Jak se projeví klimatické změny na skladbu dřevin v našich lesích
HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Jak se projeví klimatické změny na skladbu dřevin v našich lesích

Jak reagovat na klimatické změny, kterým aktuálně čelí středoevropské lesy a dřevařský průmysl? Na to se zaměří nový výzkum pod taktovkou brněnských vědců z Mendelovy univerzity v Brně. Společně s dalšími evropskými špičkami v oboru se zaměří na to, jak se projeví klimatické změny na skladbu dřevin v našich lesích, a dále také na výzkum méně častých dřevin a jejich využití v praxi, aby do budoucna struktura evropských lesů odrážela požadavky trhu na dostatečnou produkci a kvalitu dřeva.Síly spojí 5 evropských zemí

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou koordinovat evropský projekt ASFORCLIC (Adaptation strategies in forestry under global climate change impact). Hlavním tématem projektu je multioborový výzkum méně častých lesních dřevin a jejich možné užití v praxi. Projekt rovněž sehraje významnou roli při zlepšování výzkumného a inovačního profilu fakulty a napomůže vytváření nových výzkumných aliancí. Vědci z LDF budou koordinovat celkem sedm institucí z Rakouska, Německa, Slovinska a Švédska. Projekt odstartoval v lednu 2021.

Mohlo by vás zajímat: Co bude po smrku? Která dřevina ho může v českých lesích nahradit?

Tři oblasti výzkumu

Projekt je rozčleněný na tři pracovní skupiny – lesnictví, vlastnosti dřeva a jeho aplikace a bioekonomika a politika. „První pracovní skupina se zaměřuje na dopad měnícího se životního prostředí na lesní dřeviny a strukturu lesů a rovněž si klade za cíl analyzovat různé adaptační strategie. Druhá studuje využití dřeva z méně často využívaných dřevin a možnosti modifikace vlastností. Třetí pracovní skupina analyzuje ekonomická hlediska využití dřevní hmoty a zaměřuje se rovněž na politiky, které mohou podpořit různé adaptační strategie,“ uvedl Vladimír Gryc z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií.

Jak se projeví klimatické změny na skladbu dřevin v našich lesích

Dopady klimatické změny na lesy povedou v dlouhodobém horizontu ke změně dřevinné skladby a tím i ke zvýšení dostupnosti dříve ekonomicky ne zcela plně využívaných dřevin. Tuto dřevní hmotu je třeba adekvátně zpracovat, aby ji bylo možné využít při vývoji nových produktů. Transformace a stabilizace lesů zejména v souvislosti s měnícími se environmentálními faktory ovlivňující jejich zdravotní stav a také kvantitu a kvalitu dřeva je velmi aktuální téma.

Syntézou stávajících znalostí může projekt napomoci při hledání adekvátní reakce na rychlé a bezprecedentní změny, kterým aktuálně čelí středoevropské lesy a dřevařský průmysl. Významnou roli při aplikaci závěrů z jednotlivých výzkumných skupin sehraje Školní lesní podniku Masarykův les v Křtiny, na jehož území budou výsledky analýz vědci ověřovat.

Lesy, které odrážejí požadavky trhu

Směrem k odborné veřejnosti se tým dále zaměří na otázky diverzifikace stanovišť, obecné klimatické parametry ovlivňující limity dostupnosti vody a opatření a strategie pro přizpůsobení lesního hospodářství klimatickým změnám. Dále bude projekt ASFORCLIC pokrývat dopady klimatické změny na tvorbu dřeva a jeho vlastnosti s cílem definovat účinek na budoucí výrobky ze dřeva. Zlepšení struktury evropských lesů odrážející požadavky trhu na dostatečnou produkci a kvalitu dřeva a modelům pro různé dřeviny určené k pěstování ve vztahu k jejich ekonomickému využití a zdravotnímu stavu je dalším významným výzkumným tématem zahrnutým do projektu.

Výzkum spojil špičky v oboru

Instituce zapojené do aktivit financovaných Evropskou unií v rámci výzvy H2020 představují špičky ve svých oblastech a disponují jedinečným přístrojovým a dalším vybavením. „ASFORCLIC uspěl v konkurenci 439 projektových návrhů předložených ve výzvě Twinning rámcového programu Horizont 2020,“ uzavírá Vladimír Gryc.

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Pavlína Pancová Šimková Ph.D.
Akademická pracovnice – Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF MENDELU)

Vydáno dne:
09.04.2021

Photocredit: Pixabay

3

Mohlo by Vás zajímat: