HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Opomíjený systém čištění koupacího jezírka a biobazénů

Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek, který je blízký přírodě a slouží nejen ke koupání, ale poskytuje také celoroční estetický zážitek. Koupací jezírka a biobazény jsou alternativou k bazénům s chemickou úpravou vody. Voda se v nich čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozeně čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Z hlediska principu čištění vody je rozdělujeme na koupací jezírka a biobazény. Koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, zatímco princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.


Princip čištění vody v jezírku
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: SZUZ (se souhlasem)

Rozdělení koupacích jezírek

Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na tři typy.

Fotogalerie:

i Foto: SZUZ (se souhlasem), A V, Freddy s Landscape Co.

Přírodní koupací jezírka

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život ve vodě i kolem ní. Pro čistou vodu v koupacím jezírku je totiž důležitá rovnováha všech organismů, tzn.:

  • vodních rostlin,
  • mikroorganismů,
  • planktonu.

Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se volně ve vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody – je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se za 24 hodin přefiltruje celý objem vody v jezírku.

Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňují pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů.

Velmi zjednodušeně to funguje takto:

Živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve, než zmineralizuje, odstraníme živiny z tohoto koloběhu.

Typ 1: Přírodní koupací jezírko

Přírodní koupací jezírko (typ 1) imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníce. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal.

Užitková zóna by měla mít hloubku 2–2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří 1/2–2/3 celkové plochy jezírka. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík. Péče o jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a/nebo na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

Typ 2: Koupací jezírko s odsáváním hladiny

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu 1. Kromě toho jsou z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu. Péče o jezírko je podobná jako u typu 1, navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer.

Aktuální ceny biofiltru zjistíte zde.

Bazén vs. koupací jezírko – co bude na vaší zahradě vypadat lépe?

Typ 3: Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem

Poměr užitkové a regenerační zóny může být 60–40 %. V jezírku typu 3 probíhají stejné procesy a principy jako u typu 2, a navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírají a mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorpce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) orthofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor.

Toto řešení je vhodné v místě, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob. Péče je obdobná jako u typu 2. Po delší odstávce (např. po zimním období) je nutné mineralizační filtr řádně propláchnout.

Přírodní bazény – biobazény 

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat.

Aktuální ceny skimmerů zjistíte zde.

Typ 4: Biobazén s biofiltrem bez doplňování živin

Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24hodinovým provozem v něm voda permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr. Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku, je nutno ho do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv. Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování narostlého biofilmu a hnojení dusíkem.

Zahradní jezírko okrasné i na koupání – inspirace, jak ho založit svépomocí

Typ 5: Biobazén s biofiltrem s doplňováním živin

V tomto typu přírodního bazénu je instalováno velké množství techniky, která je často umístěna mimo vlastní biobazén. Proces odebírání živin probíhá v nárůstu biofilmu v biofiltru většinou umístěném mimo vlastní biobazén. Substrát v biofiltru může svým složením doplňovat chybějící dusík. Navíc je zde zařazen sorbent fosforu. Péče je prakticky stejná jako u typu 4. Pro odstraňování sedimentu se doporučuje použití robota.

Rostliny zde buď nejsou žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může zabírat až 100 % vodní plochy. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě.

P.S. Řešíte zahradu nebo vybavení kolem domu? Navštivte online stavební veletrh Veleton, který se uskuteční 26. – 29. ledna 2024. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní na tomto odkazu. (počet vstupenek je limitován). Těšit se můžete na množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery.

Vydáno dne:
09.07.2023

Photocredit: SZUZ (se souhlasem)

2

Proč se tvoří řasa ve vašem jezírku? Může být jezírko úplně bez řas?

S řasou v jezírku se setkal každý z nás. Konečně se dozvíte, jak s ní bojovat. Podívejte se také do naší fotogalerie zahradních jezírek a načerpejte inspiraci pro vaše jezírko na zahradu... Číst více →Podzim je ideální čas pro přípravu jezírka na zimu. Jak na to?

Dobře připravené jezírko k zazimování předchází problémům na jaře. Jak jezírko zazimovat se dozvíte v našem článku... Číst více →Nejlepší bazén na zahradu? 6 metrů dlouhý zapuštěný ovál

V zahradě u dřevostavby nesmí chybět bazén. Jaký ale vybrat, abyste byli spokojení? Pomůže vám náš bazénový průvodce... Číst více →Zahradní jezírko okrasné i na koupání – inspirace, jak ho založit svépomocí

Chcete vybudovat okrasné či koupací zahradní jezírko, které bude pýchou vaší zahrady? Kde začít? Potřebujete stavební povolení, nebo ne? Vše o stavbě zahradního jezírka, včetně bohaté inspirace, najdete v tomto článku... Číst více →Vybíráme bazén: nadzemní vs. zapuštěný a další otázky předtím, než bazén koupíte

Koupi bazénu provází několik zásadních otázek. Pojďme se nad nimi zamyslet společně a inspirujte se zajímavými bazény v galerii... Číst více →Dřevěné koupací sudy jako zdravá alternativa bazénů – bez chemie a se spoustou zdravotních benefitů

Koupací sud je krásným doplňkem na zahradu a velký konkurent bazénů. Přečtěte si, jaké jsou typy koupacích sudů a inspirujte se v galerii... Číst více →Bazén vs. koupací jezírko – co bude na vaší zahradě vypadat lépe?

Bude se na vaši zahradu hodit bazén nebo spíše koupací jezírko? Poradíme vám tipy při výběru, inspirovat se také můžete v naší bohaté fotogalerii... Číst více →Zdravotním rizikům ze znečištěných bazénů lze předejít jednoduchým systémem

Rizikům infekcí z kontaminované bazénové vody lze jednoduše předejít. Srovnání pískové filtrace, kartušové filtrace a solinátorů... Číst více →