HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Konstrukční systémy dřevostaveb 1. díl - Rozměrová a modulová koordinace

Důležitou a často opomíjenou podmínkou dobře zvládnutého konstrukčního systému dřevostaveb je rozměrová a modulová koordinace. Často se požadavky pro rozměrovou stálost a modulovou koordinaci zlehčují a staví do pozice nepřiměřeného diktátu výrobců a konstruktérů. Uveďme si proto pár základních důvodů proč se touto problematikou zabývat již při návrhu dřevostaveb.

Dřevěná konstrukce Metropol Parasol

Výhody rozměrové a modulové koordinace dřevostaveb:

  • Sjednocování rozměrů stavebních prvků a konstrukcí
  • Účelné, bezkolizní a ekonomické kombinace
  • Průmyslová výroba dílců a celých konstrukčních systémů dřevostaveb - sériová výroba
  • Zajištění rozměrové a tvarové skladebnosti, vzájemné zaměnitelnosti a opakované použitelnosti - stanovením, odstupňováním a vzájemnou koordinací jejich rozměrů s použitím modulů
  • Stanovením způsobu sestavování a rozmístění v objektu - smluvená soustava rovin, ploch a přímek

Modulová koordinace u dřevostaveb převážně vychází z rozměru 625mm a jeho násobků jako jsou 1250, 1875, 2500, 3750, 5000 atd.

Konstrukční systémy dřevostaveb

Konstrukční systémy dřevostaveb dnešní doby tvoří tři základní skupiny: dřevěné rámové domy, skeletové dřevostavby a dřevěné masivní stavby. Každá z uvedených skupin má svá specifika a je charakterizována určitými konstrukčními zásadami. Odlišnosti nalezneme především v pevnostním modelu, respektive v přenosu zatížení a reakcí vyvolaných zatížením. Obecně lze jednoduše rozdělit typy konstrukcí na svislé (stěny), vodorovné (stropy), šikmé (střechy a stropy). Přenos zatížení, reakcí od zatížení a vnitřních sil u každé ze skupin dřevostaveb je zcela odlišný.

Konstrukce stěn u rámových dřevostaveb je tvořena nosnou dřevěnou kostrou z opracovaného řeziva, která je opláštěná deskovými materiály. Ty mají výztužný charakter a spolupůsobí při přenosu zatížení. Jednotlivé typy staveb v této skupině se liší pouze stupněm prefabrikace, případně v konstrukčních detailech.

U skeletových dřevostaveb je nosná dřevěná kostra opět tvořena tyčovými prvky stejně jako u první skupiny staveb. Jednotlivé prvky jsou však rozměrnějších dimenzí a jsou v konstrukci uspořádány ve větších vzdálenostech, než je tomu u dřevostaveb rámových. Obvodový plášť nemá výztužnou funkci, plní pouze funkci ochrannou a výplňovou a ze statického hlediska nespolupůsobí při přenosu zatížení. Tuto funkci zde musí zastoupit soustava příčných a podélných ztužidel.

Nosné stěny masivních dřevostaveb jsou vytvořeny z plných profilů (srubové stavby), nebo podle jednotlivých konstrukčních systému skládáním či lepením jednotlivých vrstev přířezu a jejich vzájemným spojováním (stavby z masivních dřevěných panelů). Z důvodu splnění požadavku na tepelnou ochranu budov se nosná vrstva masivní dřevěné steny doplňuje i vrstvami tepelněizolačními.

Bude Vás zajímat: Cena dřevostavby a jak ji stanovit?

Pro všechny skupiny současně platí, že musejí ze statického a pevnostního hlediska fungovat jako celek, nebo chceme-li systém.

Následující díl seriálu o konstrukčních systémech dřevostaveb se věnuje stěnám, stropům a střechám.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
19.10.2011

25

Výroba, prefabrikace a příprava dílů pro dřevostavby

Výroba a prefabrikace dřevostaveb se liší podle použitého systému výstavby.U dřevostaveb víc než u kterýchkoliv jiných staveb, je nutno předvýrobní přípravě věnovat velkou pozornost.

Výrobní stupně přípravy a prefabrikace dřevostaveb

Rozdílné stupně výroby nebo prefabrikace určují, do jaké míry budou konstrukční...

Konstrukční systémy dřevostaveb 2. díl - Stěny, stropy, střechy

Konstrukční systémy dřevostaveb dnešní doby.

Konstrukční systémy dřevostaveb 3. díl - Způsoby přenosu zatížení

Způsoby přenosu zatížení a základní konstrukční principy dřevostaveb

Metropol Parasol přinesl stín a novou architekturu

Lze skloubit slunečník s tržištěm a vykopávkami? Ve Španělsku ano!

Požární odolnost dřevostaveb 2. díl - Požadavky na stavební materiály

Splnění požadavků na dřevostavbu z požárního hlediska začíná správným

Sruby a jejich budoucnost

Mají v dnešní době sruby krušné časy? Nebo jsou natolik fascinující, že si jejich fandové vždycky najdou cestu, jak svůj vysněný srub postavit?

Jaké jsou omezení a limity pro dřevostavby? Mentalita zděných domů

Jaké mají dřevostavby omezení a limity? Nejsou často jen v naší hlavě?

Proč dřevostavba nevypadá jako dřevostavba?

Ne každá dřevostavba vypadá jako dřevěný dům. Podle čeho dřevostavbu pozná odborník? A dovede to vůbec? Čtěte a dozvíte se víc.