HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Požární odolnost dřevostaveb 4. díl - Praktická aplikace

Již ve fázi návrhu a později projektu je dobré znát konstrukce, které budou splňovat předpokládané požadavky na požární ochranu. Na první pohled to vypadá jako stavění od střechy, ale v principu jde o výběr takové konstrukce, kde je možné její protipožární vlastnosti doložit Požárně klasifikačním osvědčením vystaveným autorizovanou osobou. Řada výrobců tyto konstrukce má a na vyžádání je schopna doložit Požárně klasifikační osvědčení.

Oheň v krbu

Pro splnění všech požadavků na požární odolnost dřevostaveb a jejich konstrukčních částí je při projektování nutností:

  • provést kvalifikovaný návrh vhodného konstrukčního řešení a umístění dřevostavby
  • zvolit vhodné materiály a skladby konstrukčních prvků
  • provést kvalifikované posouzení požární odolnosti všech konstrukcí
  • zajistit kvalifikované zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Před realizací a pri realizaci dřevostavby je nutné zejména:

  • zpracovat výrobní a realizační dokumentaci
  • zajistit výrobu a montáž podle výrobní a realizační dokumentace
  • (z)kontrolovat provedení skutečného stavu, zda odpovídá zpracované dokumentaci

V případě, že je navržená konstrukce atypická a žádný z výrobců identickou skladbu ve svém portfoliu nemá, lze vyjít z již zkoušené konstrukce jako základu a při zachování parametrů původní skladby nechat zpracovat autorizovanou osobou jednorázové posouzení navrhované konstrukce platné pouze pro jeden konkrétní případ resp. stavbu. Tento postup je náročný nejen finančně ale i časově a doporučil bych ho používat jen v nejnutnějších případech.

Bude Vás zajímat: Bungalovy jako dřevostavby: Proč je to výhodné?

Nejhorší možnou variantou je navrhnout konstrukci pouze s odkazem v technické zprávě na to, že požadovanou požární odolnost jednotlivých konstrukcí podle požární zprávy zajistí dodavatel stavby. Tímto postupem je předem naprogramováno nedodržení konečného termínu dokončení stavby, odsunutí kolaudace na neurčito a výraznému prodražení celé stavby v důsledku nutnosti provedení dodatečného posudku ne-li dokonce provedení požární zkoušky.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Místo závěru doporučení

Zásady pro navrhování a realizaci konstrukcí dřevostaveb s požadavkem na požární odolnost:

  • Navrhovat konstrukce, které mají Požárně klasifikační osvědčení (PKO)
  • Důsledně dodržovat požadavky v požární zprávě
  • V případě nejasností vždy konzultovat s odborníkem případně s místně příslušným orgánem státní správy (zodpovědným pracovníkem útvaru Hasičského záchranného sboru)

Jen tak se lze vyhnout zásadním komplikacím v průběhu projektu i realizace stavby alespoň z hlediska požární ochrany.

Obsah seriálu o požární odolnosi dřevostaveb je tímto příspěvkem završen a budeme rádi, když se s námi v diskusi podělíte o své zkušenosti z praxe.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Tomáš Holenda
Technický konzultant Steico

Vydáno dne:
02.06.2018

8 -3

Mohlo by Vás zajímat: