HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Prostup tepla stěnou – výpočet a kalkulačka pro vícevrstvou konstrukci

Výpočet prostupu tepla stěnou je důležitý pro získání základních tepelně-technických parametrů konstrukce. Jedná se o součinitel prostupu tepla, pomocí kterého se hodnotí kvalita zaizolování stěny. Na různé stavby se vztahují konkrétní hodnoty, které stanovuje norma. Na dalších řádcích se dočtete, jak vypočítat součinitele prostupu tepla pro vícevrstvou konstrukci obvodové stěny dřevostavby.


Výpočet prostupu tepla obvodovou stěnou
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Shutterstock

Co je vlastně součinitel prostupu tepla?

Z pohledu tepelně-technických vlastností obvodové stěny byla zavedena hodnota součinitele prostupu tepla, která zjednodušeně řečeno vyjadřuje, zda-li stěnová konstrukce je dostatečně zateplena podle normových požadavků. Někteří stavebníci znají pojem součinitel prostupu tepla jako převrácenou hodnotu tepelného odporu. Podle kvality zateplení obvodové stěny domu pak rozlišujeme jednotlivé typy energeticky efektivních staveb, například pasivní domy nebo domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Shutterstock, Green Mountain Girls Farm, millipz, ARBRE ÉVOLUTION

Součinitel prostupu tepla – požadavky na novostavby

V současné době se staví nové rodinné domy pod názvem „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ (podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov). Jedná se o stavby, jejichž vodorovné a svislé konstrukce musí splňovat přísnější požadavky na součinitel prostupu tepla, než jsou uvedeny v ČSN 73 0540-2 o tepelné ochraně budov z roku 2011.

Mohlo by vás zajímat: Strašák nZEB – jak se budou stavět novostavby od 1. ledna 2022?

Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je potřeba splnit následující požadavek: požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dané stavební konstrukce musíme vynásobit hodnotou 0,7. V případě obvodové stěny stanovuje norma ČSN 73 0540-2 hodnotu 0,30 W/m2K. Po vynásobení 0,30 * 0,7 dostáváme součinitel prostupu tepla 0,21 W/m2K, což je výsledný požadavek na stavby rodinných domů (budov s téměř nulovou spotřebou energie). Na této hodnotě je také postavena naše online kalkulačka Prostup tepla – výpočet.

Používání online kalkulačky Prostup tepla – výpočet

Práce s naší kalkulačkou pro zjištění prostupu tepla nevyžaduje žádné odborné znalosti. Postačí, když budete mít k dispozici skladbu obvodové stěny daného domu. Z té jste pak schopni vyčíst konkrétní materiál, který si vyberete z rolovací nabídky stavebních prvků. S potvrzením výběru konkrétního materiálu se objeví také jeho tloušťka. Tu můžete buď nechat stávající, nebo přepsat na jinou hodnotu. Takto vypíšete všechny materiály v konstrukci stěny. Je však nutné postupovat po jednotlivých materiálech od interiérové strany k exteriérové. Po zadání všech materiálů a jejich tlouštěk zatrhněte tlačítko „Vypočítat“ a hned se ukáže výsledný součinitel prostupu tepla zadané skladby obvodové stěny. Vypočtený výsledek naší kalkulačkou je navíc srovnán s normovou hodnotou vztahující se na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (tedy s hodnotou 0,21 W/m2K). V případě splnění požadavku se vám objeví zelený nápis „splňuje“, nebo nevyhovující požadavek dle normy s červeným nápisem „nesplňuje“. 

Co ovlivňuje volbu materiálu z pohledu tepelných vlastností při výpočtu?

Při návrhu jednotlivých materiálů tvořících tepelnou izolaci ve skladbě stěny rodinného domu můžeme vycházet z mnoha variant. Rozhodující však pro nás je tzv. koeficient tepelné vodivosti materiálu. Čím menší hodnota, tím lépe materiál izoluje. Například koeficient u minerální izolace se pohybuje v rozmezí 0,32–0,39 W/mK, u polystyrenových desek 0,036–0,039 W/mK nebo například u polyuretanových izolací 0,020–0,024 W/mK. Jednotlivé materiály izolací tak mají vliv na konečnou tloušťku obvodové stěny, kterou je potřeba přizpůsobit požadované hodnotě součinitele prostupu tepla pro konkrétní typ stavby.

Kde všude využijeme hodnotu součinitele prostupu tepla?

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny je základním ukazatelem pro zhodnocení obálky budovy z pohledu dostatečné tepelné izolace zabudované do konstrukce. Hodnota prostupu tepla by se tak měla objevit v projektové dokumentaci navrhnuté stavby. Hodnota součinitele prostupu tepla je důležitá nejen u konstrukce stěny, ale také u podlahy, stropu či střechy stavby. Důležitou roli také hraje při výběru okenních výplní a vstupních dveří. Neměli bychom podceňovat také půdní výlez, který je vhodné koupit již tepelně izolačním poklopem. I zde při jeho výběru se můžeme řídit součinitelem prostupu tepla.

Tato hodnota vám poslouží spíše orientačně. Výpočet součinitelů prostupu tepla pro obvodovou stěnu je jednou z mnoha hodnot, které tvoří součást Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), jehož zpracování je dobré nechat na zkušeném energetickém specialistovi.

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Ing. Marek Kuchař

Vydáno dne:
16.12.2021

Photocredit: Shutterstock

0

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE