HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stavební úřad může přijít k vám domů na kontrolu. Pokud ho nepustíte dovnitř, hrozí pokuta 50 tisíc

Jedná se sice o váš vlastní pozemek, koho na něj však pustíte, si v některých případech sami vybrat nemůžete. Zvláště, pokud se to týká úřadů, se kterými se nevyplatí si zahrávat. V případě, že neumožníte provedení kontrolní prohlídky nebo se na ni bez uvedení vysvětlení nedostavíte, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun. Co všechno je třeba udělat, abyste se pokutě vyhnuli?


Stavební úřad může udělit pokutu 50 tisíc, pokud majitelé pozemku a stavby brání kontrole
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Katalog projektů Dřevostavitele (se souhlasem)

Stavební úřad má právo vejít na váš pozemek. Souhlas nepotřebuje

Stavební úřad může ze zákona provádět kontrolu vaší stavby. Kontrolní prohlídka probíhá většinou tehdy, jakmile stavba dospěje do určité fáze, může k ní však dojít až na samém závěru stavby. Termín kontroly je většinou uveden v povolení ke stavbě.

Stavební úřad by vás měl o kontrolní prohlídce informovat dopředu, jsou však situace, kdy může přijít i bez ohlášení. Vždy vás však může o vstupu na váš pozemek uvědomit. Nicméně souhlas k němu nepotřebuje. Kontrole se majitel pozemku nesmí bránit, a navíc musí být u kontroly přítomen.

Pokud úřad provádí kontrolu v jiném termínu, než je uveden v povolení stavby, je to pravděpodobně z důvodu anonymního upozornění, že stavební práce neprobíhají tak, jak mají. Stavební úřad je pak jakousi pojistkou nebo garantem, aby vše na stavbě probíhalo správně.

Pokuta 50 tisíc. Klidně i opakovaně

Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu 50 tisíc korun tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Pokuta může být udělena také tomu, kdo se na výzvu stavebního úřadu nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle stavebního zákona povinen.

Pokuta musí být udělena rozhodnutím. Stavební úřad je povinen dbát na to, aby výše pokuty odpovídala míře provinění, tj. podle jeho správního uvážení v rozmezí od jednotek korun až do zmíněných 50 000 Kč. Pokud by se však bojkotování kontrol stavebního úřadu opakovalo, může být pokuta udělena opakovaně.

Stavební úřad kontroluje bezpečnost, hluk i technický stav budovy

Stavební úřad musí u stavby hlídat hned několik oblastí:

  • Stavební úřad dohlíží, zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace a zda jsou řádně vedeny záznamy o stavbě.
  • Stavební úřad kontroluje stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
  • Povinností úřadu je dohlédnout, zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a měření.
  • Úřad provádí kontrolu, zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem a zda je řádně prováděna údržba stavby.
  • Stavební úřad provádí kontrolu, zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.
  • Úřad dohlíží na dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby nebo pozemku.

Na prohlídku musí nastoupit i projektant a stavbyvedoucí

Kontrolní prohlídka stavebním úřadem probíhá na základě ověřené projektové dokumentace. Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky také stavebník a projektant, případně stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud na konkrétním staveništi pracuje.

Pokud máte k průběhu prohlídky nějaké připomínky, vyčkejte s nimi. O průběhu prohlídky sepíše stavební úřad na místě protokol a vy trvejte na zapsání svých připomínek.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

Bungalov na klíč (63 m2) za dostupnou cenu je navržený přesně pro seniory

Kdo je připraven, není překvapen

Pokud se na kontrolu stavebního úřadu připravíte, budete mít větší jistotu, že vše proběhne hladce a bez zbytečných komplikací. Majitelé nemovitostí a stavebníci by měli zajistit, aby všechny relevantní dokumentace a záznamy o stavbě byly kompletní, aktuální a snadno přístupné pro kontrolního úředníka. V praxi to znamená ověřenou projektovou dokumentaci, záznamy o průběhu stavby, výsledky provedených zkoušek a měření, a jakékoli další dokumenty požadované stavebním zákonem nebo konkrétními nařízeními.

Dále je důležité zkontrolovat, že stavba a její okolí vyhovuje všem bezpečnostním normám a předpisům, aby nedošlo k případným zbytečným rizikům pro zdraví a bezpečnost. Vstřícná komunikace a spolupráce s úřadem může výrazně přispět k plynulému průběhu kontrolního procesu. Připravenost a proaktivní přístup zajišťuje nejen hladký průběh kontrolních prohlídek, ale také demonstruje závazek majitele nebo stavebníka k dodržování stavebních předpisů a bezpečnostních norem.

Vydáno dne:
24.03.2024

Photocredit: Katalog projektů Dřevostavitele (se souhlasem)

2

Nový portál pro stavební povolení slibuje úsporu 30 tisíc

Ministerstvo věří, že online stavební povolení půjde vyřizovat již brzy. Odborníci upozorňují na rizika... Číst více →Moderní dům měli postavený za 3 týdny. Prozradili, jak urychlit proces na stavebním úřadě

Všichni víme, jak se někdy táhne vyřízení stavebního povolení na stavebních úřadech. Tito majitelé z Moravy potřebovali bydlet co nejdříve, a tak zakročili... Číst více →Firmy provádějící stavební průzkumy si naceňují nesmyslné částky. To stejné můžete mít za třetinu ceny

Mladý pár staví dům na jižní Moravě a potřeboval stavební průzkum na svém pozemku. Oslovili několik společností a dostali čtyři cenové nabídky, které se však značně lišily... Číst více →Když stavební úřad nedodrží termín, existuje cesta, jak se bránit

Zažil to už skoro každý. Úřady jsou přetížené a často nestíhají odbavovat nápor požadavků, které každým dnem přichází od občanů... Číst více →