HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Nový stavební zákon je tu. A s ním přichází velké změny

O novém stavebním zákoně se mluví dlouho. Každý, kdo chce stavět nebo rekonstruovat, žije ve značné nejistotě. Přestože někteří z nás už ani nedoufali, nakonec jsme se přece jen dočkali. Nové znění zákona je na světě, je schváleno a připraveno brzy vstoupit v účinnost. Našim redaktorům se povedlo získat čerstvé a ověřené informace přímo od kvalifikovaného zdroje. Vypátrali jsme, co ve skutečnosti tento zákon přináší a co se pro nás, běžné občany, mění. Není toho málo.


Novinky ve stavebním zákoně
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: © Dřevostavitel.cz

Nový stavební zákon je schválen. Odkdy začne platit?

Zákon č. 283/2021 Sb., neboli nový stavební zákon (NSZ), vstupuje v účinnost dne 1.7.2024. Od té chvíle se jím musíte řídit. Výjimkou budou pouze tzv. Vyhrazené stavby (výpis staveb), které nabývají účinnosti již 1.1.2024. Vzniká nově také přechodné období od 1.1.2024 do 30.6.2024, kdy se ještě bude postupovat dle dosavadních právních předpisů.

Počkat si a nebo stihnout ještě platnost současného zákona? Složitá otázka. Pro někoho bude nový stavební zákon výhrou, pro někoho může být naopak zásadní komplikací. Pojďme se na to tedy podívat více dopodrobna.

Fotogalerie:

i Foto: © Dřevostavitel.cz, © Dřevostavitel.cz, 100 Dřevostaveb (se souhlasem), Sunny611 (Pixabay)

Mění se kategorizace staveb

Na základě § 5 NSZ je definice pojmu „stavba“ nově následující:

„Stavbou se rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“

Stavby se budou dělit na následující:

 1. drobnékteré jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
 2. jednoduchékteré jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 3. vyhrazenékteré jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a
 4. ostatní.

Drobné stavby nově nebudou vyžadovat kolaudaci a mohou být prováděny svépomocí

Drobné stavby nevyžadují povolení – nebude vyžadovat projednání se stavebním úřadem, a tudíž nejsou na kolaudaci. Všechny drobné stavby (až na 2 výjimky – bod 11 a 12) mohou být prováděny stavebníkem svépomocí – postačí pouze stavební dozor (nemusí být autorizovaná osoba). V případě dokumentace – ve vztahu k drobným stavbám nebude předepsána.

Seznam drobných staveb naleznete zde.

Jednoduché stavby však budou vyžadovat povolení

Všechny jednoduché stavby jsou na povolení, ovšem jen některé se budou kolaudovat a potřebovat projektovou dokumentaci. Všechny mohou být provedeny svépomocí, přičemž postačí stavebníkovi stavební dozor (výjimka platí pouze pro stavby na bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou – zde by byla zapotřebí autorizovaná osoba).

Seznam jednoduchých staveb naleznete zde.

U tzv. vyhrazených staveb bude muset být autorský dozor projektanta

Vyhrazené stavby jsou infrastrukturní stavby, které financuje stát, tj. stavby jako dálnice, VRT, přehrady a tak podobně.

Tyto stavby vyžadují veškerá povolení, kolaudaci, projektovou dokumentaci (provedenou dodavatelsky a tudíž vyžadují osobu (autorizovaného) stavbyvedoucího). Navíc se musí provádět u vyhrazených staveb výstavba za přítomnosti projektanta.

Seznam vyhrazených staveb naleznete zde.

Ostatní stavby budou mocí být bez projektanta

Všechny ostatní stavby budou na povolení, kolaudaci, projektovou dokumentaci (provedenou dodavatelsky), vyžadují osobu (autorizovaného) stavbyvedoucího. Není zde nutná přítomnost projektanta.

V seznamu staveb se dozvíte podrobné specifikace jednotlivých sektorů.

Bude vás zajímat:

Nový stavební zákon zvětšuje okruh staveb, které nevyžadují povolení – např. nyní povolení nevyžaduje stavba do 25 m2 (splňující ještě další podmínky), nově to bude stavba do 40 m2.

Opět bude nutná kolaudace – stavebník dostane kolaudační rozhodnutí. Aktuálně to je tak, že nic nedostane a proběhne jen závěrečná kontrolní prohlídka (doloží doklady, podá žádost a tím je proces ukončený).

Ploty do 2 m v zastavěném území nebo zastavitelné ploše nebudou vyžadovat nic. Aktuálně jsou ploty podél veřejné komunikace na územní souhlas.

Na úřad budete podávat už jen jednu žádost

Nový stavební zákon už nebude znát dualitu územního řízení a stavebního řízení – vše se bude jmenovat Řízení o povolení záměru, a to buď stavebním
záměru nebo nestavebním záměru (= náhrada územního řízení). Výhodou tedy je, že bude stavebník podávat jen jednu žádost.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

„Zatravňovací dlažba vyšla levněji než zámková dlažba.“ Kutil Ondra prozradil, v čem vidí výhody i postup

Vznikne státní stavební správa

Jak je vidno ze soustavy stavebních úřadů, nově na krajské úřady přechází hodně pravomocí, budou doslova zahlceni. Nově také vznikne DESÚ (dopravní a energetický stavební úřad), jehož nadřízeným orgánem je ministerstvo dopravy. MD bude v první instanci řešit Vyhrazené stavby.

 • MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • MD = Ministerstvo dopravy
 • KÚ = Krajský úřad
 • DESÚ = Dopravní a energetický stavební úřad

Role orgánů se mění, všechno bude jinak

Nově se dotčené orgány budou stále vyjadřovat samostatně, ale nepřejdou pod stavební úřad (nebudou integrovány do státní správy). Tudíž by se vyjadřovaly k souladu přímo v odůvodnění rozhodnutí.

Předpokládala se forma vyjádření, což by byl jen podklad pro stavební úřad. Nyní se jedná o formu závazného stanoviska (závazné pro stavební úřad – nelze se od toho odchýlit). Forma vyjádření by zvyšovala odpovědnost stavebního úřadu (nutnost důkladného přezkoumání). A nakonec ani tohle nebude.

Problematika procesu

Zavádí se princip apelace pro odvolací orgán (pro obecné stavební úřady je jím KÚ.

Výhodou je, že skončí ping-pong princip. Po odvolání musí kraj rozhodnout – nelze zrušit a vrátit se k novému projednání stavebnímu úřadu. Jedná se o možné zrychlení procesu. NSZ nezná zjednodušené procesy – už žádné souhlasy, veřejnoprávní smlouvy, sdělení. Na druhou stranu bude možnost vydat povolení jako první úkon v řízení (za splnění podmínek), žádost – a na to rovnou povolení.

Momentálně se vydává za splnění podmínek souhlas a stavebník může rovnou stavět. V příštím roce bude povolení, a tudíž se bude muset čekat na nabytí právní moci. Lhůty stavebního úřadu budou i s NSZ pořád vnímány jako lhůty pořádkové povahy, z čehož vyplývá, že nedodržením nevzniká nezákonnost rozhodnutí. Je změna, od kdy se začíná počítat lhůta pro vydání rozhodnutí (nyní je to tak, že se počítá od podání žádosti), po případné přerušení a od doplnění dobíhá zbytek. NSZ – lhůta začíná běžet až po doplnění kompletní žádosti. Nebude se tam počítat čas před výzvou k doplnění.

Nové požadavky na výstavbu

Novinkou je tzv. stavební právo hmotné. Do zákona se tak dostávají požadavky na výstavbu, které jsou nyní ve třech vyhláškách:

 • 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
 • 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
 • 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Do konce roku 2023 však bude vydána jedna prováděcí vyhláška, která upravuje obecné požadavky na výstavbu. V tuto chvíli jsou tři (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérovost).

Digitalizace je konečně tu

Dočkali jsme se. Podání žádosti bude umožněno i přes Portál stavebníka (zůstane i archaická možnost podat v listinné podobě). Stavební úřad však stále nebude moci doručovat dokumenty online, bude proto i nadále doručovat klasickým způsobem.

Digitalizace by měla být hotová do nabytí účinnosti tohoto zákona. Výhodou je, že stavebník bude moct podat žádost bez závazných stanovisek dotčených orgánů. Stavební úřad si tyto dokumenty obstará sám. Zní to skvěle, ovšem pozor. Pokud se dotčený orgán vyjádří až po zhotovení projektové dokumentace, bude následně potřeba tuto dokumentaci přepracovat. To může znamenat prodražení celého procesu. Až praxe tedy ukáže, která cesta bude nejvhodnější. V tuto chvíli lze obecně říct, že výhodnější bude dodávat projekt kompletně celý.

Vydáno dne:
09.06.2023

Photocredit: © Dřevostavitel.cz

38

Co potřebujeme ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 sb.?
Ke stavebnímu povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je nutné doložit nejen projektovou dokumentaci, ale také další podklady. Jaké to jsou?

Úplně jiná dřevostavba: Obvodové stěny o tloušťce pouhých 17 cm
Obvodové stěny dřevostavby o tloušťce 17 cm? Jde to. Správné izolace a fyzika vlnění vám zajistí výbornou tepelnou i zvukovou izolaci. Jak na to?

Zrušení daně z nabytí nemovitosti vám může prodražit hypotéku
Vláda schválila návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Koho se toto rozhodnutí týká, jak ovlivní realitní trh a jaký dopad bude mít na dřevostavby?

Stavební úřad odmítl zkolaudovat dům. Majitelé jsou zoufalí
Stačí malá chyba a člověk se může rázem dostat do velkých problémů. Možná to zní jako přehnané strašení na úvod, ale toto zlaté pravidlo platí nejen při řízení automobilu, ale i u veškerých stavebních procesů. Některé chyby jsou totiž jen velmi těžko řešitelné, ne-li dokonce úplně neřešitelné.

Češi stále podceňují obytnou normu. Důsledky mohou být fatální
Největší průšvih na stavbě nemá úřední řešení. Potýká se s ním přitom mnoho domácností. Patříte mezi ně i vy?

Novela stavebního zákona řeší problém s bydlením. Týká se seniorů i mladých
V poslední době se zdá situace s bydlením absolutně neřešitelná. Byla však vydána novela stavebního zákona, která přináší řešení pro mladé i seniory.

Stavební povolení snadno a rychle. Chystaná novela přináší zjednodušení i komplikace
S novelou stavebního zákona přijde sjednocení devíti zákonů do jednoho povolení. Tím se má zrychlit a usnadnit vydávání stavebního povolení.

Nový portál pro stavební povolení slibuje úsporu 30 tisíc
Ministerstvo věří, že online stavební povolení půjde vyřizovat již brzy. Odborníci upozorňují na rizika.

Zavolali jsme ministru Bartošovi, aby nám objasnil věci, které znervózňují naše čtenáře
Všichni napjatě čekají, co přinese nový stavební zákon. S ním přijde také digitalizace. Dva strašáci současně. Komentátoři se předhání, co z toho způsobí větší apokalypsu.

Úřady nestíhají kvůli zákeřným žadatelům. Nemají se jak bránit
Jak už to tak v životě bývá, lidé jsou různí. Někteří se starají o sebe, jiní více o ty druhé. Někteří chtějí své blaho, jiní raději investují čas do poškozování druhých.