HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Stavba dřevostavby systémem two by four

Nejpoužívanějším typem dřevostavby především v oblasti rodinných domů je dřevostavba rámová. Výstavba se provádí buďto prefabrikací jednotlivých dílců a jejich následnou montáží, jak je tomu třeba u panelové výstavby. Druhou alternativou, kterou se budeme zabývat v tomto článku, je vytváření konstrukčního systému přímo v místě stavby – two by four systém.

Mezi další druhy konstrukčních systémů pak patří dřevostavba skeletová, jejíž základní odlišnost spočívá v podélném způsobu zavětrování, a dřevostavby masivní, které jsou tvořeny plošnými masivními dílci nebo podélnými prvky jako jsou kulatina a hranoly.


Montáž dřevostavby systémem two by four
VÍCE FOTOGRAFIÍ V GALERII »
ⓘ Foto: Jaksmata

Two by four systém

Konstrukční systém two by four vznikl v USA na konci 19. Století a postupně byl rozšířen do Evropy a Austrálie. Hlavním důvodem vzniku systému a jeho rychlého rozvoje byla automatizace výroby hřebíků, které se až do té doby vyráběly ručním kováním. Prudký cenový pokles těchto spojovacích prostředků znamenal masivní nárůst jejich používání. Prohlédněte si konkrétní realizace dřevostaveb systémem two-by-four v ČR v naší fotogalerii.

Fotogalerie:

ⓘ Foto: Jaksmata, 100 dřevostaveb, ArchDaily, Shutterstock

Jedná se o rámový způsob výstavby, kde byly původně využívány sloupky o příčném průřezu 2 x 4 palce, což v metrických jednotkách odpovídá přibližně rozměrům 50 x 100 mm. V dnešní době jsou však tyto rozměry sloupků dřevostaveb ovlivněny zejména tepelně technickými a statickými požadavky (proto se i USA setkáte u obvodových stěn spíše s průřezem two by six). Proto není tento rozměr pravidlem, stejně jako jejich koordinační modul dřevostavby (rastr), který je převážně 625 nebo 417 mm z důvodu navazujících rozměrů velkoplošných materiálů.

Bude Vás zajímat: Stropní a podlahové OSB desky

Celá výstavba dřevostavby systémem two by four se odehrává přímo na staveništi (z toho také český název: letmá montáž). Podle aktuální potřeby je navážen materiál, jenž se co nejrychleji zpracovává. Na základovou desku jsou položeny vrstvy hydroizolace. Dřevěný materiál je naimpregnován, zejména pak spodní práh obvodových stěn, který se pomocí závitových tyčí a chemické kotvy umístí v prostoru budoucí obvodově stěny, případně příčky. Práh je do roviny vyrovnán např. pomocí plastových podložek. K tomuto prahu jsou pomocí spojovacích prostředků v pravidelném rastru kotveny sloupky, na něž z horní části nasedá pásnice. Celý takto vytvořený rám dřevostavby je zavětrován úhlopříčným uložením z vnější strany obvodových stěn. Nejprve se tak děje za pomoci prken, po vytvoření kompaktního obvodového rámového systému jsou diagonály nahrazeny velkoplošným konstrukčním materiálem (např.OSB deskami). Na horní pásnici se buď ukládá stropní nosník (a dále se pokračuje obdobným způsobem jako u přízemního patra dalším poschodím) nebo se zde uloží již střešní konstrukce - například příhradového typu - která se zaizoluje a zastřeší.

Bude Vás zajímat: Montované dřevostavby na klíč: Nejrychleji postavený dům

Do takto připravené dřevostavby stačí pouze dodat stavebně truhlářské výrobky a zaizolovat prostor mezi sloupky a kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany domu. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropů se umístí parozábrana nebo parobrzda, roštem vytvořeným před parotěsnou izolací povedou rozvody inženýrských sítí. V dalším konstrukčním kroku vytvoříme na stěnách a stropu poslední vrstvu, nejčastěji využíváme sádrokarton, z důvodu požárně bezpečnostních opatření. Položení podlahové konstrukce je samozřejmostí.

Bude Vás zajímat: Typy dřevěných podlah: Parkety, prkna, plovoucí a další

Výhody a nevýhody systému two by four

Výhody

  • Přímý dohledu při samotné montáži, včetně možného korigování využití materiálu
  • Možnost úpravy konstruovaného objektu i v průběhu výstavby
  • Dřevostavby realizované tímto systémem nemusí ležet pouze na základové desce, ale i na základových pasech nebo pouze na pilotech, na něž budou uloženy nosné trámy, záklop, izolace a podlahová vrstva (tento způsob umožní dokonalé větrání pod objektem, což využívají zejména stavitelé v oblastech se zvýšenou koncentrací radonu)
  • Možná téměř výhradní absence těžké techniky – stavba se může provádět i na obtížně dostupných místech kde se nedostane jeřáb a kamion, což je často podmínkou pro prefabrikované dřevostavby.

Nevýhody

  • Závislost pracovní činnosti na ročním období a na počasí
  • Časově náročnější výstavba v porovnání s panelovým způsobem výstavby
  • Kvalita práce musí být dozorována celou dobu výstavby přímo na staveništi.
  • Složité uskladnění materiálu během výstavby z důvodu možného napadení škůdci a zabezpečení proti krádeži.

Bude Vás zajímat: Dřevostavby do 2 milionů

P.S. Chcete vědět, kde se dá na rozpočtu výstavby domu ušetřit a naopak kde má cenu neškudlit? Navštivte Stavební veletrh ONLINE, který se uskuteční 28. – 29. ledna 2023. Veletrh přinese množství inspirace, živých přednášek, konzultací s odborníky i soutěže o hodnotné ceny. Vstupenku si lze stáhnout ZDARMA již nyní. Počet vstupenek je limitován.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
08.03.2012

Photocredit: Jaksmata

33

Stavební systémy dřevostaveb – Rámové konstrukce

Rámové konstrukce jsou nejběžnějším typem stavebního systému dřevostaveb. Jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky (stojkami) a opláštěním.

Jak rychle se staví dřevostavba?

Čas jsou peníze a kratší výstavba dřevostavby vám ušetří oboje.

Stupně prefabrikace dřevostaveb

U dřevostaveb se setkáváme s různými způsoby výroby a montáže objektů a jejich elementů. Jednotlivé způsoby jsou vázané na míru prefabrikace.

Montovaná dřevostavba za 3 týdny

Díky panelové výstavbě dřevostaveb, je možné bydlet za 3 týdny

Masivní dřevostavby ožívají

Masivní dřevěné stavby již nejsou pouze sruby a roubenky, ale

Jaký je rozdíl mezi montovaným domem a dřevostavbou?

Chcete si postavit montovaný dům nebo dřevostavbu. Jaký je mezi nimi rozdíl

Video: Domy, které rostou před očima

Jak se staví dům za pouhý jeden den? To vám prozradí časosběrné video, ve kterém se vám taková „rychlostavba“ ukáže. Vaše stavba se nemusí protáhnout na několik let, inspirujte se!

Tento dům je izolovaný slámou a navíc energeticky soběstačný. Podívejte se, jak funguje

Energeticky naprosto soběstačný moderní dům odizolovaný pomocí balíků slámy. Dokonale zapadne do tradiční švýcarské výstavby venkovských farmářských stavení. Jak funguje?

Fotopříběh: Postup výstavby rámové dřevostavby two-by-four

Pojďte se podívat na to, jak probíhala výstavba dřevostavby systému two by four. Přinášíme vám podrobný fotopříběh, jak se stavěl rodinný dům.

Jak probíhá staveništní montáž dřevostavby – postup, zásady a instalace

Víte, jak se staví moderní rámové dřevostavby? Ukážeme si postup staveništní montáže nejen to. Přidáme také informace o rozvodech instalací mezi dřevěnými nosnými prvky.