HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Češi stále podceňují obytnou normu. Důsledky mohou být fatální

Největší průšvih na stavbě nemá úřední řešení. Potýká se s ním přitom mnoho domácností. Patříte mezi ně i vy? Veškerá pravidla vztahující se ke stavbě domu, která musíte zohlednit, stanovuje obytná norma. Zkontrolujte si v našem checklistu 6 zásad, na které nahlíží stavební úřad při udělování kolaudačního souhlasu.


Obytná norma
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Johann Heidar Arnason (Wikipedia CC 4.0)

Co je to obytná norma?

Obytná norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov. Ty platí pro rodinné domy, bytové domy, nástavby a přístavby.

Podmínky pro umístění obytné budovy (OB) stanovují rozhodnutí o umístění stavby v souladu s územně plánovací dokumentací, je-li pořízena. Pokud se chcete více ponořit do důležitých pravidel, zaměřte se na normu ČSN 73 4301. Ty nejdůležitější informace jsme vám z těchto norem však vytáhli. Zkontrolujte si v našem checklistu 6 základních pravidel pro navrhování RD (rodinných domů).

Co je to obytná budova?

Obytná budova je stavba určená pro trvalé bydlení. 2/3 podlahové plochy připadají na byty (včetně plochy vybavení). Definice bytu pak zní: Soubor místností (popř. místnost s minimální plochou 16 m2), které splňují požadavky na trvalé bydlení.

Fotogalerie:

i Foto: Johann Heidar Arnason (Wikipedia CC 4.0), © Dřevostavitel.cz, qsystem, Čechová J.,2012

Vzájemné odstupy staveb

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být minimálně 2 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek neplatí u budov umístěných ve stavebních prolukách a řadové zástavbě.

Vytváří-li rodinné domy (RD) mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 metrů. Ve stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi RD snížena na 4 m (v protilehlých částech stěn však nesmí být okna).

Vzdálenost RD od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Vzdálenost mezi sousedními budovami musí zároveň zajišťovat proslunění a denní osvětlení.

Navrhování schodiště

Pro projektování schodišť v obytných budovách platí ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky.

Nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen hlavních schodišť je:

 • u RD = 0,9 m,
 • u BD = 1,1 m.

Sklon schodišťových ramen je maximálně 35° (s výtahem), 33° (bez výtahu). V případě konstrukční výšky (menší než 3,3 m) a u schodišť do podzemních podlaží a na půdu je možno sklon zvýšit na 41° (nepleťte si půdu a podkroví – půda je, na rozdíl od podkroví, bez účelového využití).

Nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 80 cm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5 metrů po obvodu domu.

Podzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 80 cm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5 metrů po obvodu domu.

Dispozice domu či bytu

Řešení domu či bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1,8 x 0,6 x 1,8 m do všech obytných místností. V RD nesmějí být obytné místnosti a kuchyně přímo přístupné ze zádveří.

Rozdíl mezi závětřím, zádveřím a předsíní

Závětří chrání vstup do budovy před povětrností. Je před prostorem zádveří nebo předsíně.

Zádveří je u RD široké minimálně 90 cm, světlá šířka vstupních dveří je minimálně 80 cm (u bytu). Zádveří je umístěno před předsíní.

Předsíň je nutnou součástí domu (vstupní dveře se musí otevírat dovnitř). Minimální šířka je 110 cm (ve zúžení 80 cm), přičemž podchodná výška je 2,1 m.

Průchodná vs. podchodná výška

Podchodná výška značí vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a podhledem nad tímto stupněm (u RD je min. 2,1 m). Průchodnou výškou je naopak vzdálenost mezi výstupní čarou schodiště a podhledem (u RD je min. 1,9 m).

Názorné vysvětlení naleznete zde.

Speciální podmínky se vztahují na všechny místnosti v domě i bytě

V případě obývacího pokoje musí být jeho šířka minimálně 3,3 metrů. Tabulku s minimálními plochami obývacího pokoje v mnaleznete zde.

Co se týká kuchyně, její minimální světlá šířka při jednořadém skladování je 1,1 m, při skladování dvouřadém 1 m. Tabulku s minimálními plochami kuchyně v mnaleznete zde. U kuchyně je také důležité myslet na prostor uskladnění potravin (spíž), který musí být odvětraný a nesmí být vedle komína a sporáku.

V případě ložnice jsou její minimální šířky 1,95 m (pro jednu osobu) a 2,4 m (pro dvě osoby). Tabulku s minimálními plochami ložnice v mnaleznete zde.

V každém domě i bytě musí být minimálně jedna koupelna. V domě či bytě o více než 4 obytných místnostech musí být minimálně dvě umyvadla v rozdílných místnostech.

Ideální návrh dispozice – správné rozmístění pokojů v domě podle světových stran

Pravidla pro navržení samostatného WC

WC nesmí být přímo přístupné z obytné místnosti, kuchyně, jídelny a spíže.

 • V bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi může být spojeno s koupelnou.
 • V bytech s 5 obytnými místnostmi musí být instalovány 2 záchodové mísy.

Světlá výška musí být min. 2,3 m, šířka dveří pak minimálně 70 cm. Jak je to s minimálními šířkami místnosti, se podívejte na názorných obrázcích.

Výšková úroveň podlahy obytných místností

Úroveň podlahy obytných místností musí být minimálně 15 cm nad nejvyšší úrovní přilehlého UT (upravený terén) nebo terasy na terénu:

 • v pásmu 5 m od obvodové stěny (s osvětlovacím otvorem),
 • nebo 1 m od obvodové stěny (bez osvětlovacího otvoru),
 • minimálně 0,5 m nad hladinou podzemní vody (není-li místnost chráněna).

Okenní parapety, pod nimiž je venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být min. 0,85 m vysoké nebo musí obsahovat zábradlí, popř. jiné řešení nahrazující funkci zábradlí.

Správná výška parapetu

Výška parapetu se měří od povrchu podlahy k horní hraně vnitřního obkladu parapetu. Pokud k obytné budově přiléhá veřejný chodník, musí být horní hrana parapetů minimálně 1,8 m nad tímto chodníkem, nebo musí být mezi domem a chodníkem min. 3 m široká plocha zeleně.

Nejmenší dovolenou výšku zábradlí se dozvíte zde.

Minimální světlá výška v obytných místnostech

 • rodinný dům = 2,5 m,
 • byt = 2,6 m,
 • podkroví = 2,3 m,
 • sklep s provozem = 2,4 m,
 • sklep bez provozu = 2,1 m.

Má-li obytná místnost niku, která nemá samostatné přímé osvětlení, musí se šířka oddělujícího otvoru rovnat 4/5 šířky niky. Pokud máte nízkou výšku stropu a potřebujete dům zkolaudovat, máte dvě možnosti:

1. zásah do podlahové konstrukce (snížení výšky izolace v podlaze),
2. zásah do stropní konstrukce (zvýšení stropního podhledu).

Obecně je navyšování světlé výšky velmi problematické, jelikož vám po zásahu do konstrukce nebudou výškově odpovídat okenní a dveřní otvory. V otázce zárubní vám zbývá buď jejich vybourání nebo realizace jednoho schodu mezi dvěma pokoji, což je nekomfortní.

Světlá výška vs. konstrukční výška

Světlá výška místnosti je vzdálenost mezi nášlapnou vrstvou podlahy a nejnižším prvkem stropní konstrukce. Konstrukční výška je naopak výška podlaží vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu.

Názorné vysvětlení naleznete zde.

Proslunění obytných místností

Všechny místnosti musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Byt nebo dům je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností.

Co je to obytná místnost?

Za obytnou místnost se považuje část bytu nebo domu, která splňuje požadavky na bydlení a je určena k trvalému bydlení (její minimální plocha je 8 m2). 

U samostatně stojících domů, dvojdomů a koncových řadových domů jde o minimálně 1/2 plochy. Obytná místnost se považuje za prosluněnou, pokud splňuje 5 podmínek.

 1. Úhel slunečních paprsků musí být minimálně 25°.
 2. Sluneční záření musí vnikat do místnosti okenním otvorem krytým průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem.
 3. Výška slunce nad horizontem musí být minimálně 5°.
 4. Sluneční záření musí dopadat ve výšce 30 cm nad středem spodní hrany otvoru a minimálně 120 cm nad úrovní podlahy místnosti.
 5. Při zanedbání oblačnosti musí být proslunění 90 minut. 

Co se stane, když nedodržím obytnou normu?

V jednoduchosti vám stavební úřad neudělí kolaudační souhlas. Přečtěte si v souvisejícím článku, jaké procesy následně nastanou a jakým nelegálním krokům byste se měli raději vyhnout.

Stavební úřad odmítl zkolaudovat dům. Majitelé jsou zoufalí

P.S. Chystáte se na veletrh FOR ARCH ve dnech 19. – 23.9.2023 v Praze Letňanech? Máme pro vás zdarma volnou vstupenku ke stažení zde.

Vydáno dne:
20.08.2023

Photocredit: Johann Heidar Arnason (Wikipedia CC 4.0)

7

Konstrukční systémy dřevostaveb 2. díl - Stěny, stropy, střechy

Konstrukční systémy dřevostaveb dnešní doby... Číst více →Co potřebujeme ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 sb.?

Ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je nutné doložit nejen projektovou dokumentaci, ale také další podklady. Jaké to jsou?.. Číst více →Na čem v praxi nejčastěji ztroskotává získání stavebního povolení

Proces získání stavebního povolení přináší mnoho zajímavých situací. Některé se jeví až nelogicky. Podívejte se s námi na nejčastější důvody, kvůli kterým získání stavební povolení často ztroskotává... Číst více →Ideální návrh dispozice – správné rozmístění pokojů v domě podle světových stran

Při návrhu dispozice se zaměřte na správné rozmístění pokojů. Napomoci vám mohou světové strany. Kde je silný vítr, kde chlad a kde svítí intenzivně slunce?.. Číst více →Novostavby se často dramaticky prodražují kvůli ignorování stavebního průzkumu

Nezanedbávejte klíčový faktor při plánování a realizaci staveb – stavební průzkumy... Číst více →Některé stropy jsou tikající časovaná bomba. Málokdo si uvědomuje rizika

Jak zavčas předejít nebezpečnému a finančně náročnému zhroucení stropní konstrukce?.. Číst více →Stavební úřad odmítl zkolaudovat dům. Majitelé jsou zoufalí

Stačí malá chyba a člověk se může rázem dostat do velkých problémů. Možná to zní jako přehnané strašení na úvod, ale toto zlaté pravidlo platí nejen při řízení automobilu, ale i u veškerých stavebních procesů. Některé chyby jsou totiž jen velmi těžko řešitelné, ne-li dokonce úplně neřešitelné... Číst více →