HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Konstrukční ochrana dřeva v exteriéru a interiéru

Konstrukční ochrana dřeva je aspektem, který museli řešit naši předci od nepaměti. V dnešní podobě je však zmiňována s velkým rozmachem dřevostaveb daleko více. Správná aplikace konstrukční ochrany totiž zásadně prodlužuje životnost celé stavby. Konstrukční ochranu dřeva rozdělujeme na interiérovou a exteriérovou. Při představení jednotlivých možností ochrany dřeva se vychází hlavně z jejich praktického použití – podívejte se na ně do galerie


Dům ze dřeva
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Ron Porter

Naši předci v minulosti hojně používali dřevo nejen pro svá obydlí, ale také pro výrobu různých výrobků a nástrojů. V dnešní době dřevo také hodně využíváme. Produkce dřevní suroviny na našem území stoupá díky zvyšující se poptávce. Avšak z různých důvodů se v dnešní době musí používat i méně kvalitní dřevo. Z toho vyplývá, že více než kdy předtím musíme dbát na správnou ochranu dřevěných prvků ve stavbě z důvodu jejich delší životnosti. Inspirujte se také správnými řešeními v naší fotogalerii.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Ron Porter, Markus Spiske, Shutterstock, Marek Kuchař

Pojem konstrukční ochrana dřeva

Tento výraz se používá ve spojitosti s ochrannou dřevěných konstrukcí nebo výrobků, jehož hlavní cíl je zabránění:

  • kondenzace vzdušné vlhkosti ve dřevě nebo ve skladbě konstrukce, kde je dřevo umístěné,
  • zatékání dešťové vody na dřevěné prvky a tím zabránění jejích vyšší vlhkosti,
  • nemožnosti dostatečně odvětrat prostory, kde jsou dřevěné konstrukce uložené.

Mohlo by vás zajímat: 7 tipů jak ochránit dřevo, aby vydrželo věčně i bez impregnace

Znáte princip ochrany dřeva s ohledem na vlhkost?

Dřevo, které chceme zabudovat do stavby, musíme správně skladovat a chránit před vlivem nadměrné vlhkosti. Tímto způsobem docílíme toho, že bude dřevo v konstrukci plnit svoji funkci správně.

Vlhkost dřeva by měla být zvolena podle místa, do jakého ho chceme zabudovat. Rozlišujeme tyto prostory:

  • vytápěný interiér – vlhkost dřeva 7–13 %
  • nevytápěný interiér – vlhkost dřeva 13–19 %
  • vnější krytý prostor – vlhkost dřeva 13–23 %

Konstrukční ochrana dřeva v exteriéru

Ve venkovních podmínkách dřevo nejčastěji chráníme proti působení vody. Ta se vyskytuje například v podobě dešťových srážek nebo vlhkosti, která se může dostávat ke dřevu z nekvalitně odizolované spodní stavby z betonových základů nebo vlhkosti obsažené ve vzduchu.

 Mohlo by vás zajímat: Přirozená trvanlivost a odolnost dřeva

Ochrana dřeva u střechy a fasády

Rizikovou částí domu jsou střešní konstrukce zakrytá měděným, hliníkovým nebo pozinkovaným plechem. Na kovové krytině se sráží vzdušná vlhkost a dlouhodobě se tak zvyšuje i vlhkost dřeva. Případné narušení střešní konstrukce snížíme provedením větracích kanálků.

Dostatečný přesah střechy zajistí ochranu stěn domu nebo nosných dřevěných sloupků pergol. Správné obložení stěn (dřevěný obklad fasády) je konstrukčně řešeno tak, aby se z něj v případě kontaktu mohla voda co nejlépe odtékat a nedocházelo k jejímu zatékání do konstrukce.

Ochrana před stékající vodou

Vhodným uložením dřeva lze minimalizovat rovné plochy, na kterých by se mohla držet voda. Nízká drsnost povrchu zase zabezpečí menší nasákavost. Ćím je povrch hladší, tím hůře se na něm voda udrží a nedochází tak k zvýšenému příjmu vody dřevem. Velké dřevěné konstrukce se snažíme skládat z více kusů, aby nedocházelo k tvorbě velkých výsušných trhlin, a tudíž i k zatékání vody do dřeva.

Ochrana venkovních sloupků

U dřevěných přístřešků musíme zajistit dostatečnou výšku patky a to tak, že dřevěný sloupek bude osazen nad terénem alespoň 300 mm. Zakrytím vrchních ploch (čel sloupů) nebo alespoň jejich zkosením zajistíme, aby se v nich nedržela voda. Snažíme se nepoužívat nevhodné konstrukční spoje, ve kterých by se mohla držet voda. Dále je nutné umožnit „dýchání“ zabudovaného dřeva. To zajistíme například tím, že použijeme vzdušnější uchycení dřevěných prvků v kovových nosičích.

Konstrukční ochrana dřeva v interiéru

Zabudovávané dřevo v interiéru má poměrně nízkou vlhkost. Proto se na první pohled může zdát, že není nutné konstrukční ochranu dřeva řešit. Vždy tomu tak ale není.

Vznik nadměrné vlhkosti

Ke zvýšení vlhkosti v interiéru dochází tam, kde je nevhodně řešeno rozmístění nábytku (nábytek umístěný ve styku se stěnou), dále v prostorách přípravy jídel a koupelen může být špatně vyřešen odtah vzduchu. Nadměrná vlhkost se také může objevit v prostorách, kde se měnila okna z původních dřevěných na plastová a neprobíhá zde pravidelné větrání. Vlhkost je potřeba řešit také v místech, kde došlo k zatečení vody (narušená konstrukce střechy nebo vliv provozu topení).

Ochrana před vlhkostí

Občas se ale stane, že vlivem špatného konstrukčního uložení dřevěných prvků do stavby dojde k navýšení vlhkosti vlivem kondenzace vodních par, orosením chladných materiálů nebo zatečením vody při úklidu. Cílem ochrany dřeva v interiéru je, aby prostor, kde se dřevěné prvky vyskytují, byl pravidelně větraný, vzdušný a čistý. V takovéto místnosti, kde dochází k pravidelné výměně vzduchu, je dřevo patřičně chráněno.

Ochrana dřevěných podlah

Nedostatečným prouděním a výměnou vzduchu může dojít například k předčasnému znehodnocení podlah v přízemních prostorách. Nejvíce rizikové jsou dřevěné konstrukce částečně zapuštěné do země nebo ty, které mají přímý styk s vlhkou zemí. Optimální je uložení dřevěných konstrukcí a podlah do výše minimálně 35–40 cm nad úroveň terénu.

Ochrana stropních trámů

Při osazení stropních trámů do kapes zdiva je nutné zabezpečit, aby prostor mezi dřevem a zdivem byl alespoň 2–3 cm, aby mohlo docházet k odvětrávání mezery a současně aby zhlaví trámu leželo na podložce.

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Marek Kuchař

Vydáno dne:
14.12.2018

Photocredit: Ron Porter

4 -4

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE