HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Tepelné čerpadlo není jediným řešením. Platný energetický štítek lze získat i s levnější a úspornější technologií

Tvrzení, že je tepelné čerpadlo u novostavby jediná možnost, je zavádějící a nepřesné. Moderní technologie nabízejí i jiné způsoby, jak domy vytápět s minimálními náklady a zároveň splňovat současné přísné požadavky na průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Zadali jsme energetickým specialistům úkol, jehož cílem bylo najít alternativní řešení pro vytápění oblíbeného bungalovu. Ti ho nejen dokázali najít, ale vypracovali pro nás také PENB jako platný důkaz.


Srovnání vytápění bungalovu pomocí tepelného čerpadla a jeho levnější alternativy
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
i Foto: Pavel Ř. (se souhlasem) a © Dřevostavitel.cz

Nenechte si ujít

Je tepelné čerpadlo jediným řešením u novostavby? Co je primární energie z neobnovitelných zdrojů? Co je konverzní faktor a jak ovlivňuje výpočet průkazu energetické náročnosti budovy? Dá se s alternativou tepelného čerpadla ušetřit? Je díky dotacím tepelné čerpadlo opravdu nejlevnější variantou vytápění pro novostavby?

Tepelné čerpadlo nebo plynový kotel – jiné možnosti jsou prý zakázané

Ve společnosti panuje přesvědčení, že novostavby je dle legislativy možné vytápět pouze tepelnými čerpadly nebo plynovými kotly. Tento mýtus sice vychází z určité logiky, ale rozhodně není platný. V první řadě je třeba říct, že aktuálně platná legislativa nikoho nenutí vytápět dům tepelným čerpadlem ani plynovým kotlem. Důvod, proč si mnozí myslí opak, je ten, že současné hodnocení energetické náročnosti budov si zvolilo jako rozhodující kritérium primární energii z neobnovitelných zdrojů. Co si pod tímto termínem představit?

skutečná spotřeba paliva × konverzní faktor = primární energie z neobnovitelných zdrojů

Primární energie z neobnovitelných zdrojů je kritérium, které posuzuje stavbu nejen podle skutečné spotřeby dle typu paliva, ale i na základě legislativou stanoveného konverzního faktoru.

Tepelné čerpadlo vyměnili za sálavé vytápění. Ušetřili desítky tisíc již 4 roky v řadě

Konverzní faktor: proměnná, která zamíchala kartami

Konverzní faktor určuje, z čeho je/bude energie pro potřeby domácnosti vyrobena, a rovněž zohledňuje, jak moc spotřeba ztenčí zásobu neobnovitelných zdrojů. Tato problematika je maličko složitější, ale pro naše účely postačí vědět, že různé typy paliv z neobnovitelných zdrojů mají různý konverzní faktor.

Spotřeba PENB se vypočítá tak, že se spotřeby energií pro jednotlivé systémy (vytápění, ohřev vody, osvětlení apod.) vynásobí koeficientem (konverzním faktorem) podle toho, z čeho je/bude energie vyrobena (co je energonositelem). Například elektrokotel využívá jako energonositele elektřinu. Jeho konverzní faktor je tak 3,0. Plynový kotel zase zemní plyn, konverzní faktor se tedy rovná 1,1. Tepelné čerpadlo, přestože je poháněno elektřinou, produkuje teplo na základě skupenské přeměny. Jeho konverzní faktor se tak neodvíjí od elektřiny. U tepelného čerpadla se konverzní faktor pohybuje okolo 1.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Současné novostavby podléhají přesně daným kritériím energetické náročnosti budov, která jsou u každého objektu stanovena průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Ten slouží také pro splnění požadavků na výstavbu nového domu nebo rekonstrukci budovy stanovených zákonem č. 406/2000 Sb. 

Všechny budovy mají posudek energetického hodnocení, který rozebírá nemovitost z hlediska hospodaření s energiemi a třídí je do klasifikačních tříd od A (mimořádně úsporná) po G (mimořádně nehospodárná). Zařazení do klasifikační třídy je provedeno výpočtem. Aby bylo možné novostavbu povolit, musí splňovat takové požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů, že vypočtená hodnota bude nižší než referenční hodnota. Vypočtené hodnoty musí splňovat klasifikační třídu A nebo B.

Poznámka: Samotné klasifikační hodnocení B však ještě nezaručuje splnění požadavku. 

Zadání

Nechali jsme energetické specialisty vypracovat PENB u standardního českého rodinného domu za využití jiných technologií, než je tepelné čerpadlo typu vzduch-voda.

První úkol: Zjistit, zda je možné využít jiné technologie, než je tepelné čerpadlo vzduch-voda, a dosáhnout přitom na klasifikační třídu A nebo B.

Druhý úkol: Zjistit, zda existuje taková alternativa tepelného čerpadla vzduch-voda, aby její pořizovací náklady byly nižší a její provozní náklady byly rovněž nižší, nebo alespoň podobné.

Modelový příklad – nízkoenergetický bungalov 4+kk o užitné ploše 100 m2

Pro modelový příklad byl vybrán bungalov s dispozicí 4+kk. Jedná se o oblíbený dům, který je ideální pro čtyřčlennou rodinu. Půdorys bungalovu naleznete zde.

Parametry domu – rozpis spotřeby energií:

 • užitná plocha: 100 m2,
 • spotřeba energie na celkový provoz bungalovu: 9,67 MWh/rok,
 • spotřeba energie na vztažnou plochu 118 m2: 84,1 kWh/m2 za rok,
 • spotřeba energie na vytápění bungalovu: 3,8 MWh/rok.

Přesný rozpis spotřeby energie naleznete v galerii.

Porovnávány byly dvě varianty:

Varianta A:

 • tepelné čerpadlo vzduch-voda,
 • rekuperace,
 • krbová kamna na kusové dřevo (aktuální ceny zde).

Varianta B: Kombinace jiných technologií (řešení energetických specialistů):

 • podlahové uhlíkové folie,
 • rekuperace,
 • krbová kamna na kusové dřevo (aktuální ceny zde),
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace),
 • bojler s tepelným čerpadlem (aktuální ceny zde).

Na první pohled se může zdát, že kombinace více technologií je zbytečně předimenzovaná a finančně nákladná. Při bližším rozboru se však ukazují její nezanedbatelné výhody.

Hlavním zdrojem vytápění (ne však pro účely štítku) jsou zde sálavé uhlíkové folie. Pokud však, stejně jako minulý rok, vyletí ceny elektřiny do závratných výšin, jistě v domě oceníte také záložní zdroj v podobě krbových kamen. Vhodným umístěním kamen v hlavní obytné místnosti lze vytopit téměř polovinu domu. Ohřev teplé vody je zajištěn díky bojleru s integrovaným tepelným čerpadlem. Ten lze i dodatečně napojit na fotovoltaiku, což by opět zlepšilo energetickou bilanci domu. Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch (klimatizace), které bylo pro účely štítku navrženo jako hlavní zdroj vytápění, však v reálném provozu pro účely vytápění používáno nebude. Jeho použití bude spíše pro účely chlazení v letních měsících. 

Kompletní dokument průkazu energetické náročnosti budovy si můžete prohlédnout zde.

Srovnání pořizovacích nákladů

Porovnávány jsou dvě varianty: A a B. V celém srovnání byly zohledněny všechny faktory týkající se pořízení jednotlivých technologií.

Pořízení celé technologie:

Varianta A: Kromě samotného tepelného čerpadla je třeba započítat ještě technickou místnost a veškeré prvky, které jsou nutné k instalaci teplovodního podlahového vytápění. Pořízení celého topného systému na klíč vyjde na cca 470 tisíc Kč. Navíc si většina domácností, které pořizují tepelné čerpadlo, kupuje jako záložní zdroj tepla také kamna. Ta vyjdou na dalších cca 50 tisíc Kč. Jsme tedy na 520 tisících Kč. Když od této částky odečteme nejvyšší možnou dotaci, tedy 100 tisíc Kč (na kterou ale v plné výši každý nedosáhne), dostaneme se na cenu 420 tisíc Kč. K nákladům je nutné přičíst ještě cenu za lokální rekuperaci cca 100 tisíc Kč. Celkové náklady tedy budou 520 tisíc Kč

Na aktuální ceny samostatných čerpadel se můžete podívat zde.

Varianta B: U uhlíkových topných folií je pořizovací cena celého systému na klíč cca 130 tisíc Kč. Pořizovací cena krbových kamen na klíč je cca 50 tisíc Kč. Cena tepelného čerpadla vzduch-vzduch (klimatizace) včetně montáže je cca 30 tisíc Kč. Pořizovací cena bojleru s tepelným čerpadlem včetně instalace je 35 tisíc Kč. Cena zvolené rekuperace je v tomto případě identická jako ve variantě A, tedy 100 tisíc Kč. Celková cena za všechny čtyři technologie vyjde na 345 tisíc Kč. Rozpis nákladů na kombinaci čtyř technologií si můžete prohlédnout v tabulce.

Náklady na technickou místnost:

A: Konečnou cenu tepelného čerpadla dále ovlivní fakt, že tato technologie potřebuje uvnitř domu alespoň 2 m2 užitného prostoru. Ten získáte buď koupí, nebo „ukrojením“ z jiné místnosti v domě. Musíte počítat s cenou cca 55 tisíc Kč/m2 užitné plochy.

B: U této varianty není pro technologie zapotřebí tolik prostoru. Uhlíkové podlahové folie nepotřebují technické zázemí, zvolený typ kamen zabírá stejné množství prostoru jako ve variantě A a závěsný bojler s tepelným čerpadlem lze umístit přímo do koupeny.

Servisní náklady:

A: Servis a revize tepelného čerpadla činí za 30 let 90 tisíc Kč. Revize krbových kamen, která je povinná jednou za dva roky a stojí v průměru 1 100 Kč, vyjde za 30 let na 16 500 Kč. Dohromady tak náklady na servis a revize u varianty A vyjdou na 106 500 Kč.

B: U varianty B je nutná, stejně jako u varianty A, revize krbových kamen a rekuperace. Ta za 30 let vychází na 46 500 Kč.

Srovnání provozních nákladů na vytápění bungalovu

U obou variant počítáme pouze s provozními náklady na vytápění. Nezapočítává se například ohřev vody s tepelným čerpadlem či provoz kamen. Je to z toho důvodu, že tyto položky jsou u obou variant totožné a navzájem se tak vynulují. U příkladů srovnání bude počítáno se sazbou D57d.

Srovnání nákladů: tepelné čerpadlo vs. elektrické podlahové vytápění s cenou 4 Kč/kWh. Na tabulky s jinými cenami se můžete podívat v galerii.

Závěr

Z výpočtů jasně vyplývá, že tepelné čerpadlo vzduch-voda není u novostavby jedinou přijatelnou variantou. Lze využít i jiné technologie, které mají daleko nižší pořizovací náklady, a dosáhnout přitom v PENB klasifikační třídy, která umožňuje kolaudaci. V příkladu byly zvoleny takové technologie, které jsou pro majitele pohodlné a u kterých není nutné se o nic starat. I přes to, že provozní náklady varianty B jsou trochu vyšší, v dlouhodobém horizontu 30 let se tato varianta vyplatí více než varianta A, tedy tepelné čerpadlo. Pro splnění energetické třídy A nebo B lze využít i jiné technologie než uhlíkové podlahové folie. Další alternativou by byla kamna na pelety s teplovodním výměníkem nebo kotel na palivové dřevo. 

P.S. Zajímáte se o moderní způsoby vytápění a výrobu energie svépomocí? Navštivte online stavební veletrh Veleton, který se uskuteční 26. – 29. ledna 2024. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní na tomto odkazu (počet vstupenek je limitován). Těšit se můžete na množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery.


Vydáno dne:
01.10.2023

Photocredit: Pavel Ř. (se souhlasem) a © Dřevostavitel.cz

22

Energetický štítek obálky budovy (ESOB)

Energetický štítek je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností domu.. Číst více →Tepelné čerpadlo do staršího domu i novostavby

Je tepelné čerpadlo v domě technický doping nebo dobrá investice?.. Číst více →Jak nejrychleji ohřát vodu v bazénu – srovnání: tepelné čerpadlo, elektrický a solární ohřev

Využitím nějakého způsobu ohřevu vody v bazénu prodloužíte koupací sezónu o několik týdnů. Jaké jsou možnosti a čím se od sebe liší?.. Číst více →Přechod na tepelné čerpadlo se manželům tvrdě prodražil

Přechod na tepelné čerpadlo může přinést více škody než užitku. Na co si dát pozor a jak se dá situace řešit?.. Číst více →Skryté náklady tepelných čerpadel, o kterých prodejci mlčí

Je tepelné čerpadlo opravdu tak výhodné, jak se prezentuje? Odborníci nám ukázali skryté náklady, o kterých se nemluví... Číst více →Tepelné čerpadlo vyměnili za sálavé vytápění. Ušetřili desítky tisíc již 4 roky v řadě

Pan Jiří dal přednost instalaci uhlíkových folií před tepelným čerpadlem. Kolik protopil za 4 zimy v bungalovu o rozměrech 220 m2?.. Číst více →Tepelné čerpadlo země-voda po 8 letech jeho provozu

Proč se manželé Ondřej a Marie rozhodli pro tepelné čerpadlo a kolik zaplatí za vytápění? Přečtěte si rozhovor s majiteli. Jaké jsou jejich zkušenosti a co by dnes na domě změnili?.. Číst více →Topení tepelným čerpadlem vyjde dráž než přímotopem. Prodejci záměrně neuvádí všechny skutečnosti

Jaké skutečnosti o tepelných čerpadlech se záměrně neuvádí do kalkulace návratnosti? Srovnání nákladů tepelného čerpadla za 30 let ukazuje zajímavé nesrovnalosti... Číst více →Zákaz tepelných čerpadel: EU chystá hlasování, které rozhodne o jejich budoucnosti

Evropská unie chystá hlasování o zákazu jednoho komponentu, bez kterého prakticky není možný provoz tepelných čerpadel... Číst více →Tepelná čerpadla s vrty, podlahovka, litinová kamna a pec. První účet za vytápění majitele nemile překvapil

Tepelná čerpadla byla jediným funkčním zařízením v domě, který majitelé koupili. Podle slov Jana jsou však na hranici své životnosti... Číst více →