Online mapy v katastru nemovitostí prozradí, co se smí kde stavět
HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Online mapy v katastru nemovitostí prozradí, co se smí kde stavět

Katastrální mapy jsou nedílnou součástí katastru nemovitostí. Dříve se byly tyto mapy pouze v papírové podobě, v poslední době se ale stále častěji setkáváme s digitální verzí. Tyto mapy jsou schopny prozradit mnoho zajímavých informací, které by jinak bylo velmi složité získat. Jak katastrální mapy fungují?


katastrální mapa
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Agencia Brasília (Flickr CC 2.0)

K čemu slouží katastrální mapa?

Katastrální mapa je tzv. polohopisná mapa velkého měřítka s konkrétním popisem. V této mapě najdeme pozici nemovitostí i katastrální území. Dále zde najdeme hranice pozemků, komunikací či vodních ploch. K dohledání jsou také hranice státu, hranice chráněného území nebo další významná díla (mosty, tunely apod). Katastrální mapy se nejčastěji vyhledávají v katastru nemovitostí.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Agencia Brasília (Flickr CC 2.0), Tuten, J-a-a-p, Seznam.cz, a.s.

Podoba katastrální mapy         

Digitální katastrální mapa

Tento typ map vzniká při obnově katastrálního operátu, a to z podkladů výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo získaných číselných souřadnic do digitální podoby. Digitální mapa používá systém S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) v měřítku 1:1000. Aby mapa mohla být přepracována do formy digitální, musí se provést fyzické měření (zaměření), při kterém bude zajištěno zaznamenání potřebných údajů (délky, úhly apod.). Tyto údaje je pak nutné zanést do systému S-JTSK.

Digitalizovaná katastrální mapa

Tato mapa má dvě výsledné podoby. Každá z těchto podob se liší souřadnicovým systémem, do kterého byla převedena. Mohl být buď ponechán původní („historický“) systém katastru, nebo došlo k převodu do novějšího, ale stále používaného systému S-JTSK. Původně byly mapy zakresleny na plastových foliích v měřítku 1:2880. Hlavní rozdíl mezi oběma souřadnicovými systémy je technologie jejich převodu do digitalizované katastrální mapy.

Analogová katastrální mapa

Tato katastrální mapa bývala vyobrazena na plastové folii. V minulosti se střídaly různé souřadnicové systémy, proto byly katastrální mapy kresleny v různém měřítku. V dnešní době se analogové mapy již nepoužívají a jsou nahrazeny mapami digitálními nebo digitalizovanými.

Prohlížení katastrálních map

Do katastrálních map se dá nejsnadněji podívat na internetu přes nahlížení do katastru nemovitostí. Po zadání katastrálního území a čísla parcely se zobrazí přehledná mapa s umístěním dané parcely, tak jako v naší fotogalerii. Velkou výhodou těchto map je, že si můžete zvolit leteckou podkladovou mapu, do které se promítnou hranice parcel pozemků či staveb. Dále katastr nemovitostí nabízí mapy pozemkového katastru. Některé mapové portály jsou již propojeny s katastrem nemovitostí. Po vybrání některého objektu a zatržení volby „informace o dané parcele“, vás portál přesměruje přímo na vybranou parcelu do katastru nemovitostí. Přes další portály je možné hranice parcel sledovat také v jiných polohopisných podkladových mapách.

Mohlo by vás zajímat: Nahlížení do katastru nemovitostí (KN) + NÁVOD

Katastrální mapa ve vztahu k projektové dokumentaci dřevostavby

Katastrální mapy vyžaduje i stavební legislativa, která udává, co se do katastrální mapy má zakreslit ve vztahu například k plánované novostavbě rodinného domu. Katastrální mapa bývá součástí výkresů „situací“, kdy se do této mapy zakresluje navrhovaný objekt. Výsledný výkres pak bývá v měřítku podle použité katastrální mapy. Katastrální mapa tvoří podklad také pro „celkovou situaci stavby“, kde se již zakreslují všechny polohopisné údaje a objekty vztahující se například k navrhované dřevostavbě, jako jsou inženýrské sítě, oplocení či další doplňkové stavby. Ověřený snímek katastrální mapy budete potřebovat také doložit k přílohám projektové dokumentace stavby před jejím podáním na stavební úřad. Tuto mapu získáte například na katastrálním úřadě nebo na poště za úplatu. 

Katastrální mapa ve vztahu k realizovaným přístavbám či drobným stavbám

Většina lidí neví, jestli například přístavby k rodinným domům či drobné stavby mají být zapsány v katastru nemovitostí, a tím pádem dohledatelné v katastrálních mapách. Podmínky zápisu staveb do katastru se řídí normou. U jednotlivých typů staveb jsou důležité jejich rozměry a využití. Tyto vlastnosti ovlivňují, jestli stavba bude či nebude muset být zapsána do katastru nemovitostí. V případě, že si vlastníci těchto staveb nejsou jistí, je vhodné se informovat na katastrálním nebo stavebním úřadě. Tam se dozví, které stavby zápis do katastru vyžadují a které se bez něho obejdou. Po případném zapsání stavby do katastru se tato stavba do měsíce objeví v katastrálních mapách.

P.S. Plánujete stavbu rodinného domu? Navštivte náš Online kurz Stavíme dům, kde se v rámci 7 video lekcí dozvíte jak ušetřit a předejít zbytečnému stresu.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Marek Kuchař

Vydáno dne:
21.06.2022

Photocredit: Agencia Brasília (Flickr CC 2.0)

2

Mohlo by Vás zajímat: