HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stavební povolení: Princip a postup u rodinného domu

Tento článek se zabývá principy stavebního povolení pro rodinné domy. V aktuálním stavebním právu je totiž důležité, co povolujeme. Bavme se tedy o povolování rodinného domu. Je potřeba upozornit, že je nyní v přípravě nový stavební zákon. Ten má ambici celý povolovací proces změnit a měl by být účinný od roku 2023. Pevně věříme, že až to nastane, nebudou tyto řádky dále platit. Rodinný dům se nepovoluje územním řízením a stavebním povolením. Povoluje se územním souhlasem a oznámením záměru. Tím chci říct, že proces povolení domu je navržen jako dvoustupňový. Pro jednoduché stavby se standardně volí spojené řízení. Pro lepší pochopení si nejdřív popíšeme, k čemu který stupeň slouží.


Stavební povolení má svá jasně daná pravidla
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Shutterstock

Nejprve se podíváme na princip

Prvním stupněm je územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Druhý stupeň je stavební povolení nebo oznámení záměru.

První stupeň

První stupeň dům umisťuje. Tento stupeň se zabývá zejména vztahy mezi stavbou a jejím okolím. Zabývá se velikostí, nárokem na dopravu, na energie. Řeší objem, zastavěnou plochu, podlažnost, trasy přípojek a vypočtené potřeby energií. Tímto stupněm standardně bývá u rodinných domů územní souhlas. Abyste o něj mohli žádat, je nutné, aby v místě byly vybudované inženýrské sítě a dopravní komunikace. S vaším záměrem taky musí souhlasit sousedé. Pokud jedno z toho neplatí, je dům povolován územním rozhodnutím. Podrobněji se tímto zabýváme v článku o zkušenostech a perličkách při získávání stavebního povolení

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Shutterstock, 100 dřevostaveb, Pexels

Druhý stupeň

Druhý stupeň řeší způsob provedení stavby – vztah technického řešení a požadavků norem. Kontroluje, zda je dům ze statického hlediska proveditelný. Řeší, zda bude dostatečně chránit své obyvatele před škodlivými vlivy okolí – hlukem, prašností, chladem. Zda budou mít jak větrat. A taky zda dům splňuje požadavky energetické vyhlášky.

Spojené řízení

U jednoduchých staveb, jako jsou například rodinné domy, se tyto stupně spojují do jednoho. Říká se tomu společné oznámení záměru. Je to jednoduché a zapamatovatelné: souhlas + oznámení záměru = společný záměr. Jasné jako facka. Tento způsob zrychluje celý proces. Je velmi vhodný v případech, kdy záměr, tj. požadovaná podoba domu, jeho velikost, technologie, provedení, je v souladu s regulativy a stavem v území. Pokud jsou nějaké nejasnosti, nebo je ambice porušit některou z podmínek v místě stavby, tak je lepší povolování rozdělit.

Postup

Schéma postupu je vždy stejné. Liší se podrobnost dokumentace a rozsah požadovaných dokladů a vyjádření.

Jak to tedy běží:

  1. Projekt
  2. Projednání 
  3. Řízení na stavebním úřadě

Při společném oznámení záměru proběhne toto kolečko pouze jednou. Při rozděleném povolování se to řeší na dvakrát.

Mohlo by vás zajímat: Stavební povolení a dotčené orgány státní správy (DOSS): poklad je v dokladu

Jednotlivé kroky podrobně

1) Projekt obsahuje rozkreslení studie nebo jiné představy do dokumentace v podrobnosti dle požadavků vyhlášky o dokumentaci pro jednotlivé stupně. Zde upozorňuji, požadavky se v drobných detailech liší. Dokumentace tak musí být v souladu s podávanou žádostí. Různé stupně se fakticky liší v uspořádání bodů v jednotlivých zprávách. Zásadní informace obsáhnuté v dokumentaci jsou nicméně stejné. Je to jeden z mnoha způsobů, jak nám stát fakticky zjednodušuje povolování stavby.

2) Projednání obsahuje rozeslání projektů na stavebním úřadem určené orgány státní správy, správce sítí i zajištění souhlasů sousedů. Projekt je potřeba upravit podle požadavků. 

3) Projekt s vyjádřeními se podá na stavební úřad. Tento jej buď vezme a vydá souhlas, nebo ne a vyžádá si o doplnění podkladů. Pak teprve souhlas se záměrem vydá.

P.S. Řešíte stavbu domu, rekonstrukci nebo vybavení? Stáhněte si zdarma volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!Architektka

Vydáno dne:
21.04.2020

Photocredit: Shutterstock

4

Mohlo by Vás zajímat: