HLEDEJ


ČLÁNKY ▸
KATALOG DOMŮ
FIRMY ▸
NÁSTROJE ▸

Cesta ke zvýšení spotřeby dříví v ČR

Cílem komplexního průzkumu Dřevařského ústavu pro Lesy ČR bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku mezi významnými státními i soukromými institucemi.


lesy ČR

Bilance těžby a exportu dříví

Absolutně nejvyšší objem těžeb z porovnávaných zemí zaznamenává Německo, při srovnání poměru objemu těžeb k ploše lesa je však na prvním místě Česká republika s hodnotou 6 tis. (m3/ha). Německu přísluší údaj 4,7 tis. (m3/ha).

Využití dříví pro energetické účely nabývá v posledních letech na svém významu – v současných těžbách průměru celé Evropy dosahuje 55% těžeb průmyslově využitelné kulatiny.

Při porovnání výše exportu jehličnatého dříví ve vztahu k produkci jsou na prvních místech Slovensko a Česká republika s hodnotou cca 42%. Obě tyto země se vymykají průměru ostatních sledovaných států, které se nachází v okolí hodnoty cca 8%. Z toho vyplývá výrazný proexportní charakter České republiky, která i přes malou rozlohu (a také menší plochu lesa ve srovnání s Německem, Polskem a Rakouskem) představuje v absolutním vyjádření největšího exportéra jehličnaté kulatiny ze sledovaných států. Tento trend lze označit za negativní zejména z pohledu transferu přidané hodnoty.

Vývoz základní suroviny je ze všech možností nejméně výhodný a je nutné prosazovat využití místního dřeva a vývoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Způsob zpracování dřeva, druhy výrob a produkce

Při pohledu na produkovanou hodnotu jednotlivými státy vidíme, že v mnoha ohledech s ČR srovnatelné Rakousko dosahuje více než dvojnásobné vyprodukované hodnoty, a to např. i z řeziva. V absolutním vyjádření je celková objemová produkce České republiky velmi nízká. Tento fakt je jednoznačný při porovnání s Rakouskem – zemí s jen o málo vyšším objemem těžeb.

Evidentně v ČR schází účinné dřevozpracující kapacity. Lze doporučit výraznější zaměření České republiky na dřevařskou produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Potenciál využití dřeva ve stavebnictví a dalším průmyslu

Velký potenciál pro širší uplatnění dřeva leží v oblasti stavebnictví, výroby aglomerovaných materiálů a nábytkářském průmyslu. Z hlediska strategického rozvoje je možné uvažovat o podpoře znovuobnovení tradičních zpracovatelských technologií na moderním základě, především překližek, výroby dýh, různých forem lepeného dřeva, desek na bázi dřeva a dalších.

Vývoj a další inovační úsilí by mohlo směřovat do oblastí kompozitních materiálů, kombinací dřeva s dalšími materiály, modifikacím dřeva a materiálů na bázi dřeva ve smyslu úpravy mechanicko-fyzikálních vlastností. Takto vylepšené materiály najdou uplatnění i mimo tradiční dřevařské obory, například ve výrobě dopravních prostředků, výrobě obalů, logistice a dalších oblastech.

Značný potenciál je v oblasti dřevostaveb, které se vyznačují také pozitivním trendem růstu. Je však potřebné věnovat pozornost také souvisejícím oblastem, jako je legislativa, procesy rozvoje lokalit a regionů, vývoji konstrukčních systémů staveb či výstavbě vícepodlažních dřevěných budov a staveb občanské vybavenosti ze dřeva.

Dřevo jako stavební materiál

Oblastí s velkým potenciálem a zároveň oblastí, v níž má ČR prozatím značné rezervy, je užití dřevěného konstrukčního systému pro budovy většího rozsahu – administrativní a bytové domy, nákupní centra, sportoviště a další. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu lze zařadit zejména dva faktory: nedostatek zkušených realizačních firem a legislativní překážky.

Jedním z faktorů, který představuje neoddiskutovatelnou přednost dřeva ve srovnání s dalšími materiály, je množství zabudované energie ve dřevěných výrobcích a také celková spotřebovaná energie v rámci životního cyklu výrobku, jež je kvantifikována v rámci tzv. LCA (analýza životního cyklu).

Produkce dřeva působí pozitivně na problematiku globálního oteplování, což je způsobeno absorpcí CO2 stromy během fáze růstu. To je také velmi často používaným argumentem při propagaci dřeva v Německu a Rakousku.

Přestože doprava nemá zásadní vliv na celkové environmentální dopady daného dřevěného prvku, podílí se na něm až 20 % (dle vzdálenosti). Podporou užití regionálního dřeva je možno i tuto hodnotu značně redukovat.

Konstrukce obvodových stěn roubených, z CLT panelů, rámových difuzně otevřených a při využití vhodného izolantu i difuzně uzavřených skladeb jsou šetrné k životnímu prostředí s minimem dopadů v průběhu celého životního cyklu.

Zvýšení spotřeby tuzemského dřeva v ČR

Zvýšení spotřeby tuzemského dřeva v ČR je možno dosáhnout mnoha různými cestami. Na základě výsledků výzkumu je možné doporučit zaměření na níže uvedené hlavní oblasti:

  • orientace na odvětví s vyšší přidanou hodnotou,
  • propagace dřeva mezi širokou veřejností, budování vztahu k regionální surovině,
  • propagace dřeva coby materiálu vhodného pro stavby,
  • program hospodářského rozvoje v budoucnosti, bioekonomika, apod.
  • odstraňování bariér a podpora zpracování dříví vytěženého v ČR.

 

Ohodnoťte závěry mezinárodního výzkumu Dřevařského ústavu pro lesy ČR a zapojte se do diskuze s vlastním názorem.


Líbil se Vám tento článek? Kupte redakci kávu! Stačí poslat SMS s textem KAFE na číslo 90211. Cena SMS je 39,- Kč. Děkujeme!


Vydáno dne:
24.07.2017

0

Stane se opláštěné dřevo budoucností?

Firmy v dřevařském a stavebním průmyslu vyvíjejí nové a nové materiály

Základní principy certifikace dřevostaveb

V posledních letech neustále narůstají potřeby firem zajistit kvalitu,

Česká legislativa je nepřítel pětipatrových dřevostaveb

Kvůli němu lapáme po dechu a zahraniční kolegové se nám ztrácí

CLT panely: Vrstvené masivní panely, které voní dřevem

Co je to CLT panel? Dřevěné masivní panely jsou konstrukčním systémem dřevostaveb nabízejících pohledové dřevo, vysokou pevnost a moderní design.

V odpadním dřevě se skrývají statisíce. Stačí vědět, jak ho využít

Spalovat odpadní dřevo ze staveb pomáhá chránit vlastní lesy a ušetřit na dovozu dřeva ze zahraničí. Jak to řeší ve Švýcarsku? Poučme se z jejich chyb.

Ruský byznys se dřevem je na vzestupu. Co za tím stojí?

Ruský dřevozpracující průmysl chytá druhý dech a podle vládního plánu mám být třetina nových domů ze dřeva. Má plán šanci?