HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Daň z nemovitosti se vám může téměř osmkrát prodražit

Obce mají na základě obecně závazné vyhlášky možnost upravit nebo zavést 3 typy koeficientů, kterými mohou změnit základní sazbu daně. Jedná se o tzv. korekční koeficient, koeficient 1,5 a místní koeficient. Pomocí těchto tří koeficientů jsou obce oprávněny provést vícenásobné zvýšení základní sazby, což vám v reálu může daň z nemovitosti téměř osmkrát prodražit. V jakých případech ke zvyšování daně dochází a co to pro vás znamená?


Daň z nemovitosti se vám může téměř osmkrát prodražit
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Archiv redakce

Stanovení místního koeficientu

Obce můžou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit tzv. místní koeficient, a to ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Místním koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrnu, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů dle § 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. Výsledná daň se jen díky místnímu koeficientu může navýšit až pětkrát. Využití koeficientu je plně v kompetenci obce a na svém území může stanovit pouze jeden koeficient stejný pro všechny nemovité věci, které jsou předmětem zdanění. Projděte si tipy a rady také v naší galerii.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Archiv redakce

Vícenásobné navyšování příjmů obecního rozpočtu

Navýšením daně z nemovitých věcí pomocí místního koeficientu tak mohou obce vícenásobně zvyšovat své příjmy do obecního rozpočtu. Místní koeficient, na rozdíl od (korekčního) koeficientu určeného podle počtu obyvatel obce, není zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí regulován a obce si tak jeho hodnotu mohou stanovit bez jakéhokoli omezení.

Jakých obcí se to týká?

Dle údajů Generálního finančního ředitelství v letošním roce navýšení místního koeficientu využilo 647 obcí, což je o 51 obcí více než minulý rok. S navýšením stoupl i počet obcí, které stanovily koeficient na nejvyšší možnou hodnotu 5 a nově se k nim přidala i Dolní Morava a Ledvice. Největší zastoupení má v letošním roce koeficient ve výši 2, který je stanoven pro 519 obcí.

Jak mohou obce zvýšit sazbu daně a co to pro vás znamená?

Daň z nemovitosti je složena z daně za jednotlivé druhy pozemků, ze zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, jejichž sazby se odvíjí od charakteru nemovitosti. Obce mají na základě obecně závazné vyhlášky možnost upravit nebo zavést 3 typy koeficientů, kterými mohou změnit (snížit či zvýšit) sazbu daně. Jedná se o tzv. korekční koeficient, koeficient 1,5místní koeficient. Základní sazba daně se násobí korekčním koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu.

Pro jednotlivé části obce se může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit až o 3 kategorie v členění koeficientů, přičemž koeficient 4,5 lze zvýšit pouze na koeficient 5. Zákon hovoří o možnosti úpravy koeficientu pro jednotlivé části obce, nicméně pojem „část obce“ blíže nespecifikuje. Určení jednotlivé části obce nicméně musí být naprosto jednoznačné. Pokud část obce nezahrnuje celé příslušné katastrální území, je nutné část obce specifikovat naprosto přesně. Koeficientem 1,5 lze v celé obci násobením zvýšit základní sazbu daně u některých budov, pro které není možné použít koeficient dle počtu obyvatel, tj. pro stavby a rodinné domy sloužící k individuální rekreaci, stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, pro garáže, stavby využívané pro podnikatelskou činnost a pro samostatné nebytové prostory užívané pro podnikání či jako garáže. Obce jej mohou zavést pro některé nebo pro všechny tyto nemovitosti.

Místním koeficientem lze zvýšit sazbu daně z nemovitosti s několika výše uvedenými výjimkami (viz § 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb). Pomocí těchto tří koeficientů jsou obce oprávněny provést vícenásobné zvýšení základní sazby, což může reálně zvýšit daň z nemovitosti téměř osmkrát.

Mohlo by vás zajímat: Zrušení daně z nabytí nemovitosti vám může prodražit hypotéku

Podmínky obecně závazných vyhlášek

Podmínky pro nabytí platnostiúčinnosti obecně závazných vyhlášek jsou upraveny v ust. § 16a, zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Obec je povinna obecně závaznou vyhlášku zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti. Daň z nemovitých věcí je vyměřována dle stavu k 1. lednu roku, na něhož bude vyměřena. Obecně závazná vyhláška musí proto nabýt platnosti nejpozději do 1. října v předchozím zdaňovacím období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období, aby od 1. ledna příslušného zdaňovacího období bylo možno podle ní postupovat. Pokud se tedy v roce 2020 obce rozhodnou využít zákonná zmocnění pro rok 2021, musí vydat obecně závazné vyhlášky tak, aby nabyly platnosti nejpozději do 1. října 2020 a účinnosti nejpozději do 1. ledna 2021.

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
25.05.2020

Photocredit: Archiv redakce

3

Mohlo by Vás zajímat: