HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Stavební systémy dřevostaveb – Rámové konstrukce

Nejběžnějším typem stavebního systému dřevostaveb jsou rámové konstrukce. Jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky (stojkami) a opláštěním těchto stojek velkoplošným materiálem z jedné nebo z obou stran. Stojky umístěné ve vzdálenostech 600-625 mm od sebe působí staticky především ve vertikálním směru. Tyto nosné prvky jsou zespodu a shora připevněny na horní a spodní pas a tento celek tvoří rám, odtud název rámové konstrukce. Opláštění tohoto rámu velkoplošným materiálem působí staticky ve směru horizontálním a fixuje tak stojky proti klopení do stran. Tím je rám dokonale tuhý ve všech směrech.

Rámová konstrukce dřevostavby

Nejčastěji používané materiály při stavbě dřevostavby rámovou konstrukcí

Nosná konstrukce (pasy a stojky) jsou vyráběny převážně z hoblovaného a vysušeného řeziva a opláštění je tvořeno různými velkoplošnými materiály, nejvíce používanými jsou OSB desky s velkými orientovanými třískami a sádrovláknité desky. Prostor mezi stojkami a deskami je vyplněn izolací, nejčastěji minerální vatou. Vnější stranu stěny tvoří termofasáda tvořená polystyrenem a omítkou, popř. jiným fasádním prvkem. Z vnitřní strany nosné konstrukce je používána tzv. instalační předstěna, což je prostor, kde jsou vedeny veškeré potřebné rozvody. Instalační předstěna je vyplněna izolací a interiérová vrstva je tvořena ze sádrokartonových desek, které jsou poté překryty tapetou nebo vymalovány podle vašeho přání.

Díky vývoji nových materiálů a technologií jsou v dnešní době využívány nejrůznější stavební systémy, které budou v budoucnu trochu vytěsňovat tuto klasickou skladbu dřevostaveb. Rámové konstrukce jsou však stále velmi častou volbou. Rozhodující bývá nejen cena použitých materiálů, ale i zkušenosti, odbornost a ochota stavebních firem pouštět se do nových řešení.

Pro představu nabízíme cenové srovnání výše zmíněných materiálů:

Autor:

Vydáno dne:

9 -4

Hodnocení: 3.6/5 (14 hodnocení)

Podělte se s námi o Váš názor:

Související články:

Zvažte prosím deaktivaci AdBlocku pro tento web.

Přístup k obsahu tohoto portálu je zdarma. Naším zdrojem příjmu je totiž bannerová reklama.

Používáním systému AdBlock nás připravujete o finanční zdroje, bez kterých nebudeme schopni portál nadále provozovat.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonu ruky na červené značce a zvolte 'Nespouštět na stránkách na této doméně'. Děkujeme!

PŘEČETL JSEM A CHCI PŘEJÍT NA PORTÁL