní případ resp. stavbu. Tento postup je náročný nejen finančně ale i časově a doporučil bych ho používat jen v nejnutnějších případech.

Bude Vás zajímat: Bungalovy jako dřevostavby: Proč je to výhodné?

Nejhorší možnou variantou je navrhnout konstrukci pouze s odkazem v technické zprávě na to, že požadovanou požární odolnost jednotlivých konstrukcí podle požární zprávy zajistí dodavatel stavby. Tímto postupem je předem naprogramováno nedodržení konečného termínu dokončení stavby, odsunutí kolaudace na neurčito a výraznému prodražení celé stavby v důsledku nutnosti provedení dodatečného posudku ne-li dokonce provedení požární zkoušky.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Místo závěru doporučení

Zásady pro navrhování a realizaci konstrukcí dřevostaveb s požadavkem na požární odolnost:

  • Navrhovat konstrukce, které mají Požárně klasifikační osvědčení (PKO)
  • Důsledně dodržovat požadavky v požární zprávě
  • V případě nejasností vždy konzultovat s odborníkem případně s místně příslušným orgánem státní správy (zodpovědným pracovníkem útvaru Hasičského záchranného sboru)

Jen tak se lze vyhnout zásadním komplikacím v průběhu projektu i realizace stavby alespoň z hlediska požární ochrany.

Obsah seriálu o požární odolnosi dřevostaveb je tímto příspěvkem završen a budeme rádi, když se s námi v diskusi podělíte o své zkušenosti z praxe.

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
29.03.2012

8

Požární odolnost dřevostaveb 2. díl - Požadavky na stavební materiály

Splnění požadavků na dřevostavbu z požárního hlediska začíná správným

Požární odolnost dřevostaveb 3. díl - Nosné konstrukce a třídy reakce na oheň

Požární odolnost konstrukcí dřevostaveb musí splnit normy ČSN 730810. Jak?

Nová zelená úsporám je šancí pro pravé pasivní domy

Ministerstvo konečně vyhlásilo podmínky pro Novou zelená úsporám

Požární odolnost dřevostaveb 1. díl – úvod do problematiky

Dřevostavby nehoří, to požaduje česká i evropská legislativa. Je to opravdu tak?