HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Schodiště: rozdělení a základní pojmy – to nejdůležitější na jednom místě

Ať už vybíráte schodiště do vašeho nového domu, nebo jste v této oblasti začátečníkem a chtěli byste mít přehled, či jednoduše studujete stavební obor a potřebujete si ujasnit myšlenky, jste na správném místě. Přinášíme vám to nejdůležitější na jednom místě v rámci rozdělení schodiště i s detailním popisem a fotkami jednotlivých typů.


Schodiště – stručný souhrn toho nejdůležitějšího na jednom místě
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Jan Planička (se souhlasem)

Z čeho je tvořena konstrukce schodiště?

Schodiště je dominantou každého domu. Jeho návrhy v dnešní době často přesahují meze chápání, designéři si dokáží vyhrát s každým detailem a možná právě z toho důvodu je dobré znát některé základní pojmy.

Konstrukce schodiště je tvořena z jednotlivých částí, jako je např. podesta, nástupní a výstupní rameno, vřetenová stěna, stupeň, zrcadlo, stupnice a mnoho dalších. V průběhu článku se k jednotlivým definicím postupně dostaneme. Více podrobně se můžete o této problematice dozvědět v normě ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Bude-li vás zajímat vizuální stránka jednotlivých částí schodiště, ve fotogalerii jsou všechny přehledně popsány.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Jan Planička (se souhlasem), Karel Coudek, David Marien-Landry, Shutterstock

Základní rozdělení schodiště

Samotné téma schodiště je v odborném pojetí velice rozsáhlým tématem. Mohli bychom jej rozdělit podle způsobu použití, materiálu, sklonu, umístění, počtu ramen, tvaru a také z konstrukčního hlediska. A právě tomuto dělení bude v dnešním článku věnována pozornost. Shrňme si tedy základní rozdělení schodiště:

1. Rozdělení schodiště podle materiálu

 • Dřevěné (smrk, borovice, buk, modřín, bříza, javor, dub, jasan, třešeň, ořech)
 • Ocelové
 • Skleněné
 • Betonové (montovaná či monolitická)
 • Železobetonové
 • Kamenné
 • Keramické
 • Kovové
 • Kombinované

Po stránce interiérového designu bude hrát velkou roli výběr materiálu. Každému se zamlouvá něco jiného, správná volba by tedy měla padnout právě na ten materiál, který bude v souhře s vaší domácností.

2. Rozdělení schodiště podle umístění

 • Vnitřní (interiérové)
 • Venkovní (exteriérové)

Rozdělení schodiště podle počtu ramen

 • Jednoramenné
 • Dvouramenné
 • Víceramenné
 • Sdružené

Podívejte se do naší fotogalerie na všechny typy těchto schodišťových konstrukcí.

3. Rozdělení schodiště podle použití

 • Hlavní – nejčastěji využívané schodiště v domě
 • Pomocné (vedlejší) – občasné využití schodiště
 • Vyrovnávací (meziúrovňové) – vyrovnává různé výškové úrovně pater
 • Předložené (vstupní) – navazuje na objekt z venkovní části
 • Venkovní
 • Požární
 • Únikové

4. Rozdělení schodiště podle půdorysného tvaru

 • Přímé (stejná šířka stupnice)
 • Zakřivené (lomené do tvaru L,U)
 • Točité
 • Smíšené

Stupnice = nášlapná horní plocha schodišťového stupně (jednoho schodu)

5. Rozdělení schodiště podle sklonu schodišťového ramene

 • Rampové – sklon od 7° do 20°
 • Mírné – sklon od 20° do 25°
 • Běžné – sklon od 25° do 35°
 • Strmé – sklon od 35° do 45°
 • Žebříkové – sklon od 45° do 58°
 • Žebříky – sklon od 58° do 80°
 • Stupadla – sklon od 80° do 90°

6. Rozdělení schodiště podle způsobu podpory stupňů

 • Plně podporované stupně
 • Oboustranně podporované stupně
 • Jednostranně podporované stupně
 • Zavěšené stupně

7. Rozdělení schodiště podle výstupní čáry

 • Přímé
 • Pravotočivé
 • Levotočivé

Výstupní čára = smyšlená čára schodiště, která leží v ose ramene – na této čáře mají všechny stupně téhož ramene stejnou šířku

8. Rozdělení schodiště podle technologie provedení

 • Vyzdívané
 • Monolitické
 • Svařované
 • Částečně montované
 • Plně montované z prefabrikovaných dílců

 9. Rozdělení schodiště podle konstrukce

 • Deskové
 • Pažené
 • Podezděné
 • Schodnicové
 • Visuté
 • Vřetenové
 • Zavěšené
 • Žebříkové

Právě rozdělení podle konstrukce je pravděpodobně to nejzásadnější. Existuje opravdu mnoho variant řešení, my si zde rozebereme ty nejdůležitější. Pro vaši lepší představu nahlédněte i do naší fotogalerie, kde objevíte všechny tyto zmíněné typy schodišť.

Deskové schodiště

Deskové schodiště je nejčastěji řazeno mezi železobetonové montované či monolitické schodiště. Nosnou konstrukcí je v tomto případě tedy železobetonová deska doplněná o výztuž kladenou ve směru výstupu. Na desková schodiště narazíte převážně v obchodních centrech, školách, divadlech ale i např. v rodinných domech.

Pažené schodiště

Pažené schodiště uvidíte nejčastěji v exteriéru (zahrady, parky). Jednotlivé stupně jsou zapuštěny (zapaženy) do sklonitého terénu. Ve venkovním prostředí se používají nejčastěji právě z toho důvodu, že do terénu perfektně zapadnou a vypadají přirozeně.

Podezděné schodiště

S podezděným schodištěm se setkáte ve většině případů také v exteriéru, je ovšem možné vidět tuto konstrukci i u moderních domů. Toto schodiště překonává menší výškový rozdíl. Jednotlivé stupně jsou plně podepřené po celé jejich spodní ploše.

Schodnicové schodiště

Schodnicové schodiště patří mezi oblíbenou volbu mnoha domácností. Typické je zde schodiště dřevěné či kovové. Název schodnicové je odvozený od přenášeného zatížení jednotlivých stupňů do schodnice. V tomto případě je velká variabilita, co se týká výběru zábradlí na schodiště. Schodnicové schodiště může být oboustranně podporováno (schodnice jsou na obou stranách ramene – viz obrázek níže) nebo může mít pouze jednu schodnici uprostřed ramene.

Schodnice = nosná část schodišťového ramene – šikmo uložená konstrukce podepírající jednotlivé stupně

Visuté schodiště

Visutá schodiště jsou jednostranně vetknutá buď do stěn nebo do schodnic. Stupně jsou ve většině případů volně krakorcově vyložené. Nevýhodu je zde skutečnost, že se volné konce musí podpírat po celou dobu hrubé stavby. Výsledek vypadá ovšem naprosto úžasně! Do rodinných domů, kde však vyrůstají malé děti, není tento typ schodiště dobrým řešením z hlediska bezpečnosti.

Vřetenové schodiště

Typickým symbolem vřetenového schodiště je střední podpěra v podobě vřetenové zdi nebo vřetene. Značnou výhodou vřetenového schodiště je variabilita půdorysného tvaru, na druhou stranu nevýhodou může být např. špatná manipulace při stěhování nábytku mezi různými patry.

Vřeteno = střední podpěra schodiště mezi dvěma rameny v podobě zdi (v případě točitého schodiště se jedná o vnitřní sloupek)

Zavěšené schodiště

Závěsné neboli zavěšené schodiště se používá u reprezentativních budov kvůli jejich vizuální stránce (často jsou právě dřevěná, železobetonová či skleněná). Stupně jsou navzájem překrývané, a přitom zavěšené na ocelových táhlech. Tímto zavěšením se posiluje jejich tuhost v podélném směru. První a poslední stupeň je pevně připevněn k podestám.

Schodišťový stupeň = prvek schodišťového ramene (jeden schod)

Mohlo by vás zajímat: Moderní schodiště točité, vetknuté i zavěšené – více než 40 typů pro inspiraci

Žebříkové schodiště

S tímto typem schodiště se setkáte v domácnostech, které mají využívanou půdu, nebo u tiny housů apod. Žebříkové schodiště se navrhuje, jeli prostor malý – jedná se spíše o pomocné schodiště. Sklon je v tomto případě strmější (od 45° do 58°). Tato volba se však může ve finále jevit jako skvělé designové řešení.

Další užitečné pojmy, na které byste mohli narazit

Schodišťový prostor = půdorysně i výškově vymezený prostor, ve kterém je konstrukce schodiště umístěna

Schodišťové rameno = souvislá a vzájemně na sebe navazující řada minimálně tří schodišťových stupňů spojující dvě výškové úrovně – spojují nebo ukončují vodorovné plošiny (podesty)

Podesta = plocha, na kterou schodišťové rameno navazuje po překonání určité výškové úrovně

Mezipodesta = odpočívadlo mezi schodišťovými rameny

Schodišťové zrcadlo = volný prostor mezi schodišťovými rameny a podestami

Nástupní stupeň = první stupeň (dole) schodišťového ramene

Výstupní stupeň = poslední stupeň (nahoře) schodišťového ramene

Jalový stupeň = stupeň se stupnicí v úrovni podesty (dole) – tímto stupněm se nepřekonává výškový rozdíl

Jestliže stále tápete v některých pojmech či výrazech zmíněných výše v článku, nahlédněte do bohaté galerie fotografií a ujasněte si své myšlenky a postřehy. Tyto pojmy jsou zde graficky zpracované a více popsané.

Výpočet schodiště

Abyste zjistili, jak velký prostor budete potřebovat pro konstrukci vašeho schodiště, je dobré si to spočítat. Nebojte. Není to nic složitého a princip spočívá ve znalostech ze základní školy. Vzorec pro vzájemný vztah výšky a šířky stupně vypadá následovně: šířka stupně = 630 – 2 x výška. Ideální výška stupně se pohybuje od 150 až 180 mm.

TIP redaktorky: Lenost je silným nepřítelem nás všech a i přesto, že je výpočet snadný, připravili jsme pro vás rychlý ONLINE VÝPOČET jednoramenného i dvouramenného schodiště.

Dále je také možné vypočítat výšku jednotlivého stupně, délku ramene, sklon atd. Podrobněji jsme se této problematice věnovali ve článku zde – Návod pro výpočet schodiště.

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
29.04.2022

Photocredit: Jan Planička (se souhlasem)

5

Nerezové zábradlí ke schodišti, nebo raději dřevěné?

Typ zábradlí u vašeho schodiště bude mít velký vliv na celkovou estetiku interiéru. Jak vybrat to správné? Inspirovat se můžete v našem článku.

Zahradní ateliér – manželé vsadili na mezanin se stylovým schodištěm

Manželé a spisovatelé z Norska si vybudovali zahradní ateliér, ve kterém mají klid a inspiraci pro svoji práci. Jak vše naskládali na 15 metrů čtverečních?

10 praktických tipů na úložný prostor pod schodištěm

Tyhle nápady úložného prostoru pod schodištěm by vás možná ani nenapadly! Jakými způsoby je možné využít prostor pod schody? Vychytávky a inspirace pro vás.

Venkovní zahradní schody – originální nápady a nejvhodnější materiály

Je pro vás důležitý celkový design a funkčnost venkovních schodů? Váháte nad tím, jaký materiál pro venkovní schodiště zvolit? Dřevo, kov, beton nebo kámen? Poradíme vám.

Dřevěné schodiště svépomocí – cena, výpočet a postup výroby od zkušeného kutila Honzy

Inspirujte se realizací krásného dřevěného jednoramenného schodiště, které při rekonstrukci podkroví sám vyrobil pan Honza. Jaké byly celkové náklady?

Kam umístit osvětlení schodiště? Posuňte bezpečí i luxus domu o level výš

Chcete vybrat osvětlení schodiště? Váháte, pro jaký typ se rozhodnout a které faktory zvažovat při výběru? Nechte se inspirovat v článku a fotogalerii.