HLEDEJ
Přihlásit se HOBBY PROFI DŘEVOSTAVBY APLIKACE FIRMY VYBAVENÍ

Stavba dřevostavby systémem two by four

Nejpoužívanějším typem dřevostavby především v oblasti rodinných domů je dřevostavba rámová. Výstavba se provádí buďto prefabrikací jednotlivých dílců a jejich následnou montáží, jak je tomu třeba u panelové výstavby. Druhou alternativou, kterou se budeme zabývat v tomto článku, je vytváření konstrukčního systému přímo v místě stavby – two by four systém.

Mezi další druhy konstrukčních systémů pak patří dřevostavba skeletová, jejíž základní odlišnost spočívá v podélném způsobu zavětrování, a dřevostavby masivní, které jsou tvořeny plošnými masivními dílci nebo podélnými prvky jako jsou kulatina a hranoly.


Montáž dřevostavby systémem two by four

Two by four systém

Konstrukční systém two by four vznikl v USA na konci 19. Století a postupně byl rozšířen do Evropy a Austrálie. Hlavním důvodem vzniku systému a jeho rychlého rozvoje byla automatizace výroby hřebíků, které se až do té doby vyráběly ručním kováním. Prudký cenový pokles těchto spojovacích prostředků znamenal masivní nárůst jejich používání.

Jedná se o rámový způsob výstavby, kde byly původně využívány sloupky o příčném průřezu 2 x 4 palce, což v metrických jednotkách odpovídá přibližně rozměrům 50 x 100 mm. V dnešní době jsou však tyto rozměry sloupků dřevostaveb ovlivněny zejména tepelně technickými a statickými požadavky (proto se i USA setkáte u obvodových stěn spíše s průřezem two by six). Proto není tento rozměr pravidlem, stejně jako jejich koordinační modul dřevostavby (rastr), který je převážně 625 nebo 417 mm z důvodu navazujících rozměrů velkoplošných materiálů.

Bude Vás zajímat: Stropní a podlahové OSB desky

Celá výstavba dřevostavby systémem two by four se odehrává přímo na staveništi (z toho také český název: letmá montáž). Podle aktuální potřeby je navážen materiál, jenž se co nejrychleji zpracovává. Na základovou desku jsou položeny vrstvy hydroizolace. Dřevěný materiál je naimpregnován, zejména pak spodní práh obvodových stěn, který se pomocí závitových tyčí a chemické kotvy umístí v prostoru budoucí obvodově stěny, případně příčky. Práh je do roviny vyrovnán např. pomocí plastových podložek. K tomuto prahu jsou pomocí spojovacích prostředků v pravidelném rastru kotveny sloupky, na něž z horní části nasedá pásnice. Celý takto vytvořený rám dřevostavby je zavětrován úhlopříčným uložením z vnější strany obvodových stěn. Nejprve se tak děje za pomoci prken, po vytvoření kompaktního obvodového rámového systému jsou diagonály nahrazeny velkoplošným konstrukčním materiálem (např.OSB deskami). Na horní pásnici se buď ukládá stropní nosník (a dále se pokračuje obdobným způsobem jako u přízemního patra dalším poschodím) nebo se zde uloží již střešní konstrukce - například příhradového typu - která se zaizoluje a zastřeší.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Do takto připravené dřevostavby stačí pouze dodat stavebně truhlářské výrobky a zaizolovat prostor mezi sloupky a kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany domu. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropů se umístí parozábrana nebo parobrzda, roštem vytvořeným před parotěsnou izolací povedou rozvody inženýrských sítí. V dalším konstrukčním kroku vytvoříme na stěnách a stropu poslední vrstvu, nejčastěji využíváme sádrokarton, z důvodu požárně bezpečnostních opatření. Položení podlahové konstrukce je samozřejmostí.

Bude Vás zajímat: Typy dřevěných podlah: Parkety, prkna, plovoucí a další

Výhody a nevýhody systému two by four

Výhody

  • Přímý dohledu při samotné montáži, včetně možného korigování využití materiálu
  • Možnost úpravy konstruovaného objektu i v průběhu výstavby
  • Dřevostavby realizované tímto systémem nemusí ležet pouze na základové desce, ale i na základových pasech nebo pouze na pilotech, na něž budou uloženy nosné trámy, záklop, izolace a podlahová vrstva (tento způsob umožní dokonalé větrání pod objektem, což využívají zejména stavitelé v oblastech se zvýšenou koncentrací radonu)
  • Možná téměř výhradní absence těžké techniky – stavba se může provádět i na obtížně dostupných místech kde se nedostane jeřáb a kamion, což je často podmínkou pro prefabrikované dřevostavby.

Nevýhody

  • Závislost pracovní činnosti na ročním období a na počasí
  • Časově náročnější výstavba v porovnání s panelovým způsobem výstavby
  • Kvalita práce musí být dozorována celou dobu výstavby přímo na staveništi.
  • Složité uskladnění materiálu během výstavby z důvodu možného napadení škůdci a zabezpečení proti krádeži.

Bude Vás zajímat: Dřevostavby do 2 milionů

Příští článek o stavebních systémech dřevostaveb bude věnovám prefabrikované panelové výstavbě. Který z těchto způsobů je Vám bližší a proč? Podělte se o své názory v naší diskuzi.

P.S. Řešíte stavbu, bydlení či vybavení? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 21. – 23. ledna 2022. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i slevové vouchery. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Autor:
Petr Jiříček DiS.
redaktor Dřevostavitele

Vydáno dne:
08.03.2012

Photocredit: Jaksmata

30

Mohlo by Vás zajímat:

NOVINKY E-MAILEM ZDARMA

Jednou měsíčně dostanete výběr Novinek ze světa dřevostaveb.

E-MAIL
POŠLETE MI JE