HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Vypalování komínů je nebezpečný přežitek. Kominíci radí bezpečnější způsoby čištění

Ročně vzplane více než tisíc komínů kvůli nevymeteným sazím. Jejich vyčištění je přitom několikrát do roka povinné a způsobů, jak se usazenin zbavit, je několik. Liší se hlavně cenou a bezpečností. Zkušení kominíci mají o nejlepších metodách jasno a upozorňují, že neodborné čištění může vést k riziku požáru, nebo dokonce úmrtí.


Vzplanutí sazí je podle hasičů nejčastější příčinou požárů komína
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: pixabay.com

Dehet je pro komín nebezpečný a nežádoucí

Při topení ve spotřebiči vznikají spaliny, které se postupně usazují na stěnách komínu. Vzniklý povlak tvoří saze a dehet, které jsou pro komín nežádoucí a ohrožují jeho funkčnost. Zanášení je častější a rychlejší u spotřebičů na tuhá paliva (dřevo, uhlí, ...), protože produkují více spalin než jiné typy spotřebičů. Největší riziko spojené s usazenými sazemi je, že se mohou snadno vznítit. Při hoření sazí teplota v komínu rychle stoupne přes 1 000 °C. Tím dochází k namáhání materiálu s rizikem jeho popraskání.

Množství vytvářených škodlivých látek lze přitom efektivně snížit správným topením ve spotřebiči. To zahrnuje například používání řádně prosušeného dřeva a uhlí, pálení paliva při správné teplotě nebo udržování komínu v dobrém technickém stavu. I při správném topení se ale saze v komínu přirozeně pomalu usazují. Proto je důležité nezapomínat na čištění komínu, které pomáhá předcházet neštěstím.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

V některých materiálech byly nalezeny zdraví škodlivé látky. Prodejci vám to samozřejmě neřeknou

Frézování komínů je bezpečná varianta, jak se zbavit dehtu

Nejčastěji využívanou metodou k čištění komínů je frézování. Taková možnost je rychlá, levná a bezpečná. Technik komín vyfrézuje během několika hodin za cenu přibližně tří tisíc korun. Frézování probíhá ze střechy komínu a technik při něm odstraní nashromážděnou vrstvu dehtu, až zbude jen čisté zdivo.

Starý komín není nutné bourat. Snadnější a o polovinu levnější je frézování

Dobře vyčištěný komín je také potřeba pro jeho vyvložkování.

Vložkování komínu je levná metoda pro splnění současných norem. Staré komíny tak nemusíte bourat

Vypalování komínů je nebezpečné i pro zkušené mistry

Pokud saze nelze odstranit jinou cestou, zákon dovoluje je vypálit. Jde o velmi náročnou a nebezpečnou práci, která se dnes již téměř neprovádí a lidem se namísto ní doporučuje spíše frézování. Výjimečnost vypalování komínů dokládají zkušení kominičtí mistři, kteří ji za svou dlouholetou praxi prováděli pouze párkrát, a shodují se, že to vícekrát zažít nechtějí. V některých případech však není zbytí.

Před zahájením vypalování se komínem protáhne řetěz, aby nedošlo k ucpání sazemi a případnému výbuchu. Také se upozorní hasiči, aby byli připraveni na případný zásah. Poté dva kominíci založí na obou koncích komína oheň, při němž dehet vyhoří. Vypálit lze cihlový a šamotový komín, nevypalují se hliníkové a nerezové vložky, protože by se mohly poškodit. Po vypálení se komín ještě hlídá, aby nedošlo k případnému obnovení požáru. Vypalování se nesmí provádět bez proškolení a majitelé ho nikdy nesmějí dělat sami. Hrozí totiž požár domu a otrava lidí plynem. Na video ze zásahu hasičů při požáru komínu se můžete podívat níže:

Vypalování komínů je rizikové i z hlediska pojištění

Při vypalování komínu vzniká velké riziko požáru. Pokud je oheň zapříčiněný neodborným vypalováním, není krytý z pojistky proti požáru. Pojišťovny totiž sledují, jak požár vznikl, a pokud by vypalování prováděl někdo jiný než proškolený technik, je šance na výplatu pojistky mizivá. Majitelé by také neměli zapomínat na běžné čištění komínů během roku. Hasiči evidovali v topné sezóně 2021/2022 více než tisíc požárů, které byly spojené s nevymetenými sazemi. Při takovém neštěstí bude pojišťovna chtít předložit potvrzení o pravidelných kontrolách prováděných certifikovaným technikem. Jak často je potřeba komíny čistit a kontrolovat, se můžete podívat v tabulce.

Vydáno dne:
12.11.2023

Photocredit: pixabay.com

1

Venkovní nerezové dvouplášťové komíny: V čem je jejich kouzlo?
Doba, kdy se komíny zdily z cihel je definitivně pryč.

Komínové stříšky: varianty pro různé typy komínů
Znáte všechny funkce komínových stříšek? V tomto článku si ukážeme, proč jsou komínové stříšky tak důležité, a jaké typy lze použít.

V Česku zachvátí požár 3 komíny každý den. Lidé opakují stále stejnou chybu
V loňském roce bylo hlášeno přes 1340 případů požáru komínů. V 85 % případů tomu lze jednoduše předejít prevencí.

Starý komín není nutné bourat. Snadnější a o polovinu levnější je frézování
Při rekonstrukci komínu je frézování nejlevnější alternativou. Samotné provedení je rychlé a cena záleží na použitém materiálu.

Vložkování komínu je levná metoda pro splnění současných norem. Staré komíny tak nemusíte bourat
Vyvložkovat komín znamená dát mu novou funkci. Jedná se o řešení pro připojování nových kotlů a podobných spotřebičů.

Tradiční komíny Češi ve velkém nahrazují moderními systémy. Důvodem jsou technické požadavky i cena
Nerezový komín je vhodný do interiéru i na fasádu. Díky svým vlastnostem se hodí i do pasivních domů.